21.10.2020 14:00, autor: Miloslav Fiala, kategorie: Slova pro potěchu duše

Žijme s Bohem a pro Boha!

Žijme s Bohem a pro Boha!
Slova povzbuzení nejen pro seniory

Sv. Ambrož napsal: „Proč Bůh stvořil člověka? Poděkujme Bohu, že dokončil dílo, po kterém si mohl odpočinout. Stvořil nebesa, ale nikde jsem nečetl, že by pak odpočíval. Stvořil slunce, měsíc a hvězdy, ale nečetl jsem, že by pak spočinul. Čtu však, že stvořil člověka a odpočinul si. Měl totiž konečně někoho, komu by mohl odpustit hříchy.“ Milosrdný Otec hledí s láskou na všechno, co vyšlo z jeho rukou, neboť viděl, že je to dobré. Jeho láska tedy patří i každému z nás, i když už jsme „v letech“, občas nás něco zabolí a někdy přestáváme rozumět lidem, proč jednají podle našeho názoru zbrkle a bez zásad, a hledí jen na svůj osobní prospěch. Neboť my přece věříme v Boha, Desatero je pro nás základním zákonem a v modlitbě se přimlouváme i za ostatní spoluobčany, věřící i nevěřící. Je užitečné, abychom si častěji připomněli moudrost starou tisíce let, jak ji zapsal žalmista: „Svou cestu svěř Hospodinu, doufej v něho, on sám bude jednat!“ Znamená to hluboce věřit v Boží lásku, jak nám ji připomněl velký a moudrý biskup Ambrož, a spoléhat na ni i v zákrutech života. Celé Písmo dokazuje, jak se Bůh stará o každého, kdo se bezvýhradně svěří jeho vedení. Zkoušejme to každý den znovu – snadno uděláme zkušenost, jak to funguje!

Miloslav Fiala

 
 
Nahoru