17.03.2021 18:55, autor: ​Jiří Vojtěch Černý, kategorie: Slova pro potěchu duše

Dobrá zpráva

Dobrá zpráva

„Zdravím vás všechny a přeji vše dobré, najmě zdraví a duchovní pohodu. Mám rád větu z dnešního prvého čtení: "Copak může matka zapomenout na své dítě? A i kdyby ona zapomněla, já přece nezapomenu." To říká Pán každému z nás - nosí nás v srdci jako své děti. To je dobrá zpráva, nemyslíte…“

Jiří Vojtěch Černý

 
 
Nahoru