20.05.2020, autor: Miloslav Fiala, kategorie: Slova pro potěchu duše

Máme jistotu

Máme jistotu
Slova povzbuzení nejen pro seniory

Nejsme na tom podobně jako emauzští zklamaní poutníci? Ti na Ježíše naléhali, aby je neopouštěl, neboť jeho přítomnost přinášela klid a naději. „Vešel tedy dovnitř, aby zůstal s nimi,“ říká text. I my máme podobnou možnost jako oni dva, neboť věříme-li celou silou víry, máme jistotu, že stejný Pán provází i nás. I když ho nevidíme, srdce plné víry ho i ve zmatcích a nejistotách vnějšího světa jasně poznává, i když se připozdívá a i naše dny se nachylují.

Miloslav Fiala

 
 
Nahoru