29.03.2021 14:45, autor: Karel Voplakal, kategorie: Slova pro potěchu duše

You raise me up - Ty mne pozvedáš

You raise me up - Ty mne pozvedáš
Slova povzbuzení nejen pro seniory (včetně videa)

Viděl jsem video nazvané "Human voice" ("Lidský hlas") - jak postarší muž postává kdesi na městské křižovatce - údajně v nizozemském Maastrichtu. Před sebou má položený klobouk. Lidé jej většinou nevšímavě míjejí až do té doby, kdy muž začne anglicky zpívat krásným, jímavým hlasem známou duchovní píseň "You raised me up" ("Ty mne pozvedáš"). Chodci se překvapeně zastavují, děti mu házejí drobné příspěvky do klobouku. Někteří jsou viditelně dojati. Málokdo ví, že tento zpěvák - amatér, se uplatnil v amatérské pěvecké soutěži "Holandsko má talent". 

Pokusil jsem se co nejvěrněji přeložit anglický text této oblíbené písně vyjadřující vděčnost slabého, životem unaveného člověka mocnému Příteli, jemuž stojí za to, aby jej navštívil, podpořil a dodal mu odvahu, naději i sílu pozvednout se až tam, kam sám by se nikdy neodvážil dostat.   

When I am down, oh my soul so weary = Když jsem na dně a -ach! můj duch je tak unavený, omrzelý

When troubles come and my heart burdened be když přicházejí těžkosti a mé srdce je jimi obtíženo

Then, I am still and wait here in the silence právě tehdy zůstávám klidný a jen tu tiše čekám

Until You come and sit awhile with me dokud nepřijdeš a neposadíš se na chvíli ke mně

You raise me up, so I can stand on mountains Pozdvihuješ mne tak, že mohu stát až na vrcholcích hor

You raise me up, to walk on stormy  seas = Pozvedáš mne tak, že bych se mohl procházet po rozbouřených mořích

I am strong, when I am on your shoulders cítím se silným, když spočívám na tvých ramenou

You raise me up to more than I can be! = pozvedáš mne vysoko - výš,než bych se sám kdy mohl dostat!


Připojuji ještě můj vlastní pokus zveršovat tento překlad tak, aby se případně dal na ten nápěv zpívat:

Když na dně jsem, z života omrzelý, 

těžké starosti srdce mé tíží, 

přec' útěchu mám: nejsem opuštěný! 

Někomu na mně ještě záleží! 

 

Tvoje ruka mne vzhůru pozdvihuje -

nad vršky hor, nad moře bouřlivá... 

Tvoje rámě mne silou naplňuje

dojít k metám, o nichž se mi jen zdá!


Zdravím všechny čtenáře Simeona a přeji požehnaný Svatý týden.

Karel Voplakal

 


 
 
Nahoru