02.07.2020, autor: Veronika Čepelková, kategorie: Aktivní třetí věk

Rozhovor s Františkem Kávou: Mít pozitivní přístup k životu

Rozhovor s Františkem Kávou: Mít pozitivní přístup k životu

Je vždy radost setkat se s aktivním a pozitivním člověkem seniorského věku. Přesně takový je pan František Káva z Hrochova Týnce, který vyniká především svou úžasnou aktivitou ducha. Vzděláním inženýr ekonom, otec tří dětí, dědeček deseti vnoučat a jednoho pravnoučete, náruživý pěstitel zeleniny, autor zdařilých knih, zejména mimořádného díla s názvem Poezie Nového zákona. Pojďme se společně s jeho tvorbou a myšlenkami blíže seznámit.


Jste autorem hned několika zdařilých knih. Můžete nám je stručně představit?

Jedna kniha se jmenuje Poezie Nového zákona a další Pásmo poučné poezie. Poezie Nového zákona je kniha autenticky zpracovaná podle ekumenického překladu z roku 1985, má 700 stran. Je kompletně zpracovaná poeticky. Jsou v ní také všechny mapky misijních cest apoštola Pavla. Druhá má formát A5 - je to dalších 180 básní pojednávajících o lidských vlastnostech. Obsahuje čtyři a šesti slokové básně, v nichž jsou vždycky zvýrazněny negativismy té či oné vlastnosti a následně je to laděné pozitivně a v Božím duchu. Dobré stránky věci by v životě měly vždy následovat. Je to pouze střípek ze všeho toho, co kolem nás existuje. Těch témat je mnoho a těmto stěžejním jsem se věnoval. Psaní básní je pro mne lehkou věcí, je třeba jen trochu znát češtinu a potom smysluplně sestavovat slova za sebou, tak, aby dávala smysl, aby bonita byla průzračná a jasná.

 

Komu jsou tyto básně určeny?

Je to psáno především mládeži, na které mi záleží. A také skautům. Ale je to pro každého člověka. Je mi teprve 87 roků a už můžu radit, ale v Rusku jsem ještě nebyl (smích).

 

Poprosím o ukázku…

Pisatel tu předesílá,

ať morálka vzkvétá, sílí.

Ať nás tříbí mysl čilá,

abychom tu šťastně žili.

 

Jen nepěstit hanebnosti,

žít radostně s čistým štítem.

Vždyť již bylo všeho dosti,

chceš-li projít Božím sítem.

 

Když to vše shrnu v jeden bod,

nikdy už neříkej trochu.

Vždy naplno jako závod,

plnou parou jen vpřed hochu.

 

Život nejsou samé růže,

s růžemi roste i trní.

Věř, tvá vůle však vše zmůže,

když se tvé já jí obrní.

 

Chybuje se vždy a všude,

vším úskalím nejde proplout?

Však mě vůbec neubude,

řeknu čestně: „ach to jsem bloud“.

 

Jak vidno, jde vám to skvěle... Kde si zájemci mohou knihy objednat?

Na mém telefonním čísle 739 447 476. Nejlépe volat mezi 12. a 13. hodinou. Pásmo poučené poezie je za cenu 160,- Kč, Poezie Nového zákona za 580,- Kč. Chci k tomu dodat jednu věc. S sebou si nic nevezmu, proto všechny přebytečné finance věnuji důsledně pro rodiny na charitativní účely.


Jak se udržujete v kondici?

V kondici se neudržuju, kondici jednoduše mám, chvála Pánu, takže nemusím vyčkávat, kdy mě políbí múza. Důležité je jíst hodně zeleniny, mít přiměřený pohyb. Psychickou otázku vidím následovně: smát se ve dne v noci. Smát se ne všem, ale všemu ve dne v noci. Být veselé nálady, ne se do toho vnucovat, ale snažit se o to. Doporučuji mít pozitivní přístup k životu. To mně díky Bohu nechybí. Díky přemrštěné aktivitě, jsa hnán mládím a silou, jsem pracoval až do krajnosti sil. Toho dodnes lituji, neboť toto vše se odrazilo na mém fyzickém zdraví. Zlatě by bylo člověku, kdyby se v mládí zamýšlel nad tím, co očekává od svého života, aby proplul žitím v souladu s Boží vůlí. Vše se děje dle Božích intencí.


Máte nějaký další publikační cíl?

V současné době pracuji na další, třetí knize, která se bude nazývat Sloky lásky. Nejedná se však o žádné kopírování Stěpana Ščipačova. V této knize nechci být nic dlužen. Kniha je o lásce ke všemu a ke všem, o Bohu, o mém kraji, mé vlasti.


Budu opět ráda za ukázku…

Tam vstávali jsme pod hvězdami

při svitu šerém blahém,

svět úžasně se točil s námi

a zmírali jsme blahem.

 

Když potkal jsem tě v lučinách

lásko stepilá, bílá,

tu ztišil jsem se, ztich´můj hlas

a struna v srdci bila.

 

Toto tvoje dilema

ještě vábí chvílema,

jakoli již tebe mámí,

Pán nás potěš a buď s námi.


A co nějaký sen, který byste si chtěl ještě splnit?

Já jsem sny své úplně přeplnil. Chtěl bych však i nadále dělat přednášky o nezbytně nutných věcech týkajících se Bohu milého života, a konečně navštívit Svatou zemi.


Pojďte něco vzkázat čtenářům.

Pro všechny případy se modleme intenzivně. Pro získání Božích milostí.


Děkuji za milý rozhovor a přeji vše dobré pro další dny života!

Veronika Čepelková, foto: Josef Čepelka

 

 

 

 

Zájezd do Řecka

 
Nahoru