12.03.2021 12:15, autor: Miloslav Fiala, kategorie: Slova pro potěchu duše

Sloužíme Bohu podle jeho vůle?

Sloužíme Bohu podle jeho vůle?
Slova povzbuzení nejen pro seniory

Francouzský matematik a myslitel Blaise Pascal si při pohledu na tehdejší svět (žil v  17. století) zapsal: „Jsou tři druhy lidí: jedni, kteří slouží Bohu, protože ho našli; jiní, kteří ho usilovně hledají, protože ho nenašli; a další, kteří žijí, aniž ho hledají a aniž ho našli. Ti první jsou rozumní a šťastní, ti poslední jsou pošetilí a nešťastní. Ti uprostřed jsou nešťastní a rozumní.“ Věřím, že my všichni patříme k těm rozumným, ale patříme i k těm šťastným? Ptejme se sami sebe, zda naše důvěra v Boží vedení a ochranu není nějak rozkolísaná, nejistá nebo slabá? Posilujeme ji pravidelnou modlitbou, čtením a meditováním Písma, posilováním své vůle, abychom lépe a odhodlaněji poznávali vůli Boží a jednali podle ní? Život nás často staví před nové situace a problémy, a k tomu potřebujeme pomoc shůry, zvláště když pociťujeme svou slabost a nedostatečnost. Ostatně nejsme sami: připomeňme si trojí zapření prvního z apoštolů Petra, i když se předtím zapřísahal, že svého Pána nikdy nezradí. Všichni jsme jen slabí lidé, ale Bůh je nám stále nablízku připraven pomoci. Cvičme se proto ve vědomí jeho přítomnosti, abychom byli silnými, rozumnými a šťastnými křesťany!

Miloslav Fiala

Foto: www.krestanstiseniori.cz

 
 
Nahoru