16.12.2019 [pondělí] - 21.12.2019 [sobota], zveřejněno: 05.12.2019, autor: Veronika Čepelková, kategorie: Akce

Betlémské světlo, živý betlém a zpívání koled v Týništi nad Orlicí

Betlémské světlo, živý betlém a zpívání koled v Týništi nad Orlicí

Tři dny před Štědrým dnem, tj. 21. prosince 2019 bude skautskými kurýry rozváženo po celé České republice tradiční Betlémské světlo. V tento den bude dovezeno také do našeho města, kde si jej budete moci v 14:30 vyzvednout u vánočního stromu na náměstí a přenést do svých domovů. Kromě toho zde připravujeme i živý betlém v podání dětí a zazpíváme si vánoční koledy. Přijďte mezi nás!

Betlémské světlo je aktivitou, která vznikla v sousedním Rakousku již v roce 1986. V tomto roce byl plamínek z místa narození Ježíše Krista v Betlémě dovezen do Lince jako originální poděkování lidem, kteří pomohli dobročinné nadaci Světlo ve tmě. V následujícím roce byli ke spolupráci při jeho roznášení a rozdávání přizváni rakouští skauti a pro velký zájem se centrem této aktivity stala Vídeň. Z Vídně se pak postupně začalo Betlémské světlo šířit po Evropě. Zde se také v polovině prosince scházejí skauti z různých evropských zemí na slavnostní bohoslužbě, během níž je jim světlo předáváno. Do České republiky jej dovážejí skauti z brněnského střediska „Řehoře Mendla“, aby pak třetí adventní sobotu mohlo být ve spolupráci s Českými drahami rozváženo po celé zemi a roznášeno do kostelů, nemocnic, hospiců, domovů pro seniory a rozdáváno sousedům, přátelům, rodinám, nemocným či osamělým lidem. Cílem této akce je zkrátka udělat druhým radost a ujistit je, že na světě není nikdo sám.

Ráda bych vás proto co nejsrdečněji pozvala v sobotu 21. prosince od 14:30 k vánočnímu stromu na Mírové náměstí v Týništi nad Orlicí, odkud si budete moci odnést Betlémské světlo do svých domovů (nezapomeňte vzít si s sebou svíci a lucerničku). Kromě toho zde bude též připraven živý betlém v podání dětí a nebude chybět ani společný zpěv vánočních koled. Poté Betlémské světlo ještě přeneseme do Geriatrického centra, kde popřejeme radostné svátky všem seniorům a personálu. Přijďte mezi nás, těšíme se na vás!

Veronika Čepelková, zastupitelka města

 
 
Nahoru