Simeon.cz - webové stránky pro aktivní třetí věk

Slova pro potěchu duše

04.06.2020, kategorie: Poutní zájezdy
Vyrazte s námi do oblíbených Vysokých Tater a na poutní místo Litmanová

Vyrazte s námi do oblíbených Vysokých Tater a na poutní místo Litmanová

Královéhradecké diecézní centrum pro seniory srdečně zve na oblíbený poutně-poznávací zájezd do Vysokých Tater, který se uskuteční v termínu 30. 8. - 4. 9. 2020. Co vše program zájezdu nabízí? Pobyt v Tatranské Lomnici v hotelu, kde se natáčel film Anděl na horách, výlety v nádherné tatranské přírodě, návštěvu mariánského poutního místa Litmanová, možnost koupání v termálech Vrbov a jedno překvapení… Přihlašování již probíhá, uzávěrka je 24. 6. 2020. Těšíme se na vás! Celý článek...

22.08.2020 [sobota] - 29.08.2020 [sobota], zveřejněno: 02.06.2020, autor: Veronika Čepelková, kategorie: Akce
Prožijte se svými vnoučaty nezapomenutelný prázdninový týden v Krkonoších

Prožijte se svými vnoučaty nezapomenutelný prázdninový týden v Krkonoších

Chtěli byste se svými vnoučaty prožít originální prázdninový týden? Pojeďte s nimi na společný pobyt plný her a výletů v nádherné krkonošské přírodě. Celý článek...

31.05.2020, autor: Jan Rybář, kategorie: Zamyšlení
Letnice

Letnice

Bůh stvořil člověka a měl z něho radost (Gen 1,31). Pak jen trpělivě čekal, až přijde čas, až ho člověk pozná natolik, že i člověk bude mít z Boha radost. Letnice - to je právě radost z Boha, radost z Krista, radost z Krista v nás. Celý článek...

31.05.2020, autor: ​Jiří Vojtěch Černý, kategorie: Homilie
Odhoďme všechno ustrašené, bojácné, předpojaté

Odhoďme všechno ustrašené, bojácné, předpojaté

Slavnost seslání Ducha sv.

Odhoďme všechno ustrašené, bojácné, předpojaté - a podobně jako apoštolové se radujme z „Dárce darů přemnohých“, z „Božského utěšitele“ i „něžného duší přítele …“ (Pokud byste chtěli v tomto chvalozpěvu na Ducha sv. pokračovat, nalistujte si v kancionálu č. 422, a krom chvály a díků budete mít i bohatý materiál k rozjímání.) Celý článek...

30.05.2020, autor: ​Jiří Vojtěch Černý, kategorie: Homilie
Otevřenost pro Boha i pro druhé

Otevřenost pro Boha i pro druhé

Slavnost seslání Ducha sv. - vigilie

Prosme, abychom v sobě měli „dech božského Ducha“, abychom byli oduševnělými. Otevřenými pro Boha i pro druhé. Abychom přinášeli „ovoce Ducha“ – (viz Gal 5,22): „Ovocem Ducha je láska, radost, pokoj, shovívavost, vlídnost, dobrota, věrnost, tichost, zdrženlivost …“ Kéž jsme plodnými a přinášíme dostatek ovoce. Toto ovoce nepodléhá zkáze, toto ovoce dává pravou chuť našemu životu. Celý článek...

12.06.2020 [pátek] - 25.06.2020 [čtvrtek], zveřejněno: 29.05.2020 19:30, kategorie: Poutní zájezdy
Zveme vás na zájezd Krásy hor, jezer, poutních míst a moře Slovinska s biskupem Josefem Kajnekem

Zveme vás na zájezd Krásy hor, jezer, poutních míst a moře Slovinska s biskupem Josefem Kajnekem

Poznejte a prožijte s námi nádherné Slovinsko! Julské Alpy, alpská jezera, úchvatná příroda, významná poutní místa a kostely, koupání v Jaderském moři, ochutnávka vynikajících vín, návštěva jedné z nejznámějších jeskyní, koupání v termálech,… Zájezdu se zúčastní jako duchovní doprovod biskup Mons. Josef Kajnek. Odjezdy z mnoha míst ČR. Pouze jeden noční přejezd (zpět). Přihlašování právě probíhá (uzávěrka 25. 6.), kapacita je již z poloviny zaplněna. Těšíme se na vás! Celý článek...

29.05.2020, autor: ​Jiří Vojtěch Černý, kategorie: Homilie
Následování

Následování

Posledním slovem dnešního evangelia je Kristova výzva: „Následuj mě!“ To je program Petrova života a všech, kdo jsou Kristovi. Kdo jsou křesťané. „NÁSLEDUJ MNE!“ Ve chvílích radosti i bolesti, štěstí i soužení. Ve zdraví i nemoci. V síle i bezmoci. „NÁSLEDUJ MNE!“ Vždyť já jsem „cesta, pravda i život!“ Celý článek...

28.05.2020, autor: Karel Voplakal, kategorie: Příběhy
Před deseti lety Pán odvolal na věčnost svého služebníka - emeritního litoměřického biskupa Josefa Koukla

Před deseti lety Pán odvolal na věčnost svého služebníka - emeritního litoměřického biskupa Josefa Koukla

Stejně tak jako při jeho svěcení, tak i při pohřbu nemohla litoměřická katedrála pojmout sta a sta těch, kteří tam svého biskupa a přítele přišli oplakat, udělat křížek na jeho rakvi a doprovodit jej na hřbitov. Ve všech farnostech litoměřické diecéze byl po pohřbu přečten jeho odkaz - list na rozloučenou, v němž se pokorně omlouvá všem, jejichž očekávání snad zcela nenaplnil. Naprostá většina kněží i laiků jeho diecéze však v něm ctila otce, vzácného přítele - člověka, kterého po zásluze měli upřímně rádi. Celý článek...

Kalendář akcí

Dnes
03.12.2019 [úterý]
04.12.2019 [středa]
05.12.2019 [čtvrtek]
16.12.2019 [pondělí]
16.12.2019 - 20.12.2019
16.12.2019 - 21.12.2019
17.12.2019 [úterý]
16.12.2019 - 20.12.2019
16.12.2019 - 21.12.2019
18.12.2019 [středa]
16.12.2019 - 20.12.2019
16.12.2019 - 21.12.2019
19.12.2019 [čtvrtek]
16.12.2019 - 20.12.2019
16.12.2019 - 21.12.2019
20.12.2019 [pátek]
16.12.2019 - 20.12.2019
16.12.2019 - 21.12.2019
21.12.2019 [sobota]
16.12.2019 - 21.12.2019
24.01.2020 [pátek]
24.01.2020
15.02.2020 [sobota]
15.02.2020 - 23.02.2020
16.02.2020 [neděle]
15.02.2020 - 23.02.2020
16.02.2020 - 29.02.2020
17.02.2020 [pondělí]
15.02.2020 - 23.02.2020
16.02.2020 - 29.02.2020
18.02.2020 [úterý]
15.02.2020 - 23.02.2020
16.02.2020 - 29.02.2020
19.02.2020 [středa]
15.02.2020 - 23.02.2020
16.02.2020 - 29.02.2020
20.02.2020 [čtvrtek]
15.02.2020 - 23.02.2020
16.02.2020 - 29.02.2020
21.02.2020 [pátek]
15.02.2020 - 23.02.2020
16.02.2020 - 29.02.2020
22.02.2020 [sobota]
15.02.2020 - 23.02.2020
16.02.2020 - 29.02.2020
23.02.2020 [neděle]
15.02.2020 - 23.02.2020
16.02.2020 - 29.02.2020
24.02.2020 [pondělí]
16.02.2020 - 29.02.2020
25.02.2020 [úterý]
16.02.2020 - 29.02.2020
26.02.2020 [středa]
16.02.2020 - 29.02.2020
27.02.2020 [čtvrtek]
16.02.2020 - 29.02.2020
28.02.2020 [pátek]
16.02.2020 - 29.02.2020
29.02.2020 [sobota]
16.02.2020 - 29.02.2020

facebook Přidejte se k nám

Modlitba-za-ukonceni-sireni-koronaviru

Internetový knižní obchod PoutníKnihy.CZ

Informační e-maily Odběr novinek

Chcete dostávat novinky?

Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů dle zákona.

Svátek Svátek

Dnes má svátek Dobroslav / Dobroslava.

Hledání Biblický citát

Biblický citát na dnešní den
Pán mě vysvobodil. (2Tim 3,11)

Video Video

AMBIT - Adresář českého katolického internetu
 
Téma týdne
Bůh přichází přímo do situace, kde se právě nalézám

Ježíš přišel tam, kde byli učedníci. Dveře měli ze strachu zavřeny. Řekl jim: „Pokoj vám!“ Pak jim ukázal ruce a bok. Když učedníci viděli Pána, zaradovali se. Znovu jim řekl: „Pokoj vám! Jako Otec poslal mne, tak i já posílám vás.“ Po těch slovech na ně dechl a řekl jim: „Přijměte Ducha svatého! (srov. Jan 20,19-23)

30. 5. 2020, IMA

Ježíš přišel přímo a právě tam,
kde byli učedníci ve svém strachu uzavření.
Vyhledal je a přišel přímo
doprostřed jejich aktuální životní situace.

 

I každého z nás mnohdy přemáhá strach a uzavíráme se:
před druhými,
před Bohem,
sami před sebou…

Ale křesťanská víra nás ujišťuje,
že i ke každému z nás přichází Ježíš.
Vstupuje přímo do té situace, kde se právě nalézáme.
I do naší uzavřenosti, zmatků, frustrací a bolestí.

Přichází jako ten, kdo nás chápe
a kdo se do nás umí vcítit. Proto ukazuje své rány…
Každému z nás pak přináší a nabízí
svůj božský Pokoj – Shalom.

Ale nezůstává jen u toho. Učedníky a tedy i každého z nás
vybavuje svým Duchem. A takto po-sílené nás po-sílá do těch situací,
míst a vztahů, kde právě teď žijeme, kde se právě teď nacházíme.
Abychom právě tam mohli být užiteční (srov. 1 Kor 12,7; Sk 2,8).

Ať už se nám vede dobře,
anebo ať je náš život nějak akutně náročný,
nabízí nám do těchto situací „Parakleta“ *,
tedy toho, „kdo je nám po boku“.

On přichází.
Ale respektuje naši svobodu.
Proto čeká na naše rozhodnutí a svolení.
Zvolíme si ho jako svého Parakleta?

 

„Usiluj o spojení s Duchem svatým.
On přichází hned, jak je vzýván.
Když ho vzýváme, přichází
s hojností Božího požehnání“
(Vilém ze Saint-Thierry)

„Přijď Duchu svatý k nám,
přijď se svým dotykem,
svou náruč otvírám
před Tvým vlídným pokojem.
Přijď do všech mých zmatků,
přijď do všech mých obav,
přijď do všech mých nejistot,
přijď do všech mých neklidů…“
(Píseň k modlitbě)

* „Paraklétos“ je jedním z označení pro Ducha Božího. Toto označení pochází z řeckého slova a překládá se jako:  poradce, rádce, advokát, přímluvce, utěšitel, obhájce, „ten, kdo je nám po boku, aby nám pomáhal“…

Tuto službu poskytuje www.vira.cz.

 Zájezd do Slovinska

 
Nahoru