01.04.2022, autor: Karel Voplakal, kategorie: Slova pro potěchu duše

You raise me up - Ty mne pozvedáš (v podání dětí)

You raise me up - Ty mne pozvedáš (v podání dětí)
Slova povzbuzení nejen pro seniory (včetně videa)

Dvojzpěv světoznámé písně "You raise me up…" ("Ty mne pozvedáš…") v roztomilém a zároveň působivém podání dětských zpěváků. Ti malí asijští interpreti (Japonci, Korejci, či Číňané?) jsou bezesporu úžasní. Domnívám se, že tato píseň je v podstatě náboženského charakteru - jako by v ní malý a slabý človíček děkoval dobrému a Všemohoucímu Bohu za to, že jej v jeho všedních starostech a obtížích svou mocí podporuje, pozvedá a vkládá mu důvěru a naději.

When I am down and all my soul so weary / Když jsem na dně a můj duch je tolik unavený

When troubles come and my heart burdened be / když přicházejí potíže a mé srdce je jimi zatíženo

Then I am still and wait here in the silence / pak klidně v tichu čekám

Until you come and sit a while with me! / dokud nepřijdeš a nesedneš si na chvíli ke mně.

You raise me up, so I can stand on mountains, / Ty mne pozvedáš vzhůru, takže mohu stát na vrcholech hor

You raise me up to walk on stormy seas, / Ty mne pozvedáš, takže mohu kráčet po rozbouřených mořích

I am strong when I am on your shoulders, / cítím se silný na Tvých ramenou

You raise me up, to more than I can be! / Ty mne pozvedáš výš, než vůbec sám mohu být

Pokusil jsem ten anglický text přeložit a překlad volně zrytmizovat, abychom si jej na tuto melodii mohli česky zazpívat:

„Když na dně jsem, životem unavený -

těžké starosti duši mou tíží -

přec‘ v duši cítím: nejsem opuštěný -

Někomu na mně přec‘ jen záleží!

Tvá mocná dlaň mne vzhůru pozdvihuje:

nad vršky hor, nad moře bouřlivá…

Důvěru vkládá, vůli posiluje

dospět k cílům, o nichž se mi jen zdá!“

Hodně důvěry v Boží ochranu a požehnání čtenářům Simeona přeje  Karel Voplakal


Video můžete zhlédnout zde:

 
 
Nahoru