20.03.2020, autor: Věra Šimková, kategorie: Slova pro potěchu duše

Chráníme ne sebe, ale v první řadě ty druhé

Chráníme ne sebe, ale v první řadě ty druhé
Slova povzbuzení nejen pro seniory

My babičky jsme duchovně těsně spojeny nejen se svými dětmi, ale i s jejich rodinami a vnoučaty. Stále na ně myslíme a jsme s nimi v modlitbách. Každé pondělí odevzdáváme naše děti a jejich rodiny našemu Bohu na Modlitbách matek. Tento týden poprvé každá sama doma, i když v duchovním souznění s dalšími maminkami.

S našimi dětmi a vnoučaty si snažíme vzájemně pomáhat, jak to jen jde. Pomáháme našim dětem ušitými rouškami a oni nám svými nákupy pro nás.
 
Uvědomuji si, že nošením roušek vlastně chráníme ne sebe, ale v první řadě ty druhé. Je to úžasná myšlenka a počin solidarity.
 
Díky televizi Noe nás posilují každodenní mše svaté a večerní modlitby za náš svět. Jsme našemu milujícími Bohu blízko. Rychle se učíme se na Něj opravdu spoléhat...

Věra Šimková

 
Tvé něžné světlo 
 
Dobrotivý Bože.
V dítěti v jeslích se rozzářilo
tvé věčné světlo uprostřed noci.
Prozař svým něžným světlem
také mou temnotu.
 
Zažeň temnotu mého strachu,
mého smutku, mé samoty
a naplň mě láskou, 
která mi září v ústrety 
z tváře tvého Syna.
 
Když pochybuji o sobě
a jsem někdy klamána lidmi
a jejich chladem,
pak ať mě přívětivé světlo 
Božského dítěte pronikne a zahřeje.
 
Ať mi daruje naději,
že tvá láska je silnější 
než veškerá nenávist,
že Tvé světlo dokáže prosvětlit 
každou Temnotu.
 
Učiň z mého srdce jesle pro tvého Syna
a dej, ať prožiji Pokoj,
který vychází z Dítěte v Jeslích 
a který chce naplnit
také mé srdce.
 
Amen.
 
(Anselm Grün)
 
 
Nahoru