16.02.2020 [neděle] - 29.02.2020 [sobota], zveřejněno: 17.01.2020, kategorie: Akce

Diecézní centrum pro seniory Hradec Králové představuje program na rok 2020

Diecézní centrum pro seniory Hradec Králové představuje program na rok 2020

Těšit se můžete na tradiční duchovní obnovy, prázdninový pobyt pro prarodiče s vnoučaty, manželské setkání seniorů, seminář o pastorační péči nebo poutně-poznávací a odpočinkové cesty. V programu dále nechybí již patnáctý ročník diecézního setkání seniorů či akademie pro aktivní třetí věk.

Program Diecézního centra pro seniory na rok 2020

30. 3. – 2. 4. – Duchovní obnova s P. Františkem Líznou SJ, Marianum, Janské Lázně

21. 4. – Seminář o pastorační péči, Krajský úřad, Hradec Králové

4. 5. – 7. 5. – Duchovní obnova s P. Miloslavem Fialou OPraem, Marianum, Janské Lázně

Květen – Poutně-poznávací a odpočinkový zájezd za krásami ČR

6. 6. – 13. 6. – Duchovně-odpočinkový a poznávací zájezd „Poutní místa a krásy Alp s pobytem u jezera Lago di Garda“ s biskupem Josefem Kajnekem

22. – 29. 8. – Pobyt pro prarodiče s vnoučaty a třígenerační pobyt, Marianum, Janské Lázně

7. – 10. 9. – Manželské setkání seniorů, Marianum, Janské Lázně

Září – Duchovně-odpočinkový a poznávací zájezd na Slovensko a Ukrajinu (Podkarpatskou Rus)

1. 10. – XV. diecézní setkání seniorů, Hradec Králové

11. 10. – 19. 10. – Velký okruh Řeckem po stopách apoštola Pavla + pobyt na ostrově Thassos s biskupem Janem Vokálem

Listopad – Akademie pro aktivní třetí věk, Nové Adalbertinum, Hradec Králové

16. – 19. 11. – Duchovní obnova s P. Mgr. Janem Linhartem, Marianum, Janské Lázně

Další aktivity:

1) Senioři vyprávějí dětem + mezigenerační mše, Církevní základní škola a Nové Adalbertinum, Hradec Králové

2) Duchovně-formační pobyt pro animátory seniorů

3) Modlitba za český národ a mír ve světě + SOS modlitby seniorů,...

 

Ostatní akce doplňujeme v průběhu roku. Změna programu vyhrazena.

Na vyžádání rádi zašleme nebo sdělíme k jednotlivým akcím podrobné informace.

 

Přihlášky a informace:

Diecézní centrum pro seniory, Velké nám. 32, 500 03 Hradec Králové

tel.: 495 063 661, e-mail: dcs@bihk.cz, web1: www.dcshk.cz, web2: www.simeon.cz

 
 
Nahoru