06.03.2021 11:15, autor: Karel Voplakal, kategorie: Slova pro potěchu duše

Přátelé i známé osobnosti odcházejí...

Přátelé i známé osobnosti odcházejí...

V poslední době snad nemine dne, abychom se nedozvěděli o úmrtí někoho z našich přátel - blízkých i vzdálených, často i obecně známých a uznávaných osobností - lidí, které jsme znali, vážili si jich a měli je rádi. Krátce po smrti vynikajícího filosofa a statečného disidenta Jana Sokola dne 4. března zemřel další velký člověk - otec František Lízna, SJ - po úmrtí otce Jana Rybáře SJ, kněze s velkým srdcem otevřeným pro všechny - další z významných kněží jezuitského řádu; krátce předtím po dlouhém boji s Covidem odešel oblíbený kněz otec Miloslav Šiffel; z katolických laiků můžeme jmenovat tragicky zemřelého křesťanského aktivistu MVDr. Ing. Františka Reichela a Ing. Alenku Filípkovou CSc., brněnského dómského sakristiána pana J. Poštulku - a řada obětí pandemie i jiných příčin úmrtí pokračuje jakoby beznadějně dál a dál...

Lidé jsou různí, a tak není divu, že v době ohrožení a nejistoty reagují různě: někteří úzkostí a beznadějí, jiní lhostejnou rezignací... věřící křesťané modlitbou za ukončení pandemie, za uzdravení svých nemocných, za spásu duší těch, kteří nepřežili...

Důvěru v Boží lásku a ochranu snad nejlépe vyjadřuje Starozákonní 23. žalm krále Davida:

"Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám. Dopřává mi prodlévat na svěžích pastvinách, vodí mne na místa, kde si mohu odpočinout, vodí mne po stezkách spravedlnosti pro svoje jméno. I kdybych měl kráčet temnotou rokle, nebudu se báti zlého, neboť Ty jsi se mnou! A Tvoje berla a Tvá (pastýřská) hůl, ty jsou má útěcha!

Prostíráš pro mne stůl před zraky mých nepřátel, hlavu mi mažeš olejem, má číše přetéká. Tvá dobrota a Tvé milosrdenství mne provázejí po všechny dny mého života. V Hospodinově domě smím přebývat po všechny dny svého života..."

V příloze uvádím koncertní zpěv tohoto povzbudivého 23. žalmu z "Biblických písní" Antonína Dvořáka v interpretaci otce Jiřího Kusého, nuselského faráře v Praze, někdejšího pěvce - sólisty plzeňské opery.

Pro web Simeon zapsal Karel Voplakal

Foto: Josef Stuchlý, www.jesuit.cz

 
Ke stažení Ke stažení
 
Nahoru