06.12.2023, autor: Veronika Čepelková, kategorie: Stáří v Bibli

Některé charakteristické znaky stáří podle Bible - negativní hlediska

Některé charakteristické znaky stáří podle Bible - negativní hlediska
Stáří v Bibli

Přinášíme další část pojednání o staří v Bibli, které připravila Veronika Čepelková, vedoucí Diecézního centra pro seniory. Tato část stručně přiblíží některá negativní hlediska stáří, o nichž hovoří biblické knihy.

Člověk si kladl otázky po smyslu utrpení a smrti již od nepaměti. Odpověď na ně nikdy nenalezl jednoduše. Na tomto místě nelze předkládat tvrzení, že utrpení a nemoc musí nutně patřit ke stáří nebo snad že stáří je nemoc či období výlučně plné útrap. Pozitivní aspekty stáří byly zmíněny v předchozích příspěvcích. Na kladný pohled ovšem nutno navázat konstatováním, že Bible, resp. Starý zákon nepopisuje stáří jen jako něco krásného. Svým velmi realistickým pohledem si všímá také toho, co k pozdnímu věku mnohdy patří, a to jsou určité zdravotní problémy. Všímá si faktu, že nastávají problémy se sluchem (srov. 2 S 19,36), zrakem (srov. např. Gn 27,1), přichází ztráta chuti k jídlu (srov. 2 S 19,36), nastávají obtíže se špatným krevním oběhem a hypotermií (srov. 1 Kr 1,14)100 a taky určitá bezmocnost (srov. Ž 71,9).101 Kniha Kazatel dokonce popisuje stáří jako dobu, která je zlá a plná paradoxů – místo odvahy a neohroženosti přichází třes, místo zdatnosti sehnutí, pracovní nečinnost, omezená komunikace a samota… (srov. Kaz 12,1-7).102

V Bibli je také stáří konfrontováno se skutečností slabosti, jež představuje nejenom tělesnou vyčerpanost, nýbrž i neschopnost sociálního uplatnění a všeobecnou bezmoc. Ve stáří už není ochablý duch schopen rázného jednání tam, kde by bylo třeba, a někteří otcové proto nejsou s to zakročit proti nepravostem svých synů (srov. 1 Sam 2,2; 3,13). Této nemohoucnosti postihující vnímání, úsudek a paměť si okolí pozorně všímá a lze ji poměrně snadno zneužít k vlastnímu prospěchu a starého člověka oklamat.103

Veronika Čepelková

 
 
Nahoru