16.03.2021 13:40, autor: Věra Šimková, kategorie: Slova pro potěchu duše

Naše modlitba za ukončení pandemie

Naše modlitba za ukončení pandemie

Denně se scházíme online na Skypu k modlitbě Růžence kolem "naší Veroniky". Sjednocuje nás také na přednáškách podobných Akademii pro třetí věk a na duchovních obnovách. Ve všední dny po modlitbě růžence následuje mše svatá. P. Jiří Vojtěch Černý z nás postupně vytvořil svou online-farnost, dokonce s mezinárodní účastí (Švýcarsko). Své prosby vždy končíme nádhernou modlitbou k Panně Marii:

"Maria, pomoz, přišel čas,

milostná Matko vyslyš náš hlas!

V nebezpečí a strádání

přímluva Tvá nás ochrání.

 

Lidská kde síla je bezmocná,

Tvá kyne ruka pomocná;

neoslyš proseb dítek svých,

k Tobě tak vroucně lkajících.

 

Matkou ukaž se laskavou,

sešli nám v nouzi pomoc svou;

Maria, pomoz, přišel čas,

milostná Matko, vyslyš náš hlas.

Amen"

 

Nechcete se k nám připojit?

Nebojme se techniky, Veronika z Diecézního centra pro seniory nám pomůže, stačí si stáhnout Skype. Vždy nám e-mailem pošle kontakt pro připojení.

Více o online modlitbách a bohoslužbách se dočtete zde.

Věra Šimková

 
 
Nahoru