20.04.2020 15:00, autor: Jan Rybář, kategorie: Slova pro potěchu duše

Je dobře, když nyní máme možnost promýšlet, co znamená eucharistie

Je dobře, když nyní máme možnost promýšlet, co znamená eucharistie
Slova povzbuzení nejen pro seniory

Pán Ježíš tři roky učil a sloužil jednu mši. My máme mnoho mší, ale málo studia, oč vlastně ve mši jde. Je dobře, když nyní máme možnost promýšlet, co znamená eucharistie.

Jan Rybář

 
 
Nahoru