29.01.2021 13:30, autor: Miloslav Fiala, kategorie: Slova pro potěchu duše

O prožívání Boží přítomnosti

O prožívání Boží přítomnosti
Slova povzbuzení nejen pro seniory

Kardinál Ratzinger napsal: „Jistě, Pán potřebuje naši píli a naši oddanost. Ale my potřebujeme jeho přítomnost. Neboť účinky naší práce nejsou jenom v tom, co děláme, ale nicméně i v tom, jací jsme, jestliže se stáváme zralými, svobodnými a pravdivými tím, že zapouštíme kořeny svého bytí do plodné tichosti Boží.“ Každý z nás je Božím vyslancem do současného světa, do své rodiny a mezi naše sousedy, bez ohledu na věk, na to, zda nám zdraví slouží nebo naopak zda trpíme různými neduhy: Bůh s námi stále počítá, s každou vteřinou našeho života. Častěji i během dne si to připomínejme, posilujme svou vůli a odhodlání takto žít, a večer zpytujme v tomto směru své vědomí: žil(a) jsem s vědomím Boží přítomnosti? Bůh je v každé chvíli připraven nám pomoci přemáhat naši slabost a vědomí nedostatečnosti, a mnohdy mu stačí naše krátká (střelná) modlitba a posílení vůle, abychom byli schopni plnit to, co si náš Pán přeje a k čemu nás potřebuje. Neochabujme v tomto úsilí, buďme bdělými spolupracovníky na Božím poli. I nás posílá nebeský Hospodář pracovat na jeho vinici – slovem i příkladem. Ničím a nikým se nenechme odradit, odměnou bude Boží pokoj v našem srdci!

Miloslav Fiala

 
 
Nahoru