Simeon.cz - webové stránky pro aktivní třetí věk

09.12.2023, autor: Jiří Vojtěch Černý, kategorie: Homilie
Být lepší

Být lepší

2. neděle adventní

Jan Křtitel je postavou adventu - je očekávajícím, je připraveným ke službě. Nedere se do popředí, naopak, pokorně ustupuje, aby připravil ty, kteří k němu s důvěrou přichází, na příchod Pána. Dobře ví, kým je a jaké je jeho poslání: „být hlasem“ - ohlašovat svého (a našeho) Pána. Vyzývá k obrácení, k polepšení - ne však takovému, jaké si ukládáme my, kdy chceme „být lepší“ jenom na povrchu, jako kosmetický doplněk naší duše. Vyzývá k obrácení pro Pána, kvůli Pánu. Příchod Pána, příprava naší duše na jeho příchod, to je ta pravá tvář adventu. Být připraveni na setkání s ním – nejen o vánocích se stromečkem a koledami; ale především jako s Pánem našeho života. Jako s tím, jehož „očekáváme, na jehož příchod čekáme“. Celý článek...

07.12.2023, autor: Miloslav Fiala, kategorie: Zamyšlení
Čas k zamyšlení

Čas k zamyšlení

Advent je nejen dobou příprav na oslavu dějinné události Narození Páně, ale i dobou k zamyšlení nad sebou, nad svým životem, nad vztahy v rodině, k bližním a k Bohu. K tomu potřebujeme trochu odvahy být sami, ztišit se a podívat se, jak nás vede víra a zda je oním světlem, které prozařuje občasné temnoty našeho srdce a připravuje nás na to, abychom svým jednáním pomáhali bližním a byli vůči nim pravdiví, ochotně jim pomáhali řešit malé i větší denní problémy a nenahrazovali tyto někdy náročné povinnosti nákupem sebevětších hmotných věcí. Celý článek...

06.12.2023, autor: Veronika Čepelková, kategorie: Stáří v Bibli
Některé charakteristické znaky stáří podle Bible - negativní hlediska

Některé charakteristické znaky stáří podle Bible - negativní hlediska

Stáří v Bibli

Přinášíme další část pojednání o staří v Bibli, které připravila Veronika Čepelková, vedoucí Diecézního centra pro seniory. Tato část stručně přiblíží některá negativní hlediska stáří, o nichž hovoří biblické knihy. Celý článek...

05.12.2023 15:45, autor: Věra Šimková, kategorie: Ostatní
Svatý Mikuláš

Svatý Mikuláš

Čas rychle utíká. Zapálili jsme si první svíčku na adventním věnci, nastříhali 'barborky' a už je tu Mikuláš. Večer, 5. prosince, potkáváme v zasněžených ulicích Mikuláše s andělem a čerty. Dokonce poznáváme i převlečeného našeho kněze o. Adama, jak obchází děti s košíkem dárků. Po nedělní mši nás obdaroval všechny. Celý článek...

05.12.2023 12:30, autor: Věra Šimková, kategorie: Akce
Duchovní obnova ve farnosti Česká Třebová: Máme k sobě opět blíž

Duchovní obnova ve farnosti Česká Třebová: Máme k sobě opět blíž

Na začátku adventu jsme se sešli s otcem Adamem Grabiecem na duchovní obnově na faře v České Třebové. Začala mší svatou a setkáním s mládeží. Lektorem byl Mgr. Marcel Čížek, jáhen, krizový intervent a nemocniční kaplan. Hovořil na téma: "Vnitřní uzdravení", o uzdravení z našich negativních pocitů, vztahů, závislostí, z hříchu, od Zlého. Celý článek...

08.12.2023 [pátek], zveřejněno: 05.12.2023, kategorie: Akce
Oslavte s námi 20 let pastorace seniorů v Královéhradecké diecézi

Oslavte s námi 20 let pastorace seniorů v Královéhradecké diecézi

Diecézní centrum pro seniory Hradec Králové srdečně zve na adventní setkání seniorů, které proběhne v pátek 8. prosince 2023 při příležitosti 20. výročí pastorace seniorů v Královéhradecké diecézi. Program nabídne děkovnou mši sv. s diecézním biskupem Mons. Janem Vokálem, moderovanou besedu s vedoucí Diecézního centra pro seniory PhDr. Veronikou Čepelkovou a společné posezení se sdílením. Uzávěrka přihlášek je 5. 12. Jste srdečně zváni! Celý článek...

Ke stažení Ke stažení
04.12.2023 20:00, autor: Věra Šimková, kategorie: Ostatní
Svatá Barbora

Svatá Barbora

Dnes jsem si zašla nastříhat větvičky třešní - barborky a těším se zvědavě, jestli nám doma na Vánoce vykvetou. A kdo to byla vlastně sv. Barbora? Dočítám se, že sv. Barbora byla sťata mečem za vlády císaře Galeria během pronásledování křesťanů kolem roku 305. Krásná dívka, narodila se v Nikomédii, jediná dcera bohatého kupce Dioskura. Celý článek...

04.12.2023, autor: Karel Voplakal, kategorie: Zamyšlení
Ježíši, Králi nebes a země...

Ježíši, Králi nebes a země...

Máme za sebou svátek Krista - Krále a již nám začal advent. Vzpomínám, jak na onen svátek se v našich kostelích vždycky zpívala jedna z nejznámějších a pro tento den nejvhodnějších písní, kterou bylo možno najít ve všech vydáních kancionálů, i v těch, které se snad používaly ještě v době c. k. monarchie: Ježíši Králi nebes a země... Celý článek...

02.12.2023, autor: Jiří Vojtěch Černý, kategorie: Homilie
Být připraveni na setkání s Ním

Být připraveni na setkání s Ním

1. neděle adventní

My všichni se jednou s Pánem setkáme, v okamžiku své smrti. Adventní rozměr našeho života spočívá v tom, že se snažíme být na toto setkání s ním připraveni. Sv. Pavel v dnešním úryvku z listu Korinťanům také zmiňuje „onen den našeho Pána Ježíše Krista“. A co doporučuje svým adresátům (a tím i nám)? „Jen ještě musíte vytrvale čekat, až přijde náš Pán. A On vám také dá, že vytrváte až do konce. Věrný je Bůh, a on vás povolal k tomu, abyste měli společenství s jeho Synem, Ježíšem Kristem, naším Pánem.“ Abyste měli společenství - a kde jinde, než v jeho království. Celý článek...

04.12.2023 [pondělí] - 10.12.2023 [neděle], zveřejněno: 30.11.2023, kategorie: Poutní zájezdy
Zúčastněte se oblíbeného zájezdu po Česku a na Slovensko - do Beskyd a na poutní místo Turzovka

Zúčastněte se oblíbeného zájezdu po Česku a na Slovensko - do Beskyd a na poutní místo Turzovka

Vydejte se s námi na novinkový zájezd do kouzelných Beskyd! Na programu bude návštěva oblíbeného Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, výšlap na nejznámější horu Beskyd Radhošť či procházky v okolí krásných Pusteven, zastávka ve Frenštátu pod Radhoštěm, který je vstupní bránou do Beskyd a také v malebných podhorských Velkých Karlovicích. V neposlední řadě budeme putovat na významné slovenské poutní místo Turzovka (Živčáková) a zavítáme i na známé valašské poutní místo Zašová. Ubytování je zajištěno v komfortním hotelu s vnitřním bazénem přímo na Pustevnách. Pojeďte s námi! Uzávěrka přihlášek: 10. 1. 2024 (v případě zájmu doporučujeme neváhat!) Celý článek...

29.10.2023, autor: Tým Simeon.cz, kategorie: Aktuality
Rádi čtete web Simeon.cz? Podpořte jej!

Rádi čtete web Simeon.cz? Podpořte jej!

Vážení čtenáři, milí přátelé, náš web Simeon.cz je tematický web pro seniory a animátory seniorů, který přináší pozvánky na akce, slova povzbuzení, videa, příběhy, nedělní homilie, reportáže z akcí apod. Inspiraci pro duchovní život zde ale může nalézt každý návštěvník. Jedná se o neziskový projekt provozovaný Diecézním centrem pro seniory Biskupství královéhradeckého. Věděli jste, že je možné jej nově podpořit i finančně? Celý článek...

Kalendář akcí

Dnes
29.11.2023 [středa]
29.11.2023
04.12.2023 [pondělí]
04.12.2023 - 10.12.2023
05.12.2023 [úterý]
04.12.2023 - 10.12.2023
06.12.2023 [středa]
04.12.2023 - 10.12.2023
07.12.2023 [čtvrtek]
04.12.2023 - 10.12.2023
08.12.2023 [pátek]
04.12.2023 - 10.12.2023
08.12.2023
08.12.2023 - 15.12.2023
09.12.2023 [sobota]
04.12.2023 - 10.12.2023
08.12.2023 - 15.12.2023
10.12.2023 [neděle]
04.12.2023 - 10.12.2023
08.12.2023 - 15.12.2023
11.12.2023 [pondělí]
08.12.2023 - 15.12.2023
12.12.2023 [úterý]
08.12.2023 - 15.12.2023
13.12.2023 [středa]
08.12.2023 - 15.12.2023
14.12.2023 [čtvrtek]
08.12.2023 - 15.12.2023
15.12.2023 [pátek]
08.12.2023 - 15.12.2023

Video Nejnovější video

Informační e-maily Odběr novinek

Chcete dostávat novinky?

Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů dle zákona.

Podpořte Podpořte nás

Rádi čtete Simeon.cz?

Podpořte jej!

QR kód pro platbu z mobilní aplikace vaší banky:

Dar web Simeon.cz

Děkujeme za jakýkoliv dar na provoz tohoto webu.

Anketa
Je pro vás advent dobou duchovního zastavení a ztišení?
Ano (50%)
 
Ne (50%)
 

Svátek Svátek

Dnes má svátek Vratislav / Vratislava.

Hledání Biblický citát

Biblický citát na dnešní den
Ježíš obcházel všechna města i vesnice. (Mt 9,35)
AMBIT - Adresář českého katolického internetu
 
Téma týdne
V Božím plánu pro nás není žádný spěch ani tlak

Jako pastýř pase své stádo, svým ramenem je shromažďuje, ve svém klínu beránky nese, ovce s mláďaty pomalu vede. Iz 40,11

9. 12. 2023, BF

Advent je pro mě přese všechno jedním z nejkrásnějších období roku. Každý rok se moc těším, jak ho prožiji, jak poklidný to bude čas, jak se budu připravovat na vánoční svátky… A stejně tak každý rok zjišťuji, že se z očekávaného poklidu stává hektické období, ve kterém v jednu chvíli řeším práci, v druhé domácnost, nestíhám vymýšlet vánoční dárky, napéct cukroví na všechny možné vánoční besídky a můj sen o pokojném adventu se pomalu rozpadá v předvánočním úklidu.

Troufám si říci, že nejsem jediná na světě, kdo už někdy prožil, že se mu nedaří procházet adventem podle svých představ. Možná by nám letos mohla pomoci slova proroka Izaiáše:

„… ve svém klínu beránky nese,
ovce s mláďaty pomalu vede.“

Z těch slov na mě dýchá nesmírný pokoj. Žádný tlak na výkon, žádné „musíš všechno zvládnout a stihnout“.

My ženy můžeme prožít, že nás někdo pomalu vede, ať už s „mláďaty“ či bez nich. Muži, na jejichž bedrech toho často leží také příliš, se nemusí stydět ani obávat vzít se s pastýřem kolem ramen a jít s ním kus cesty, aby nalezli ztracený klid a dostalo se jim odpočinku. Nikdo z nás nemusí spěchat, můžeme jít svým tempem a svůj život a potažmo i adventní období  p r o ž í v a t,  a ne jím jen prolétnout.

V Božím plánu totiž pro nás není spěch ani žádný nátlak. Jen Boží touha po tom, abychom všichni v klidu došli k naplnění svého života, ke spasení.

Vánoční radost z narození toho,
který pase své stádo, se blíží.
Nenechme si ji letos ničím vzít.

Tuto službu poskytuje www.vira.cz.

 
Nahoru