14.01.2021 [čtvrtek] - 24.01.2021 [neděle], zveřejněno: 21.01.2021 20:00, autor: Veronika Čepelková, kategorie: Akce

Tříkrálová sbírka probíhá i v tomto roce, i když jinak

Tříkrálová sbírka probíhá i v tomto roce, i když jinak

Ačkoli pandemie nemoci covid-19 a s ní přijatá opatření neumožňují, aby letošní Tříkrálová sbírka proběhla tradičně „od domu k domu“ jako v letech minulých, zrušena ale není. Přesouvá se do online prostředí a na místa, kde mohou dárci přispět do připravených kasiček.

Virtuální koledníky můžete přivítat na webu www.trikralovasbirka.cz a zde i přijmout online požehnání. V Týništi nad Orlicí mohou dárci přispět do pokladniček umístěných na Městském úřadě nebo v lékárně Na náměstí u autobusové zastávky. Sbírka potrvá až do 24. 1. 2021.

Výtěžek sbírky je určen nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším lidem v nouzi všude tam, kam dosáhne pomoc Charity Česká republika. Desetina výnosu sbírky je každoročně určena na rozvojovou a humanitární pomoc v zahraničí.

Příspěvky vybrané v Týništi nad Orlicí pomůžou seniorům, lidem v nouzi a zdravotně postiženým, o které pečuje Charita Dobruška. Podpořit je můžete také zasláním libovolného obnosu na číslo účtu 66008822/0800, variabilní symbol 77705024.

Srdečný dík za vaši štědrost!

Veronika Čepelková

 
 
Nahoru