14.04.2020, autor: Miloslav Fiala, kategorie: Slova pro potěchu duše

Překonejme i svůj strach

Překonejme i svůj strach
Slova povzbuzení nejen pro seniory

Velehrad, slavná mše, po níž biskupové udělili básníku Ivanu Slavíkovi pamětní medaili. Během rozhovoru jsem se ho zeptal, co pro něho křesťanská víra znamená. Řekl: „Často přemýšlím o Kristových slovech ustrašeným ženám:´Nebojte se!´ V největší dějinné chvíli Pán říká i nám, abychom se nebáli! Také já se bojím, žiju svým lidským životem, dívám se, poslouchám - bojím se přicházející věčnosti, protože v ni doufám, ale nedovedu si ji představit.“ Spolu s básníkem překonejme i svůj strach a volejme: „Pane, zůstaň s námi!“

Miloslav Fiala

 

 

 

Zájezd Maďarsko

 
Nahoru