06.04.2020, autor: Miloslav Fiala, kategorie: Slova pro potěchu duše

"Všechno, co nás trápí, je pomíjející"

"Všechno, co nás trápí, je pomíjející"
Slova povzbuzení nejen pro seniory

Když jsem byl v Miláně, do zápisníku jsem si poznamenal nápisy nad vchody do překrásného dómu. Nad prvním je vytesán věnec z růží a pod ním nápis: „Všechno, co se nám líbí, je pomíjející.“ Nad druhým je kříž a text: „Všechno, co nás trápí, je pomíjející.“ Nad třetím je napsáno: „Jen to je důležité, co je věčné.“ K této věčnosti nás vede víra a radostné vědomí, že jsme skrze Krista smířeni s Otcem, neboť náš starý člověk byl ukřižován, aby nám byl darován nový život v plnosti vnitřního pokoje zvláště v době plné neklidu.

Miloslav Fiala

 
 
Nahoru