24.03.2020, autor: Eliška Kopecká, kategorie: Slova pro potěchu duše

Je to pro nás pro všechny škola života

Je to pro nás pro všechny škola života
Slova povzbuzení nejen pro seniory

Dnešní situace nás přivádí k otázce, co máme dělat, jak na ni reagovat? My jako křesťané víme, co máme dělat. My jsme to mockrát během svého života slyšeli.

Současná situace nás nutí k tomu, abychom jako rodiny byly spolu. K tomu křesťanství vybízí a dnes k tomu máme velkou příležitost. Máme být též poslušní a zodpovědní, poslouchat ty, kteří nám radí a mají za nás zodpovědnost. Nebojme se také druhé poučit, poprosit je o toleranci, pokud nerozumí tomu, co mají dělat. Například nosit roušky, zbytečně se neshlukovat… My starší děkujeme za to, že jsou mezi námi ti, kteří na nás myslí a pomáhají nám. Je to pro nás pro všechny škola života.

Eliška Kopecká

 
 
Nahoru