Aktivní třetí věk

Aktivní třetí věk

Aktivní třetí věk

(24 článků)

 
29.03.2023, kategorie: Aktivní třetí věk
Literární soutěž pro seniory Polabská Vrba 2023 - XI. ročník

Literární soutěž pro seniory Polabská Vrba 2023 - XI. ročník

Soutěž vyhlašuje Knihovna Eduarda Petišky. Polabská vrba je určena všem, kdo se „cítí být seniory“, nazýváme ji též soutěží pro pamětníky. Autoři mohou posílat soutěžní příspěvky na libovolné téma, nebo se mohou nechat inspirovat tématem, které jsme pro daný rok vybrali. Celý článek...

27.03.2023, autor: Veronika Čepelková, kategorie: Aktivní třetí věk
Video: Miloslav Fiala: Seniorský věk má stejnou hodnotu jako každý jiný věk

Video: Miloslav Fiala: Seniorský věk má stejnou hodnotu jako každý jiný věk

Přinášíme exkluzivní video se slovy povzbuzení legendy české katolické církve P. Ing. Miloslava Fialy, OPraem seniorům a nejen seniorům s názvem "Seniorský věk má stejnou hodnotu jako každý jiný věk". Celý článek...

25.07.2021 10:00, autor: Jiří Vojtěch Černý, kategorie: Aktivní třetí věk
Komentář: Poselství Sv. otce Františka ke Světovému dni prarodičů a seniorů 25. 7.

Komentář: Poselství Sv. otce Františka ke Světovému dni prarodičů a seniorů 25. 7.

Letošní rok je prvým rokem, kdy byl, na popud Sv. otce Františka, ustanoven 25. 7. Světovým dnem prarodičů a seniorů. Máme pravda různé „Světové dny“, když pominu ony profánní, jako kupř. světový den vody, rybářství, zdraví, životního prostředí a dalších; nabízí nám i církev své „Světové dny“: sdělovacích prostředků, Bible, zasvěceného života i nemocných, oblíbené jsou i „Světové dny mládeže“, ale jako ve společnosti, tak i v životě Církve, stojí senioři v pozadí. A právě oni jsou, jak bylo mnohokrát církevními Otci zdůrazněno: „pokladem a bohatstvím, církve“. Celý článek...

21.07.2021, kategorie: Aktivní třetí věk
Poselství Svatého otce Františka ke Světovému dni prarodičů a seniorů

Poselství Svatého otce Františka ke Světovému dni prarodičů a seniorů

Milí dědečkové, milé babičky! „Já jsem s tebou po všechny dny“ (srov. Mt 28,20) je příslib, který dal Pán učedníkům předtím, než vystoupil na nebe, a který dnes opakuje i tobě, milý dědečku a milá babičko. Tobě. „Já jsem s tebou po všechny dny“ jsou slova, jimiž bych se rád jako římský biskup a jako senior, stejně jako ty, na tebe obrátil u příležitosti prvního Světového dne prarodičů a seniorů; celá církev je ti nablízku – lépe řečeno je nám nablízku: má o tebe starost, má tě ráda a nechce tě nechat samotného! Celý článek...

01.07.2021, autor: Karel Voplakal, kategorie: Aktivní třetí věk
Animátoři seniorů prožili duchovně-formační dny v Orlických horách

Animátoři seniorů prožili duchovně-formační dny v Orlických horách

Dvanáct animátorů seniorů - tak jako dvanáct apoštolů - (a symbolicky "třináctým" byl otec Vojtěch Jiří Černý) - našlo svůj dočasný domov v Orlických horách. Celá společnost byla vzájemně velmi přátelská; za celou dobu nedošlo k žádným vzrušeným výměnám názorů či neshodám. Vzájemná přátelství se ještě víc upevnila. Všichni budeme rádi vzpomínat. Celý článek...

27.12.2020 12:00, autor: Jiří Macháně, kategorie: Aktivní třetí věk
Babi, děkuji, že jsi. Máme tě rádi

Babi, děkuji, že jsi. Máme tě rádi

Rozhovor s Veronikou Čepelkovou pro Katolický týdeník

Veronika Čepelková vede královéhradecké diecézní centrum pro seniory. Vánoční návštěvy jsou podle ní i přes těžkosti spojené s pandemií pro starší generaci velmi důležité. Celý článek...

14.10.2020 13:15, autor: Miloslav Fiala, kategorie: Aktivní třetí věk
Senioři a dnešek

Senioři a dnešek

...Je zajímavé, že mnozí se přibližují k Bohu a lépe ho poznávají až v tzv. třetím věku. Nashromážděné zkušenosti pomáhají chápat omezenost a dočasnost věcí tohoto světa, takže lidé cítí potřebu nově prožívat Boží přítomnost. Různá zklamání, která prožili, je učí více důvěřovat Bohu než světu. Získaná životní moudrost může prospět nejen rodinným příslušníkům, ale i celé obci věřících... Celý článek...

30.09.2020, autor: Veronika Čepelková, kategorie: Aktivní třetí věk
Vraťme seniorům místo, které jim náleží

Vraťme seniorům místo, které jim náleží

Stojí před námi mnoho výzev: podporovat mezigenerační vztahy, vytvářet vhodné podmínky pro aktivní prožívání stáří a umožnit starším lidem, aby svoji poslední životní etapu strávili u svých drahých doma. Celý článek...

02.07.2020, autor: Veronika Čepelková, kategorie: Aktivní třetí věk
Rozhovor s Františkem Kávou: Mít pozitivní přístup k životu

Rozhovor s Františkem Kávou: Mít pozitivní přístup k životu

Je vždy radost setkat se s aktivním a pozitivním člověkem seniorského věku. Přesně takový je pan František Káva z Hrochova Týnce, který vyniká především svou úžasnou aktivitou ducha. Vzděláním inženýr ekonom, otec tří dětí, dědeček deseti vnoučat a jednoho pravnoučete, náruživý pěstitel zeleniny, autor zdařilých knih, zejména mimořádného díla s názvem Poezie Nového zákona. Pojďme se společně s jeho tvorbou a myšlenkami blíže seznámit. Celý článek...

22.04.2020 15:00, autor: Veronika Čepelková, kategorie: Aktivní třetí věk
Jak jsem se setkala s papežem Františkem

Jak jsem se setkala s papežem Františkem

Po absolvování nedávné národní pouti do Říma mne probleskly v hlavě myšlenky, že se sem v dohledné době nejspíš jen tak nepodívám. Jenže čtvrtý den po návratu jsem ve své e-mailové poště objevila jednu hodně zajímavou pozvánku – na mezinárodní konferenci o pastoraci seniorů s názvem Bohatství let. Její zajímavost navíc umocnilo místo konání. Pozvání totiž směřovalo opět do Říma nebo lépe, přímo do Vatikánu. Bylo to pozvání, které se neodmítá. A to zvlášť ne, když jsou senioři a pastorace seniorů nedílnou součástí vašeho profesního, ale i osobního života… Celý článek...

16.04.2020, kategorie: Aktivní třetí věk
Pojďme společně podpořit naši skvělou dobrovolnici Bohuslavu Nunvářovou

Pojďme společně podpořit naši skvělou dobrovolnici Bohuslavu Nunvářovou

Naše dobrovolná spolupracovnice v Diecézním centru pro seniory a zároveň také dobrovolnice ve Fakultní nemocnici v Hradci Králové na Oddělení onkologie a v Domově pro seniory Senecura, paní Bohuslava Nunvářová, postoupila do závěrečného kola o cenu za dobrovolnickou činnost Křesadlo 2019! Nyní probíhá internetové hlasování. prosíme, dejte jí také svůj hlas na webu https://www.alhelp.cz/! Celý článek...

06.03.2020, kategorie: Aktivní třetí věk
Živý vstup v TV Noe: 1. mezinárodní konference o pastoraci seniorů v Římě a setkání s papežem Františkem

Živý vstup v TV Noe: 1. mezinárodní konference o pastoraci seniorů v Římě a setkání s papežem Františkem

O historicky 1. mezinárodní konferenci na téma pastorace seniorů v Římě a mimořádném setkání s papežem Františkem hovořila účastnice Veronika Čepelková z Diecézního centra pro seniory Hradec Králové v živém vstupu v TV Noe. Celý článek...

28.02.2020, autor: Veronika Čepelková, kategorie: Aktivní třetí věk
Dobrovolníků není nikdy dost

Dobrovolníků není nikdy dost

Když jsme v Diecézním centru pro seniory hledali aktivní seniory dobrovolníky, kteří by nám pomáhali na akcích, během nichž je potřeba přiložit k dílu více rukou, přihlásila se nám ochotně a s nadšením také paní Bohuslava Nunvářová z Hradce Králové. Po krátké době projevila ještě zájem o další službu - o dobrovolnictví v domově pro seniory. V té době už měla za sebou mnohaleté zkušenosti s dobrovolnictvím ve Fakultní nemocnici v Hradci Králové na Oddělení onkologie. Celý článek...

10.04.2019, autor: Marie Šmídová, kategorie: Aktivní třetí věk
Postřehy ze semináře o dobrovolnictví

Postřehy ze semináře o dobrovolnictví

Přinášíme postřehy Ing. Marie Šmídové ze semináře o dobrovolnictví, který proběhl 16. března 2019 v Hradci Králové. Zápisky obsahují témata: Senioři a jejich prožívání z terapeutického pohledu, Senioři a duchovní život a Dobrovolnictví v domově pro seniory. Zápisky je také možné si stáhnout. Celý článek...

Ke stažení Ke stažení
24.01.2019, kategorie: Aktivní třetí věk
Rozhovor s Veronikou Čepelkovou: „Práce se seniory je velkým obohacením“

Rozhovor s Veronikou Čepelkovou: „Práce se seniory je velkým obohacením“

Textová verze rozhovoru pro Radio Proglas

Ve vysílání Proglasu vítám Veroniku Čepelkovou. Pracuje jako vedoucí Diecézního centra pro seniory v Hradci Králové a je autorkou knížky Stáří jako inspirace k aktivitě. A o aktivním stáří si budeme povídat i my v relaci Vítejte, senioři! Celý článek...

11.12.2018, autor: Marie a Pavel Klimešovi, kategorie: Aktivní třetí věk
Poděkování za web Simeon.cz

Poděkování za web Simeon.cz

Chtěli bychom vám poděkovat za web Simeon.cz. Každý den se na nás valí spousta informací, většinou negativních, překvapivých a nám seniorům často nesrozumitelných. Přejeme si žít závěr našeho života radostně a pokojně. A to nacházíme právě na stránkách Simeon.cz. Celý článek...

02.08.2018, autor: Profesia.cz, kategorie: Aktivní třetí věk
Buďte aktivní i v důchodovém věku

Buďte aktivní i v důchodovém věku

I když je důchod zaslouženým odpočinkem po desetiletích práce, neznamená to, že máte jen sedět doma a dívat se televizi. Nabízíme několik tipů, jak se rozvíjet i v důchodovém věku. Celý článek...

10.02.2018, autor: Vladimír Derner, kategorie: Aktivní třetí věk
Budoucnost seniorů

Budoucnost seniorů

Senioři jsou středem našeho zájmu. Nejen proto, že představují stále početnější skupinu obyvatel, ale hlavně proto, že si tuto pozornost zaslouží. Celý článek...

19.09.2017, kategorie: Aktivní třetí věk
Objednejte si zdarma eBook o aktivním stáří!

Objednejte si zdarma eBook o aktivním stáří!

Objednejte si zdarma elektronickou verzi knihy Stáří jako inspirace k aktivitě! Publikace patří k nemnoha studiím, které se věnují specifické roli seniorů ve společnosti a především v církvi. Její autorkou je Veronika Čepelková, vedoucí Centra pro seniory hradecké diecéze. Celý článek...

13.09.2017, autor: Josef Beránek, kategorie: Aktivní třetí věk
Recenze knihy Veroniky Čepelkové Stáří jako inspirace k aktivitě

Recenze knihy Veroniky Čepelkové Stáří jako inspirace k aktivitě

Publikace patří k nemnoha studiím, které se věnují specifické roli seniorů ve společnosti a především v církvi. A co je cenné: autorka vychází ze svých, více než desetiletých zkušeností z Diecézního centra pro seniory v Hradci Králové... ...Čtenáři se tak dostává do rukou informačně nabitá knížka, hýřící impulsy pro farní společenství i jednotlivce. Celý článek...

04.11.2016, kategorie: Aktivní třetí věk
Jak lidé prožívají stáří a co o něm říkají? Autentické odpovědi a podněty přináší ojedinělý projekt

Jak lidé prožívají stáří a co o něm říkají? Autentické odpovědi a podněty přináší ojedinělý projekt

Nalézt oporu, informace a inspiraci pro současné období svého života mohou senioři díky prvním stránkám jedinečného webového portálu Hovory o zdraví. Vznikly na základě rozhovorů, které s lidmi nad 65 let vedli členové týmu Institutu sociálního zdraví (OUSHI) na Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Videonahrávky osobních výpovědí představují první výstupy projektu, který v České republice nemá obdoby. Široké veřejnosti zároveň umožňují lépe porozumět lidem vyššího věku. Celý článek...

13.01.2016, kategorie: Aktivní třetí věk
Zapojte se do dotazníkového průzkumu

Zapojte se do dotazníkového průzkumu

Dotazník je součástí připravované bakalářské práce, která se zabývá vytvořením webového medikačního pomocníka pro seniory. Otázky jsou zaměřené na zjištění, jestli a jak často používají senioři léky, zda na léky či na schůzky s lékařem zapomínají a zda také a jak často používají internet. Celý článek...

12.01.2016 10:30, autor: Jürgen Springer, překlad Sieglinde Kundrátová, kategorie: Aktivní třetí věk
Stáří jako "nejvyšší třída školy života"

Stáří jako "nejvyšší třída školy života"

Teolog a sociolog Reiner Gronemeyer se v časopise „Universitas“ zeptal takto na hodnotové místo seniorů ve výkonnostní společnosti: „Není zcela jasné, jak se starým daří. Jsou oběti? Nebo jsou výherci? Jsou obojí? Jsou nejprve výherci (jak dobře situovaní mladí starci) a potom oběti (jako chatrné, vlastní autonomie zbavené objekty služeb)?“ Celý článek...

08.01.2016, autor: Jürgen Springer, překlad Sieglinde Kundrátová, kategorie: Aktivní třetí věk
Slavit stárnutí

Slavit stárnutí

Jedna z největších výzev západní kultury je masívní starnutí společnosti. Téma se týká všech: Jak chceme my jako staří a starší žít – společensky, zdravě, kulturně, duchovně? A čím má být ráz tohoto života přednostně ovlivněn? Celý článek...

 
Nahoru