01.04.2020, autor: Marie Kateřina Műllerová, kategorie: Slova pro potěchu duše

Nebojte se!

Nebojte se!
Slova povzbuzení nejen pro seniory

Nebojte se. Bůh nám skrze Bibli stále říká "NEBOJTE SE!". V Písmu je tato výzva 365x. Na každý den jednou. Povím vám příběh, který se mi stal: V minulém zaměstnání jsem měla zlého vedoucího. Stále nadával a mně to psychicky ničilo. Šla jsem do kostela a rozbrečela jsem se (obrazně řečeno). Pánovi jsem líčila, co mě bolí. Najednou vnímám Pána jak mi říká: "Koho se bojíš? Vždyť já jsem s tebou. Ať je to Petr nebo Pavel, copak je silnější než já? Neboj se." Mně okamžitě opustil strach a věděla jsem, že Bůh je se mnou. Bylo to krásné vědomí. On je se mnou, On mi nedá ublížit. Jsem Jeho milovaná dcera.

Marie Kateřina Műllerová

 
 
Nahoru