26.06.2020, autor: Miloslav Fiala, kategorie: Slova pro potěchu duše

O vnitřním pokoji

O vnitřním pokoji

Na chodbě břevnovského kláštera visí krásný barokní obraz, jehož středem je majestátní postava sv. Benedikta, který ukazuje na otevřenou knihu Písma, a kolem něj sedí v uctivé vzdálenosti jeho duchovní synové a dcery. Světec ukazuje na jedinečnou závaznost Božího slova, které svou absolutní pravdivostí převyšuje všechno ostatní a je poučné pro všechny křesťany. Obraz vyzývá k zamyšlení, do jaké míry je člověk schopen překonat různost myšlenek a věnovat se tomu, co je pro život důležité. Neboť jsme denně zahlcováni množstvím dojmů, které nás odvádějí od vnitřního středu a tím i od Boha. Další velký světec sv. Augustin napsal: “Buď stále nespokojen s tím, čím jsi, jestliže se chceš stát někým jiným, než jsi. Neboť kde se zastavíš, tam i zůstaneš. A jakmile řekneš: už jsem toho udělal dost, jsi ztracen.“ Věty církevního učitele nás varují, abychom se nespokojili jen s tím, čeho jsme v duchovním životě dosáhli, neboť velmi záleží na tom, jak často a vážně se zamýšlíme nad Božím slovem. Ať jsme sebestarší, i nás chtějí posílit slova starozákonního žalmisty: „Na Hospodina slož svoji starost, postará se o tebe a nedopustí, aby se kdy spravedlivý zhroutil.“ Zajeďme tedy na hlubinu a nenechme se ukolébat jen průměrnou formální vírou! I stáří bude pak mít svou krásu, naději a dokonce i jistotu.

Miloslav Fiala

 
 
Nahoru