14.04.2020 18:00, autor: Ludmila Šumová, kategorie: Slova pro potěchu duše

Být Ježíši a papeži nablízku

Být Ježíši a papeži nablízku
Slova povzbuzení nejen pro seniory

Tolik jsem se těšila, že letošní Velikonoce prožiji s naším papežem Františkem v Římě. Těšila jsem se moc na křížovou cestu v Koloseu. Vím, že bych nedošla do Compostely a tak jsem chtěla projevit svou blízkost Pánu Ježíši aspoň touto křížovou cestou v Koloseu. Být mu nablízku... Jemu i papeži. Prostě být tam s nimi.

Ale opak byl pravdou a já jsem tuto křížovou cestu prožila doma ve svém pokojíku a on-line ve Vatikánu. Musím přiznat, že mě bylo při této křížové cestě opravdu těžko. Bylo mi líto papeže, jak musel být sám na tak velkém prostranství a vlastně i on musel prožít tu křížovou cestu jiným a neobvyklým způsobem. Naproti tomu jsem ale cítila v srdci tu ohromnou Boží blízkost Pána Ježíše. Ano cítila jsem, že jsme se setkali, moje srdce se srdcem Ježíšovým. A k tomu není potřeba moc slov, stačí, že se srdce setkají.

Děkovala jsem i za to, že nám Bůh dopřál prožít oslavu Svaté Anežky v Římě na podzim 2019. Jak veliká to byla milost. To si člověk uvědomí, až když se "ocitne "tváří v tvář prázdnému Svatopetrskému náměstí.

Díky ti Pane za všechny milosti, které jsi mi dal, dáváš a dáš. Nikdy nebude dost mých díků.

Chci Vás všechny pozdravit a ujistit, že na vás všechny myslím v modlitbách. Děkuji Verunce za všechno co pro nás seniory dělá. I ona je nám darem a doufám, že my senioři jí zase posilou. Tento čas karantény pro mnohé časem plným bolestí, zklamání, strachů, úzkostí, ale i projevů velké bratrské lásky. Přeji všem, abychom my věřící Boha nezklamali. Milujme, milujme, milujme se Boží láskou a pomáhejme si všude, vždycky a všem. Pokoj Kristův v srdci ať je s vámi a slavné aleluja ať letos zajásá z našich domovů.

Těším se na setkání s vámi zase někdy v Hradci Králové. Budu se modlit ať je to brzy. Protože u Boha není nic nemožného!

Lidka Šumová

 
 
Nahoru