19.11.2020 12:50, autor: Mária Tvrdá, kategorie: Slova pro potěchu duše

Děkuji, že nikdy nejsme sami

Děkuji, že nikdy nejsme sami
Slova povzbuzení nejen pro seniory

Drahý Pane Ježíši, děkuji Tobě a Panně Marii, Tvé i naší matce, za ochranu moji a mé rodiny, i rodin mých přátel a všech, kteří mne prosí o modlitby v této těžké době. Děkuji Ti i za dary Ducha Svatého, který nám všem v naší usebranosti a tichosti říká, co máme konat a jak se chovat, a pomáhat si navzájem. Děkuji i za to, že nám dáváš i potřebnou sílu k zvládnutí této, pro nás všechny náročné době. Děkuji, že nikdy nejsme sami, protože Ty, Pane, jsi stále s námi.

Mária Tvrdá

 
 
Nahoru