Simeon.cz - webové stránky pro aktivní třetí věk

20.03.2024 [středa], zveřejněno: 29.02.2024, kategorie: Akce
Zveme vás na druhý přednáškový cyklus "Svatou zemí po stopách Ježíšových" s P. Jiřím Vojtěchem Černým

Zveme vás na druhý přednáškový cyklus "Svatou zemí po stopách Ježíšových" s P. Jiřím Vojtěchem Černým

Královéhradecké diecézní centrum pro seniory zve seniory, animátory seniorů a další zájemce na druhý přednáškový cyklus "Svatou zemí po stopách Ježíšových" s P. Dr. Jiřím Vojtěchem Černým, který se uskuteční v Hradci Králové 20. března 2024 v rámci Akademie pro aktivní třetí věk. Součástí programu bude také představení knižních novinek - Orlickým rájem a okolím a Po stopách apoštola Pavla - na místa známá i neznámá. Celý článek...

Ke stažení Ke stažení
04.03.2024 [pondělí] - 10.03.2024 [neděle], zveřejněno: 28.02.2024, kategorie: Poutní zájezdy
Pozvánka na velký okruh Řeckem - po stopách apoštola Pavla

Pozvánka na velký okruh Řeckem - po stopách apoštola Pavla

Farnost Bolatice vás zve na novinkový zájezd do Řecka - velký okruh - po stopách apoštola Pavla s bohatým programem. Co vše spatříte a prožijete? Soluň, Kavalu, Philipy, kláštery Meteora, Delfy, Patras, Mykény, Epidaurus, Korint, Athény. Transfer z několika míst ČR. Využijte této mimořádné příležitosti putovat na tak úžasná místa! Termín: 17. 4. - 24. 4. 2024. Poslední 1 volné místo, doporučujeme neváhat! Celý článek...

10.04.2024 [středa] - 15.04.2024 [pondělí], zveřejněno: 27.02.2024, kategorie: Akce
Zúčastněte se májové duchovní obnovy s P. Jiřím Vojtěchem Černým v Krkonoších

Zúčastněte se májové duchovní obnovy s P. Jiřím Vojtěchem Černým v Krkonoších

Diecézní centrum pro seniory Hradec Králové zve seniory, animátory seniorů a další zájemce na májovou duchovní obnovu s oblíbeným přednášejícím P. Dr. Jiřím Vojtěchem Černým, která proběhne v termínu 13. - 16. 5. 2024 v příjemném prostředí penzionu Marianum v Janských Lázních. Přijeďte do Krkonoš si odpočinout, duchovně se povzbudit a setkat s přáteli!  Celý článek...

26.02.2024, kategorie: Ostatní
Knižní tip: Muž, který si pletl manželku s kloboukem

Knižní tip: Muž, který si pletl manželku s kloboukem

Oliver Sacks je dnes snad nejslavnější neuropsycholog na světě. Jeho „klinické povídky“ nejsou jen nezúčastněné kazuistiky kuriózních případů. Autor v nich totiž popisuje životy, nemoci i odlišnosti svých pacientů s neobvyklou mírou empatie a představuje je jako hluboce lidské bytosti. V knize se dočteme například o slepé sochařce, která svůj talent objevila až v šedesáti letech, neboť do té doby měla ochrnuté ruce, o nahluchlé ženě, která slyšela nepřetržitě hrát irskou hudbu a měla za to, že to jen její zubní plomba funguje jako krystalka, o muži, jemuž se zdálo, že se stal psem... Celý článek...

24.02.2024, autor: Jiří Vojtěch Černý, kategorie: Homilie
Kde končí lidské síly, tam nastupuje odevzdání se do vůle Boží

Kde končí lidské síly, tam nastupuje odevzdání se do vůle Boží

Vstát z mrtvých … co si mají apoštolové pod tím představit? To všechno jim dojde až mnohem, mnohem později. Až budou stát Zmrtvýchvstalému tváří v tvář. Teď však jsou plni dojmů, plni otázek a nejasností. Ježíš je na každém kroku překvapuje, je tak jiný. Tak nepochopitelný a neuchopitelný. Toho poslouchejte! Kde končí rozum, nastupuje víra. Kde si nebudou vědět rady, tam se mají podrobit Božímu Synu. A až dosud, pro nás, pro všechny: kde končí lidské síly, tam nastupuje odevzdání se do vůle Boží. A je a bude lépe činit tak vědomě a dobrovolně, a ne z donucení a z rezignace. Celý článek...

19.02.2024, autor: Jiří Vojtěch Černý, kategorie: Zamyšlení
Půst jako prostředek lásky k bližním

Půst jako prostředek lásky k bližním

Opravdový půst není tedy záležitostí těla, ani jen duše, nýbrž i srdce. Půst vede k milosrdenství. K lásce k bližnímu. Dobře postit se nemohu tehdy, je-li moje pozornost obrácena jen k sobě samému. Je-li mi můj půst, moje postní úsilí přednější, než blíženská láska. To by totiž znamenalo, že mi na srdci leží jen vlastní zdokonalení, že půst je pro mě jen výkonem, jímž chci sobě a druhým dokázat svou hodnotu. Opravdová láska k bližním, milosrdenství, však především odvrací můj pohled od sebe sama k bližnímu. Půst se tak může a má stát prostředkem lásky k bližním.  Celý článek...

17.02.2024, autor: Jiří Vojtěch Černý, kategorie: Homilie
On nás provede úskalími našeho života

On nás provede úskalími našeho života

Cesta touto „pouští postní doby“ je náročná, o tom žádná. Ale pouze a jen v její náročnosti, v odříkání, ve vnitřní pravdivosti k sobě samým, se můžeme setkat s Ježíšem. Otevřít se, stejně jako On, Bohu; odevzdat se mu s důvěrou, že nás ochrání, že nás provede úskalími našeho života; že nám pomůže (budeme-li si chtít nechat pomoci - i to je „náš problém“) utkat se s vnějšími pokušeními i vnitřními šelmami v nás. Že nám „stvoří nové, čisté srdce“ jak zpíváme v 50 žalmu (zvaném Miserere - Smiluj se). Celý článek...

13.02.2024, kategorie: Ostatní
Video: Pohlednice z Andorry (a jako bonus na skok v Barceloně)

Video: Pohlednice z Andorry (a jako bonus na skok v Barceloně)

Sedmiminutová videopohlednice z Andorry, kouzelného mini státu v srdci Pyrenejí. A jako bonus na skok v Barceloně, poutavém hlavním městě Katalánska. Na úplném konci ještě záběry z letu Barcelona - Vídeň a přistávání ve Vídni. Video natočila a zpracovala Veronika Čepelková. Celý článek...

11.02.2024 10:00, autor: Eva Zálešáková, kategorie: Zamyšlení
Lékař léčí, Pán Bůh uzdravuje

Lékař léčí, Pán Bůh uzdravuje

Světový den nemocných

Nemocné navštěvovati je jedním ze skutků milosrdenství. Projev lásky k bližnímu, kterým křesťan naplňuje Ježíšovo učení „Buďte milosrdní, jako je milosrdný váš Otec“ (Lk 6,36). Když se koncem roku 1989 vrátil do Hradce Králové z vyhnanství v Trmicích arcibiskup Karel Otčenášek, uvědomoval si, jak důležitou pastorační aktivitou je starost o nemocné. Tak se zrodily Dopisy nemocným, které posléze vznikaly v pracovně bývalého generálního vikáře Josefa Sochy. Celý článek...

11.02.2024 08:00, autor: Jiří Vojtěch Černý, kategorie: Homilie
Opravdová láska bolí

Opravdová láska bolí

Rizikem lásky je, že může být zraňována, zrazována. Kolikrát se s tím Ježíš setkal. Se zklamáním, se zradou od nejbližších, se setká každý, kdo opravdu miluje. Opravdová láska bolí. A Ježíš, ten miloval. Soucítil. I když věděl, že ho láska k bližním přivede na kříž. Celý článek...

10.02.2024 09:50, autor: Věra Šimková, kategorie: Ostatní
Svatá Scholastika

Svatá Scholastika

Svatá Scholastika je křesťanská světice a patronka benediktinského řádu. Je sestra - dvojče svatého Benedikta z Nursie, zakladatele řádu benediktinů. Narodila se kolem roku 480 v Nursii na Apeninském poloostrově. Jednou ročně  se setkávala s bratrem k duchovním rozhovorům. Je ctěna jako ochránkyně proti dešti a blesku. Její svátek připadá na 10. února. Celý článek...

25.03.2024 [pondělí] - 31.03.2024 [neděle], zveřejněno: 08.02.2024 13:30, kategorie: Akce
Tváře muklovského Vatikánu - výstava obrazů malířky Claudi Ondok

Tváře muklovského Vatikánu - výstava obrazů malířky Claudi Ondok

Městské muzeum Žacléř vás zve na výstavu obrazů malířky Claudi Ondok, představující 30 portrétů osobností z řad duchovních perzekvovaných komunistickým režimem, doplněných vzpomínkou a jejich životním příběhem. Výstava potrvá do 31. března 2024. Celý článek...

Ke stažení Ke stažení
05.02.2024, autor: Karel Voplakal, kategorie: Příběhy
Každý z nás rád vzpomíná na lidi, s nimiž se v životě cítil opravdu dobře

Každý z nás rád vzpomíná na lidi, s nimiž se v životě cítil opravdu dobře

Každý z nás rád vzpomíná na lidi, s nimiž se v životě cítil opravdu dobře - zvlášť na ty, kteří již nejsou mezi námi: na rodiče, na další příbuzné, na kamarády, na kolegy - a my, kteří se považujeme za křesťany, zpravidla rádi vzpomínáme i na ty, kteří nás životem doprovázeli duchovně, tedy především na kněze, který nás pokřtil, který podporoval naši víru udílením svátostí, který byl přítomen při pohřbech našich blízkých, který požehnal našemu manželskému svazku a pokřtil naše děti - a pak i vnoučata. Na konci loňského kalendářního roku resp. na počátku roku nového i naše farnost na Bílé Hoře vzpomínala v modlitbách na své někdejší duchovní správce, kteří zde působili - na kněze, kteří postupně procházeli našimi životy. Celý článek...

04.02.2024, kategorie: Poutní místa v zahraničí
Zveřejněno nové video: Lurdy - místo zázraků

Zveřejněno nové video: Lurdy - místo zázraků

Přinášíme nové sedmiminutové video Veroniky Čepelkové ze světoznámého francouzského poutního místa Lurdy s názvem "Lurdy - místo zázraků". Video sledujte na jejím YouTube kanálu @VercinKanal, který je propojen s webem Simeon.cz. Celý článek...

03.02.2024, autor: Jiří Vojtěch Černý, kategorie: Homilie
Co je mým posláním?

Co je mým posláním?

Jedno z našich velkých pokušení je záměna hodnot, záměna priorit. Nechci moralizovat – ale i nám by prospělo, ptát se (nejlépe v modlitbě): co je mým posláním? Co ode mne druzí (potažmo Bůh) očekávají? Co a jak mám konat? Odpověď nám nedá „duch tohoto světa“, tu nejspíše nalezneme v tichu samoty u Boha. (Tak jako Job, jako Ježíš.) Celý článek...

20.03.2024 [středa] - 24.03.2024 [neděle], zveřejněno: 02.02.2024, autor: Veronika Čepelková, kategorie: Akce
Program Diecézního centra pro seniory na rok 2024 - aktualizováno

Program Diecézního centra pro seniory na rok 2024 - aktualizováno

Diecézní centrum pro seniory Hradec Králové vás zve na akce, které připravilo pro tento rok a které mají aktuálně volná místa. Těšit se můžete na tradiční duchovní obnovy s oblíbenými přednášejícími, dva turnusy prázdninového pobytu pro prarodiče s vnoučaty, manželské setkání seniorů nebo poutně-poznávací a odpočinkové cesty. V programu dále nechybí již osmnáctý ročník diecézního setkání seniorů, pouť za nemocné, svatojakubské putování za mír či akademie pro aktivní třetí věk. Celý článek...

Ke stažení Ke stažení
31.01.2024 12:30, autor: Veronika Čepelková, kategorie: Stáří v Bibli
Seniorské postavy Starého zákona: Izák

Seniorské postavy Starého zákona: Izák

Stáří v Bibli

V osmé části pojednání o stáří v Bibli se zaměříme na další seniorskou postavu Bible - konkrétně Starého zákona, která inspiruje svým příběhem čtenáře i v současné době. Řeč bude o Izákovi. Celý článek...

Kalendář akcí

Dnes
29.11.2023 [středa]
29.11.2023
08.12.2023 [pátek]
08.12.2023
18.12.2023 [pondělí]
18.12.2023
15.01.2024 [pondělí]
15.01.2024
08.02.2024 [čtvrtek]
08.02.2024

Video Nejnovější video

Informační e-maily Odběr novinek

Chcete dostávat novinky?

Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů dle zákona.

Podpořte Podpořte nás

Rádi čtete Simeon.cz?

Podpořte jej!

QR kód pro platbu z mobilní aplikace vaší banky:

Dar web Simeon.cz

Děkujeme za jakýkoliv dar na provoz tohoto webu.

Svátek Svátek

Dnes má svátek Bedřich / Bedřiška.

Hledání Biblický citát

Biblický citát na dnešní den
Neprolévejte krev. (Gn 37,22)
AMBIT - Adresář českého katolického internetu
 
Téma týdne
Nacházet svůj dobrý směr…

„Ježíš přikázal učedníkům, aby nikomu nevypravovali o tom, co viděli, dokud Syn člověka nevstane z mrtvých. Toho slova se chytili a uvažovali mezi sebou, co to znamená „vstát z mrtvých“. (srov. Mk 9,9-10)

24. 2. 2024, Rh

Učedníci, kteří chodili s Ježíšem, to neměli vůbec lehké. Bylo jim s ním dobře, ale některým věcem, které říkal a dělal, moc nerozuměli. Nakonec jim ještě řekl, že „vstane z mrtvých“. To už vůbec nevěděli, co si pod tím představit. Znamená to, že Ježíš po své smrti znovu ožije a bude s nimi chodit dál?  A bude stejný? Nebo bude jiný?

My už to máme o něco lehčí. Už víme, že Ježíš po své smrti na kříži „vstal z mrtvých“, že to nebyla oživlá mrtvola, ale že byl stejný a přece nějak „jiný“. Že zvítězil nad mocí zla a smrti, splnil své poslání a vrátil se ke svému Otci. Jeho úkolem bylo ukázat nám otevřené a milující Boží srdce a osvobodit nás z moci zla.

Nacházíme se v postní době, ve které směřujeme k oslavě Vzkříšení. Ale jak tento zvláštní čas prožít? Na co se zaměřit? Na konci postní doby, o Velikonocích, si budeme připomínat, co se tenkrát, před 2000 lety stalo. Že Ježíš vstal z mrtvých, aby s mocí svého vzkříšení vstoupil do všeho, čím žijeme, co řešíme, o čem přemýšlíme a co děláme. Vstal proto, aby nám otevřel cestu k naplnění našeho života, aby uzdravoval naše závislosti, to, s čím si nevíme rady, aby nám pomáhal při smíření bolavých vztahů… Ale hlavně proto, abychom se každý z nás mohli stát tou nejlepší verzí sebe sama.

Postní doba je tu pro nás, abychom se na cestě ke svému vzkříšení mohli zastavit, zorientovat a najít svůj dobrý směr… 

 

-redakčně upraveno-

Tuto službu poskytuje www.vira.cz.

 
Nahoru