Simeon.cz - webové stránky pro aktivní třetí věk

Slova pro potěchu duše

24.01.2021 18:05, kategorie: Slova pro potěchu duše
Jan Rybář: Tři stupně svatosti (video)

Jan Rybář: Tři stupně svatosti (video)

Přinášíme krátké, avšak hluboké zamyšlení P. Jana Rybáře SJ o třech stupních svatosti, které bylo natočeno během duchovní obnovy v Marianu v Janských Lázních v roce 2018. Celý článek...

24.01.2021 18:05, autor: Veronika Čepelková, kategorie: Ostatní
Milý otče Jene, my Ti ze srdce děkujeme...

Milý otče Jene, my Ti ze srdce děkujeme...

Poděkování P. Janu Rybářovi SJ

Milý otče Jene, my Ti ze srdce děkujeme... za život Tvůj, že bohat byl, za to, jak důvěrněs ho žil. Že stal ses lidí rybářem, životů jejich průvodcem. Ze srdce děkujeme… za radost, kterou uměls dát, ze své tváře a svého nitra rozdávat. Za starost o věci duchovní, o rodinu církve, rodinu přátelství. Celý článek...

24.01.2021 18:00, kategorie: Aktuality
Rybář na poušti - poslední kniha Jana Rybáře, o kterou je stále velký zájem

Rybář na poušti - poslední kniha Jana Rybáře, o kterou je stále velký zájem

Kde je možné objednat si poslední knihu P. Jana Rybáře SJ s názvem Rybář na poušti, která byla vydaná ještě za jeho života? Věděli jste, že je také v prodeji jeho starší kniha s názvem Kam jdeme? Celý článek...

22.01.2021 17:45, kategorie: Slova pro potěchu duše
Video: Beseda s P. Jiřím Vojtěchem Černým na téma "Světová pouť nemocných do Lurd"

Video: Beseda s P. Jiřím Vojtěchem Černým na téma "Světová pouť nemocných do Lurd"

Zveřejňujeme záznam druhé online besedy Diecézního centra pro seniory v roce 2021 s P. Dr. Jiřím Vojtěchem Černým na téma "Světová pouť nemocných do Lurd". Celý článek...

22.01.2021 16:30, autor: Věra Šimková, kategorie: Slova pro potěchu duše
Text: Beseda s P. Jiřím Vojtěchem Černým o Světové pouti nemocných do Lurd

Text: Beseda s P. Jiřím Vojtěchem Černým o Světové pouti nemocných do Lurd

Maltézský řád je špitální řád, který vznikl v Jeruzalémě v 11. století. Jeho hlavním posláním je péče o nemocné. Nazývá je se vší úctou: "naši milí páni nemocní". P. Jiří Vojtěch tuto pouť každému vřele doporučuje. Beseda v nás zanechala silný dojem blízkosti Boha a Panny Marie. Ti z nás, kteří jsme v Lurdech už byli, jsme měli vypránění spojené s krásnými vzpomínkami. Děkujeme, Bůh Vám žehnej. Celý článek...

22.01.2021, autor: Věra Šimková, kategorie: Příběhy
Vzpomínka na Jana Palacha

Vzpomínka na Jana Palacha

My, studenti, jsme se pak účastnili protestních mítinků, stávek a podpisových akcí proti okupaci, věděli jsme i o Václavu Havlovi. V prvním výročí smrti Jana Palacha všechna okna našich kolejí svítila svíčkami na protest a v solidaritě. To už nám hrozili vyhazovem ze školy... Celý článek...

14.01.2021 [čtvrtek] - 24.01.2021 [neděle], zveřejněno: 21.01.2021 20:00, autor: Veronika Čepelková, kategorie: Akce
Tříkrálová sbírka probíhá i v tomto roce, i když jinak

Tříkrálová sbírka probíhá i v tomto roce, i když jinak

Ačkoli pandemie nemoci covid-19 a s ní přijatá opatření neumožňují, aby letošní Tříkrálová sbírka proběhla tradičně „od domu k domu“ jako v letech minulých, zrušena ale není. Přesouvá se do online prostředí a na místa, kde mohou dárci přispět do připravených kasiček. Celý článek...

19.01.2021 [úterý] - 23.01.2021 11:00 [sobota], zveřejněno: 19.01.2021 11:50, kategorie: Aktuality
Zveřejňujeme smuteční oznámení a informace k pohřbu otce Jana Rybáře

Zveřejňujeme smuteční oznámení a informace k pohřbu otce Jana Rybáře

Pohřeb otce Jana Rybáře se uskuteční v sobotu 23. 1. 2021 v 11:00 v kostele Narození Panny Marie v Trutnově a bude živě přenášen TV Noe a prostřednictvím Radia Proglas. Celý článek...

Ke stažení Ke stažení
18.01.2021, autor: Karel Voplakal, kategorie: Příběhy
Ve věku téměř devadesát let zemřel výjimečný kněz - jezuita P. Jan Rybář

Ve věku téměř devadesát let zemřel výjimečný kněz - jezuita P. Jan Rybář

Zemřel kněz, který celý život zaséval dobro, ale v životě zažil nejen porozumění a vděčnost, ale za totality i hodně zlého - pronásledování a útlak se strany nepřátel, ale jak to v lidském životě bývá - někdy i nepochopení u těch, na jejichž straně stál. Jeho života běh naplněný nezištnou prací pro Boží království se naplnil počátkem nového roku - dne 14. ledna. Zůstane však paměti i v srdcích těch, kteří jej měli rádi pro jeho laskavost, srdečnost, přímost, statečnost a věrnost. Celý článek...

18.01.2021, autor: ​Jiří Vojtěch Černý, kategorie: Homilie
Mějme vzájemnou úctu a usilujme o hledání cest k sobě navzájem

Mějme vzájemnou úctu a usilujme o hledání cest k sobě navzájem

Rozdělení, ať se jedná o nejužší společenství, jako jsou naše rodiny, stejně jako národy, státy a velká společenství, je vždy produktem našeho sobectví, netolerance a neústupnosti - a to lze překonat jen láskou. A o lásku ke svým nejbližším i těm vzdáleným; k těm, co nás mají rádi i co nás nemusí; k těm, kteří hrají s námi na našem plácku i těm, kteří mají svůj píseček a možná s námi ani hrát nechtějí - k těm všem, jak krásně říká Starý zákon: „vzdáleným i blízkým“, mějme vzájemnou úctu a usilujme o hledání cest k sobě navzájem. A to i za cenu ústupků a velkorysé ohleduplnosti. Celý článek...

17.01.2021, autor: ​Jiří Vojtěch Černý, kategorie: Homilie
Zastav se

Zastav se

Ježíš nás volá, Ježíš nás prosí. I dnes, a mnohdy ne nepodobně jako v Getsemanech: „je mi smutno. Zůstaň se mnou!“ Tolik bych ti toho chtěl říci. Zastav své ubíhající myšlenky, své sebestředné fantazie. Zastav se a zůstaň se mnou. Neutíkej přede mnou, před sebou, před posláním být člověkem, který umí být věrný, tichý a pokorný srdcem. Celý článek...

16.01.2021 18:30, autor: Věra Šimková, kategorie: Zamyšlení
Odešel, máme ho rádi...

Odešel, máme ho rádi...

P. Jan Rybář odešel Domů, k tomu, kterého celý život tolik miloval. Odešel, který miloval tolik i nás. Slova chybí, naše duše se chvějí v rose. Vzpomínáme na jeho přátelství, na jeho doteky. Na rybáře našich duší - sítí Jeho Pravdy, slovem života, příkladem lásky. Celý článek...

16.01.2021, autor: ​Jiří Vojtěch Černý, kategorie: Homilie
Náš Bůh nás miluje

Náš Bůh nás miluje

Nový člověk, vzešlý ze spojení s Božím Synem, se už nemusí bát. Boží slovo jej nesoudí, ale odhaluje mu cestu k životu. Uznáme-li, ve světle tohoto Božího slova, že jsme křehcí, slabí a hříšní, Boží Syn, který má soucit se slabými; který prošel vší lidskou bídou a bolestí, nám dá dost síly a milosti, abychom k němu a k jeho trůnu milosti mohli přistoupit. To je poselství dnešního úryvku - a řekněte sami, může slabý člověk slyšet z úst Nejvyššího Soudce - vždyť my všichni jednou budeme stát tváří v tvář Kristovu soudu - útěšnější a povzbudivější slova? Náš Bůh nás nesoudí, náš Bůh nás miluje! Celý článek...

15.01.2021 11:11, kategorie: Aktuality
Zemřel náš drahý otec Jan Rybář

Zemřel náš drahý otec Jan Rybář

Drazí přátelé, s velkou bolestí v srdci, avšak nesmírnou vděčností za jeho život Vám oznamujeme, že ve čtvrtek 14. 1. 2021 večer nás navždy opustil náš drahý otec Jan Rybář. S bolestí, avšak s nadějí, že se s ním jednou opět shledáme. Odpočívej v pokoji, milovaný otče Jene. Celý článek...

Kalendář akcí

Dnes
13.01.2021 [středa]
12.01.2021 - 14.01.2021 14:00
14.01.2021 [čtvrtek]
12.01.2021 - 14.01.2021 14:00
14.01.2021 - 24.01.2021
15.01.2021 [pátek]
14.01.2021 - 24.01.2021
16.01.2021 [sobota]
14.01.2021 - 24.01.2021
17.01.2021 [neděle]
14.01.2021 - 24.01.2021
18.01.2021 [pondělí]
14.01.2021 - 24.01.2021
19.01.2021 [úterý]
14.01.2021 - 24.01.2021
19.01.2021 - 23.01.2021 11:00
19.01.2021 - 21.01.2021 14:00
19.01.2021 - 20.01.2021 16:00
20.01.2021 [středa]
14.01.2021 - 24.01.2021
19.01.2021 - 23.01.2021 11:00
19.01.2021 - 21.01.2021 14:00
19.01.2021 - 20.01.2021 16:00
21.01.2021 [čtvrtek]
14.01.2021 - 24.01.2021
19.01.2021 - 23.01.2021 11:00
19.01.2021 - 21.01.2021 14:00
22.01.2021 [pátek]
14.01.2021 - 24.01.2021
19.01.2021 - 23.01.2021 11:00
23.01.2021 [sobota]
14.01.2021 - 24.01.2021
19.01.2021 - 23.01.2021 11:00
24.01.2021 [neděle]
14.01.2021 - 24.01.2021
27.01.2021 [středa]
27.01.2021 16:00 - 10.02.2021
28.01.2021 [čtvrtek]
27.01.2021 16:00 - 10.02.2021
29.01.2021 [pátek]
27.01.2021 16:00 - 10.02.2021
30.01.2021 [sobota]
27.01.2021 16:00 - 10.02.2021
31.01.2021 [neděle]
27.01.2021 16:00 - 10.02.2021
01.02.2021 [pondělí]
27.01.2021 16:00 - 10.02.2021
02.02.2021 [úterý]
27.01.2021 16:00 - 10.02.2021
03.02.2021 [středa]
27.01.2021 16:00 - 10.02.2021
04.02.2021 [čtvrtek]
27.01.2021 16:00 - 10.02.2021
05.02.2021 [pátek]
27.01.2021 16:00 - 10.02.2021
06.02.2021 [sobota]
27.01.2021 16:00 - 10.02.2021
07.02.2021 [neděle]
27.01.2021 16:00 - 10.02.2021
08.02.2021 [pondělí]
27.01.2021 16:00 - 10.02.2021
09.02.2021 [úterý]
27.01.2021 16:00 - 10.02.2021
10.02.2021 [středa]
27.01.2021 16:00 - 10.02.2021

facebook Přidejte se k nám

Internetový knižní obchod PoutníKnihy.CZ

Informační e-maily Odběr novinek

Chcete dostávat novinky?

Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů dle zákona.

Svátek Svátek

Dnes má svátek Miloš.

Hledání Biblický citát

Biblický citát na dnešní den
Pane, co mám dělat? (Sk 22,10)

Video Video

AMBIT - Adresář českého katolického internetu
 
Téma týdne
Přinesl Ježíš „ráj na zemi“?

"Naplnil se čas a přiblížilo se Boží království. Obraťte se a věřte evangeliu." Mk 1,15

23. 1. 2021, OVA

Věříme-li, že Boží slovo trvá a naplňuje se napříč časem i v našich životech, pak zní dnešní verš trochu provokativně. Většině z nás není asi poslední dobou do skoku. Jsme sklíčení a otrávení dlouhou těžkou situací v naší zemi i ve světě. Covid mnohdy převrátil naruby naše životy, vztahy, živobytí, jistoty…

Když Ježíš ohlašuje příchod Božího království – ohlašuje vládu spravedlnosti a pokoje, porážku nemocí, zla, nenávisti, smrti… My však kolem sebe vidíme pravý opak.

Jenže jak to tehdy vypadalo, když Ježíš přišel a ohlašoval nastolení Boží vlády? Ani tehdy nepřišel „ráj na zemi“. Přesto Ježíš svou mocí svědčil o tom, že jeho vláda je silnější než jakékoliv zlo. Osvobozoval, uzdravoval, vracel život a naději tam, kde vládla smrt a strach, vstupoval do lidské bídy. I dnes si můžeme přivlastnit tento verš. Bůh ohlašuje, že se naplnil čas. Že je blízko. Jeho zachraňující přítomnost je blízko každému z nás.

Možná se tomu ale zdráháme uvěřit. Platí to opravdu i pro mě? Vždyť nic takového nevnímám. Jak mohu zakusit nastolení Boží vlády v téhle době?

Ježíš však ještě dodává: „Obraťte se a věřte!“

„Obrátit se“ se nám může zdát náročné, nad naše síly. Ale v podstatě to znamená „obrátit“ svůj pohled „nahoru“ k Bohu a „odvrátit“ svůj pohled od zajetých vzorců myšlení. Znamená to odvrátit svůj podhled od skepse, která nás ovládá a která tvrdí, že Bůh je daleko, že jeho láska k nám nedosáhne. A na místo skepse hledět na Boha. A toho pak zvát do všech okolností svého života: Pane, přijď se svou mocí!

„Uvěřit“ znamená odevzdávat Bohu nejen náš strach ale i naše představy, jak by měla jeho vláda v našem životě, ve světě vypadat. Když to uděláme, určitě Bůh neodejme všechno těžké, s čím se potýkáme. Mávnutím ruky neodstraní všechno, co jsme jako hříšní lidé pokazili. Budeme muset dál bojovat s důsledky našich špatných rozhodnutí, se svým strachem a skepsí, s pochybnostmi, s chutí vzdát to, přestat se snažit, přestat věřit… ale zlo nad nám ztratí svou fatálně zničující moc.

Proto se postavme v důvěře na Boží slovo, že do všeho přichází Pán se svou mocí. Pak můžeme zakoušet, že Bůh bojuje po našem boku, někdy mocně, jindy tichou přítomností, jindy nadlehčováním našich břemen.  A navzdory vnějšímu zdání celý náš život vede do konečného vítězství.

„Naplnil se čas“, zní po 2000 letech i pro nás. Boží království, i když skrytě, přichází. Je přítomné i teď a tady. Obraťme se a věřme evangeliu.

Přijď, Pane!

Tuto službu poskytuje www.vira.cz.

 
Nahoru