16.11.2020 15:20, autor: Sr. Miriam Baumruková, kategorie: Slova pro potěchu duše

Poslání seniorů v současné době

Poslání seniorů v současné době

Prožíváme mimořádné období zkoušky, kdy se nemůžeme setkávat na společných akcích, ale z hlediska Božího je to doba milosti. Učíme se jí rozumět, ale zcela ji nepochopíme. Chtěla bych se s Vámi v těchto chvílích podělit o dva pohledy emeritního papeže Benedikta XVI., které mohou vnést i do Vašeho srdce pokoj, naději a radost.

Panna Maria je pro něho jedinečným příkladem a na Ní si tyto postoje můžeme přiblížit.

1. „Neboj se Maria, „Lk 1,30 (Můžeme si představit, jak se v různých situacích Panna Maria vracela k těmto andělovým slovům, jak jim stále znovu naslouchala. Když jí Simeon říká: „Tento tvůj syn bude znamením, kterému se bude odporovat, a tvé srdce pronikne meč,“ tehdy to mohl být jeden z okamžiků, kdy mohla propadnout strachu. Maria se však vrací k andělovu slovu a pociťuje jeho vnitřní ozvěnu: „Neboj se, nyní tě drží Bůh.“ V době veřejného Ježíšova vystoupení, když se rozpoutaly neshody a rozpory kolem jeho osoby, ona se upamatovala na slova: „Neboj se“ a šla dál. A nakonec při setkání během cesty na Kalvárii a pak pod křížem, kdy se zdálo, že vše je zcela zmařeno, znovu ve svém srdci slyší andělovo slovo: „Neboj se.“ Proto s velikou odvahou stojí vedle umírajícího Syna a podpírána vírou směřuje ke Vzkříšení, k letnicím, k založení nové rodiny církve.“

Pro nás z toho vyplývá: nemít strach – je tady Někdo, kdo pevně drží můj život ve svých rukou. Na Něho se mohu plně spolehnout, protože o mě stojí, má mě rád. Jsem dílem Jeho rukou a On se mě nikdy nevzdá. Nikdy nepřestane mít o mě zájem a bude mě provázet svou péčí. Jde jen o jedno: nakolik Mu budu důvěřovat a vložím s odevzdaností do Jeho rukou svůj život. I pro nás je Matka Boží příkladem důvěry , ale i odvahy prožívat ve víře v Boží lásku a péči každý okamžik svého života. Pak má i tato doba svůj smysl k proměně života našeho i druhých. Ať i v našich srdcích zní ozvěna andělových slov adresovaných Panně Marii - „Neboj se!“

2. Radost – Bůh je středem našeho osobního života. Radost z Boha je naší silou. Maria je nám znamenitým příkladem takového postoje. Během svého pozemského života byla ženou pozorného naslouchání, Pannou s otevřeným srdcem Bohu i lidem. Ona je a zůstane služebnicí Páně, která ze sebe nikdy nebude dělat střed všeho, ale chce nás dovést k Bohu, chce nás naučit takovému životnímu stylu, v němž sám Bůh tvoří střed našeho osobního života. (papež Benedikt XVI.)

K tomu, aby se Bůh stal středem našeho života je nutné poznání Boží lásky. Je třeba vidět a vnímat dobro, které nám Pán denně prokazuje od samého začátku dne až do večera. Nic není samozřejmé, ale projev Boží starostlivosti o nás. Proto bychom měli dobře prožívat přítomný okamžik, abychom mohli vidět tyto doteky Boží dobroty a nepřeslechli jeho pozvání pro dnešní dobu: být nablízku lidem podle svých sil, především svou modlitbou, obětí ale i pomocí a dobrým příkladem.

Sr. Miriam Baumruková

 

 

 
 
Nahoru