Stáří v Bibli

Stáří v Bibli

Stáří v Bibli

(9 článků)

 
03.04.2024, autor: Veronika Čepelková, kategorie: Stáří v Bibli
Seniorské postavy Starého zákona: Jákob

Seniorské postavy Starého zákona: Jákob

Stáří v Bibli

V deváté části pojednání o stáří v Bibli se zaměříme na další seniorskou postavu Bible - konkrétně Starého zákona, která inspiruje svým příběhem čtenáře i v současné době. Tentokrát bude řeč o Jákobovi. Celý článek...

31.01.2024 12:30, autor: Veronika Čepelková, kategorie: Stáří v Bibli
Seniorské postavy Starého zákona: Izák

Seniorské postavy Starého zákona: Izák

Stáří v Bibli

V osmé části pojednání o stáří v Bibli se zaměříme na další seniorskou postavu Bible - konkrétně Starého zákona, která inspiruje svým příběhem čtenáře i v současné době. Řeč bude o Izákovi. Celý článek...

05.01.2024, autor: Veronika Čepelková, kategorie: Stáří v Bibli
Seniorské postavy Starého zákona: Abram - Abraham

Seniorské postavy Starého zákona: Abram - Abraham

Stáří v Bibli

V další, sedmé části pojednání o stáří v Bibli, se začneme věnovat konkrétním seniorským postavám Bible, které inspirují svými příběhy čtenáře i dnes. Po obecné části, které jsme se věnovali posledně, zaměříme pozornost na první z postav - praotce Abrahama. Celý článek...

22.12.2023, autor: Veronika Čepelková, kategorie: Stáří v Bibli
Biblické postavy a jejich poselství - seniorské postavy Starého zákona

Biblické postavy a jejich poselství - seniorské postavy Starého zákona

Stáří v Bibli

Pokud Starý zákon používá vazbu „sytý dnů“, pak ji spojuje především se závěrem života, resp. se smrtí některých vynikajících postav. Podle biblického pohledu znamenalo stáří žádoucí naplnění života. Vazba „sytý dnů“ navíc představovala nejenom dar dlouhého a plodného životního období člověka, ale především završení lidského života prožitého ve shodě s Boží vůlí. Hlavními protagonisty tohoto naplnění jsou postavy jak starozákonní, tak i novozákonní epochy, především pak postavy Tóry – Abraham, Izák, Jákob nebo Mojžíš. Celý článek...

06.12.2023, autor: Veronika Čepelková, kategorie: Stáří v Bibli
Některé charakteristické znaky stáří podle Bible - negativní hlediska

Některé charakteristické znaky stáří podle Bible - negativní hlediska

Stáří v Bibli

Přinášíme další část pojednání o staří v Bibli, které připravila Veronika Čepelková, vedoucí Diecézního centra pro seniory. Tato část stručně přiblíží některá negativní hlediska stáří, o nichž hovoří biblické knihy. Celý článek...

19.07.2023, autor: Veronika Čepelková, kategorie: Stáří v Bibli
Některé charakteristické znaky stáří podle Bible - víra

Některé charakteristické znaky stáří podle Bible - víra

Stáří v Bibli

Přinášíme další část pojednání o staří v Bibli, které připravila Veronika Čepelková, vedoucí Diecézního centra pro seniory. Budeme se v ní věnovat některým charakteristickým znakům stáří, o nichž hovoří biblické knihy. V této části konkrétně víře. Celý článek...

05.06.2023, autor: Veronika Čepelková, kategorie: Stáří v Bibli
Některé charakteristické znaky stáří podle Bible - moudrost

Některé charakteristické znaky stáří podle Bible - moudrost

Stáří v Bibli

Přinášíme další část pojednání o staří v Bibli, které připravila Veronika Čepelková, vedoucí Diecézního centra pro seniory. Budeme se v ní věnovat některým charakteristickým znakům stáří, o nichž hovoří biblické knihy. V této části konkrétně moudrosti. Celý článek...

21.04.2023, autor: Veronika Čepelková, kategorie: Stáří v Bibli
Hranice biblického stáří

Hranice biblického stáří

Stáří v Bibli

Jednou z aktivit Diecézního centra pro seniory je příprava tematických materiálů určených animátorům seniorů jako pomůcka k vedení společenství ve farnosti. Jedním z témat, které zpracovala vedoucí Diecézního centra pro seniory Veronika Čepelková, je Stáří v Bibli. V této části se věnuje tématu Hranice biblického stáří. Celý článek...

30.03.2023, autor: Veronika Čepelková, kategorie: Stáří v Bibli
Postavení starých lidí v biblické společnosti

Postavení starých lidí v biblické společnosti

Stáří v Bibli

Jednou z aktivit Diecézního centra pro seniory je příprava tematických materiálů určených animátorům seniorů jako pomůcka k vedení společenství ve farnosti. Jedním z témat, které zpracovala vedoucí Diecézního centra pro seniory Veronika Čepelková, je Stáří v Bibli. Tomuto tématu, jehož cílem je přiblížit čtenářům stáří v biblických knihách se zřetelem na poslání zástupců z řad seniorů a zároveň nabídnout prostor k zamyšlení nad postavením a úkolem starších lidí v současné církvi i společnosti, se budeme postupně věnovat na našem webu Simeon.cz.  Celý článek...

 
Nahoru