05.05.2020, autor: Miloslav Fiala, kategorie: Slova pro potěchu duše

Víme o tom?

Víme o tom?
Slova povzbuzení nejen pro seniory

Papež František nám často připomíná slova arského faráře Jana Marii Vianneye: „Člověče, jsi tak chudý, že musíš o všechno prosit Boha.“ Co tím chtěl světec říci? Jsme snad tak malí a ubozí, že sami nic nedokážeme? Anebo je v jeho slovech obsažena velká pravda o naší hodnotě a důstojnosti, totiž že žijeme z Boha a v Bohu, a to znamená nejen chudobu, ale i bohatství? Nejvíc ze všeho potřebujeme žít z Boha, a to je současně i naše největší obdarování. Víme o tom?

Miloslav Fiala

 
 
Nahoru