Simeon.cz - webové stránky pro aktivní třetí věk

09.08.2020, autor: ​Jiří Vojtěch Černý, kategorie: Homilie
S ním se neutopíme

S ním se neutopíme

Půjdeme-li proti rozbouřeným vlnám, proti proudu, docela jistě nedojdeme uznání tohoto světa, ale dost dobře možná dojdeme právě k Ježíši. Ostatně, je to nikoli „tento svět“, ale Ježíš, který říká na adresu každého z nás své: „Pojď!“ Nebojme se tedy vystoupit z lodiček svých jistot, zvyklostí, katechismových schematismů, a jít za Kristem. Sice nám nejspíš nateče do bot, ale s ním se neutopíme. Celý článek...

19.07.2020 [neděle] - 31.07.2020 [pátek], zveřejněno: 03.08.2020, kategorie: Poutní zájezdy
Zveme vás na mimořádný zájezd do Řecka s biskupem Janem Vokálem

Zveme vás na mimořádný zájezd do Řecka s biskupem Janem Vokálem

Vydejte s námi na mimořádný okruh Řeckem po stopách velkého apoštola Pavla s relaxem a koupáním na nádherném ostrově Thassos! Společně navštívíme úchvatná biblická místa, historická města, významné kostely a kláštery a ochutnáme vynikající řecká vína… Zájezd, který se uskuteční v termínu 11. - 19. 10. 2020, bude duchovně doprovázet královéhradecký biskup Mons. Jan Vokál. Celý článek...

02.08.2020, autor: ​Jiří Vojtěch Černý, kategorie: Homilie
Teď je to už na vás

Teď je to už na vás

Příběh o zázračném nasycení zástupů je tak hutný, že může stále sytit naši duchovní mysl. Kolik dává prostoru k rozjímání! K touze po setkání s Kristem! Teď je to už na vás. Posadit se a nechat se sytit Božím slovem. Slibuji, že vám tento chléb z Božího stolu nikdy nedojde. Že vás Pán nenechá nikdy o hladu. („Vezměte a jezte z toho všichni. Toto je moje Tělo, moje slovo. To čiňte na mou památku.“) Celý článek...

22.08.2020 [sobota] - 29.08.2020 [sobota], zveřejněno: 30.07.2020, autor: Veronika Čepelková, kategorie: Akce
Prožijte se svými vnoučaty nezapomenutelný prázdninový týden v Krkonoších

Prožijte se svými vnoučaty nezapomenutelný prázdninový týden v Krkonoších

Chtěli byste se svými vnoučaty prožít originální prázdninový týden? Pojeďte s nimi na společný pobyt plný her a výletů v nádherné krkonošské přírodě.
Celý článek...

30.07.2020, autor: Jan Rybář, kategorie: Zamyšlení
Člověk míní, Pán Bůh mění

Člověk míní, Pán Bůh mění

Tento výrazný nadpis článku v Katolickém týdeníku mne nadzvedl. Ono přísloví jsem od dětství slýchal z úst pokorných věřících čistého srdce a nikdo si s tím hlavu nelámal.  Ale dnes vám řekne třináctiletá Marta, proč Bůh mění někdy něco, ale nezměnil např. hlas Hitlera ve chrapot? Kolika hrůzám by se zabránilo! Celý článek...

26.07.2020, autor: ​Jiří Vojtěch Černý, kategorie: Homilie
Tolik potřebujeme dar moudrosti

Tolik potřebujeme dar moudrosti

My, stále tápající a zaslepení všemi vymoženostmi své doby, tolik potřebujeme dar moudrosti! Dar chápavého srdce. A přitom, i my máme možnost prosit Boha Otce o dar moudrosti, i před námi leží, tolikrát nepovšimnuté a přehlédnuté poklady. Jako se Šalamoun dokázal zříci pokušení přát si to, co by prospívalo jen jemu, ale myslel nejprve na naplnění svého poslání, prosme i my o dar moudrosti pro své životní poslání – pro výchovu svých dětí, pro soužití se svými blízkými, a o tolik potřebnou pokoru. Jen s darem moudrosti nalezneme a uchováme poklad víry, naděje a lásky. Celý článek...

19.07.2020, autor: Jiří Vojtěch Černý, kategorie: Homilie
Proč?

Proč?

Nespravedlnost ve světě, války apod. jsou nepřímým důkazem Boha a jeho lásky, vždyť nejsou produktem Boží vůle, (Bůh to s námi vždycky myslí dobře) ale důsledkem zneužití naší svobodné, lidské vůle. (Bůh nás tak respektuje = miluje, že nám dal svobodu vytvářet svět vědy i mezilidských vztahů a my poznání zneužíváme proti druhým lidem a navzájem si ubližujeme; ovládá nás zloba, zášť, mnohdy, a to už je opravdu „za hranou“ i nenávist - a to vše je dílem naší lidské vůle, nikoli Boží). Co se přírodních katastrof týče, ty jsou dány přírodními zákony (další důkaz Boží existence) ale také dílem nás samých, vždyť jejich děsivé následky jsou zpravidla důsledkem naší zpupnosti, s níž k přírodě přistupujeme. Celý článek...

04.09.2020 [pátek] - 08.09.2020 [úterý], zveřejněno: 15.07.2020 18:00, kategorie: Poutní zájezdy
Vyrazte s námi na novinkový zájezd na Velkou Fatru s návštěvou Turzovky a koupáním v termálech

Vyrazte s námi na novinkový zájezd na Velkou Fatru s návštěvou Turzovky a koupáním v termálech

Zveme vás na novinkový zájezd na Velkou Fatru s návštěvou známého poutního místa Turzovka a koupáním v oblíbených termálních lázních Turčianske Teplice. Bezpečná a nádherná destinace, penzion pouze pro naši skupinu, skvělá cena 4.990,- Kč! Termín zájezdu je 4. - 8. 9. 2020. Poslední 2 volná místa, v případě zájmu neváhejte!
Celý článek...

15.07.2020, kategorie: Ostatní
Knižní tip z Portálu: Zooterapie v kostce

Knižní tip z Portálu: Zooterapie v kostce

Publikace si klade za cíl představit přehled nejznámějších a v praxi nejpoužívanějších zooterapeutických metod a postupů a seznámit čtenáře se způsoby jejich využití. Zaměřuje se nejen na nezbytné teoretické informace, ale zahrnuje i konkrétní kazuistiky a popisy reálných intervencí. Celý článek...

14.07.2020, autor: Miloslav Fiala, kategorie: Slova pro potěchu duše
O naší životní pouti

O naší životní pouti

Slova povzbuzení nejen pro seniory

Projděme proto Rudým mořem do země vnitřní svobody, kde nás čeká společenství církve a vede nás k životu podle Božích pravd. Proto velmi záleží na každém z nás, jak skoncujeme se starými nedokonalostmi a svůj život naplníme skutky pravdy, dobra a lásky. Celý článek...

13.07.2020, autor: Jan Rybář, kategorie: Zamyšlení
Zajímá nás řád hmotný nebo duchovní?

Zajímá nás řád hmotný nebo duchovní?

Rádi navštěvujeme zvláště o dovolených poutní místa. Tam se totiž kdysi nějak konkrétně projevilo Nebe. Někdo byl zázračně uzdraven, zachráněn, obohacen zjevením nebo poslán do světa s poselstvím. Rádi bychom, aby se to stalo i v těchto bezbožných časech jako důkaz Nadpřirozena. Ale Bůh je jakoby skoupý na zázraky... Celý článek...

17.06.2020, autor: Karel Voplakal, kategorie: Ostatní
Objednejte si jednu z nejzdařilejších knih o Svaté zemi od známého biblisty Jána Majerníka

Objednejte si jednu z nejzdařilejších knih o Svaté zemi od známého biblisty Jána Majerníka

Před několika dny jsem měl příležitost zakoupit si úžasnou knihu Mons. Jana Majerníka a Leopoldíny Scheidové SPOZNÁVAJME SVÄTÚ ZEM - pohľadom archeológov a biblistov, která určitě uspokojí i ty nejnáročnější čtenáře. Její cena je vzhledem k její kvalitě a přínosu pro zájemce velice příznivá - a jejím zakoupením podpoříte křesťanskou cestovní kancelář Awertravel, která uskutečnila mnoho poutních zájezdů do Svaté země.  Celý článek...

Kalendář akcí

Dnes
19.07.2020 [neděle]
19.07.2020 - 31.07.2020
20.07.2020 [pondělí]
19.07.2020 - 31.07.2020
21.07.2020 [úterý]
19.07.2020 - 31.07.2020
22.07.2020 [středa]
19.07.2020 - 31.07.2020
23.07.2020 [čtvrtek]
19.07.2020 - 31.07.2020
24.07.2020 [pátek]
19.07.2020 - 31.07.2020
25.07.2020 [sobota]
19.07.2020 - 31.07.2020
26.07.2020 [neděle]
19.07.2020 - 31.07.2020
27.07.2020 [pondělí]
19.07.2020 - 31.07.2020
28.07.2020 [úterý]
19.07.2020 - 31.07.2020
29.07.2020 [středa]
19.07.2020 - 31.07.2020
30.07.2020 [čtvrtek]
19.07.2020 - 31.07.2020
31.07.2020 [pátek]
19.07.2020 - 31.07.2020
17.08.2020 [pondělí]
17.08.2020 - 19.08.2020
18.08.2020 [úterý]
17.08.2020 - 19.08.2020
19.08.2020 [středa]
17.08.2020 - 19.08.2020
22.08.2020 [sobota]
22.08.2020 - 29.08.2020
23.08.2020 [neděle]
22.08.2020 - 29.08.2020
24.08.2020 [pondělí]
22.08.2020 - 29.08.2020
25.08.2020 [úterý]
22.08.2020 - 29.08.2020
26.08.2020 [středa]
22.08.2020 - 29.08.2020
27.08.2020 [čtvrtek]
22.08.2020 - 29.08.2020
28.08.2020 [pátek]
22.08.2020 - 29.08.2020
29.08.2020 [sobota]
22.08.2020 - 29.08.2020
04.09.2020 [pátek]
04.09.2020 - 08.09.2020
05.09.2020 [sobota]
04.09.2020 - 08.09.2020
06.09.2020 [neděle]
04.09.2020 - 08.09.2020
07.09.2020 [pondělí]
04.09.2020 - 08.09.2020
08.09.2020 [úterý]
04.09.2020 - 08.09.2020
05.10.2020 [pondělí]
05.10.2020 - 08.10.2020
Aktualizováno
06.10.2020 [úterý]
05.10.2020 - 08.10.2020
Aktualizováno
07.10.2020 [středa]
05.10.2020 - 08.10.2020
Aktualizováno
08.10.2020 [čtvrtek]
05.10.2020 - 08.10.2020
Aktualizováno

facebook Přidejte se k nám

Internetový knižní obchod PoutníKnihy.CZ

Informační e-maily Odběr novinek

Chcete dostávat novinky?

Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů dle zákona.

Svátek Svátek

Dnes má svátek Roman.

Hledání Biblický citát

Biblický citát na dnešní den
Bůh mluví o pokoji pro svůj lid. (Žl 85,9)

Video Video

AMBIT - Adresář českého katolického internetu
 
Téma týdne
Někdy si potřebujeme sáhnout až na dno

Petr vystoupil z lodi, kráčel po vodě a šel k Ježíšovi. Zpozoroval však silný vítr a dostal strach. Začal tonout a vykřikl: „Pane, zachraň mě!“
Ježíš hned vztáhl ruku, zachytil ho a řekl mu: „Malověrný, proč jsi pochyboval?“ Pak vstoupili na loď a vítr přestal. Ti, kdo byli na lodi, se mu klaněli a říkali: „Jsi opravdu Boží Syn.“ (Mt 14, 29-33)

8. 8. 2020, Rh

Čas od času potřebujeme obnovit svůj vztah k Ježíši nebo ho nově nalézt. Možná proto se dostáváme i do situací, kdy už nám docházejí síly a nevíme kudy kam.

Cesty k víře jsou rozmanité. Tak rozmanité a různé, jak rozmanité jsou životní příběhy každého z nás. K víře může vést určitá životní zkušenost, slovo, setkání…, ale i krize.

Petr si na své cestě k víře potřeboval sáhnout až na dno, aby jeho vztah k Ježíši dostal větší „grády“. Chce se za ním vydat po moři, ale najednou dostane strach, že situaci nezvládne, vyleká ho vítr a volá o pomoc Ježíše. Ježíš mu podává ruku a zachraňuje ho.

Před ukřižováním Ježíše se Petr opět dostal do úzkých. A to tehdy, když Ježíše třikrát zapřel. Ze strachu říká, že ho vůbec nezná a nemá s ním nic společného. Později ale dostává šanci, aby Ježíši řekl, že ho má rád. Ježíš ho zve, aby ho následoval.

Čas od času potřebujeme obnovit svůj vztah k Ježíši nebo ho nově nalézt. Možná proto se dostáváme i do situací, kdy už nám docházejí síly a nevíme kudy kam. Někdy se musíme dostat až na dno, abychom zavolali: „Pane, zachraň mě.“

Ježíš zachraňuje a uzdravuje. Na nás je jen, abychom mu to dovolili.

Tuto službu poskytuje www.vira.cz.

 

Zájezd do Řecka

 
Nahoru