14.04.2020, autor: ​Jiří Vojtěch Černý, kategorie: Homilie

Výzva k obrácení je stále aktuální

Výzva k obrácení je stále aktuální

Sk 2,36-41

Jan 20,11-18

Úterý v oktávu velikonočním

Celou dobu velikonoční nás budou v prvém čtení provázet Lukášovy Skutky apoštolské. Jsou vlastně velmi poutavým zaznamenáním prvních dětských krůčků apoštolské církve, až po její rozmach po celém středomoří až do Říma.

Z ustrašeného Petra se po Letnicích stává neohrožený hlasatel Ježíše Krista. Jeho projev musel být velmi strhující, čteme, že pronikal do srdcí posluchačů, a ti se pod jeho vlivem ptají: „Co máme dělat?“ Odpověď přichází vzápětí a je velmi stručná: „Obraťte se!“

Pod dojmem této Petrovi odpovědi se podívejme na dnešní evangelium. Je ukázkou nesmírné lásky ke Kristu a hluboké víry Marie Magdaleny. Stojí nad prázdným hrobem a pláče. Je zmatená, vždyť tělo toho, koho milovala, a komu chtěla prokázat poslední službu lásky, zde není. Ale když není zde, tedy kde je? Obrací se a vidí Ježíše, ale nepoznává jej. Zrak má zakalený pláčem. Ježíš však řekne jediné slovo, Marie, a ona poznává neomylnou intuicí lásky svého Mistra a Pána. OBRÁTÍ se a zvolá: „Rabbuni - Mistře!“

Rovněž Petr ve Skutcích apoštolských říká: OBRAŤTE SE, a má na mysli více, než jakési čelem vzad, coby tělocvičný úkon. Obrácení je skutečně změna směru – od starého k novému: obrátit se znamená změnit svůj život, odvrátit se od své zaslepenosti, od své dosavadní cesty nikam a vyjít cestou ke Světlu, ke Kristu.

Marie Magdalena se v evangeliu OBRACÍ od své, jistě vroucí, zaslepenosti očí pláčem, do plnosti Světla a poznání, jímž je Kristus. Poznává, a láska ji vrhá k Mistrovým nohám. Marii pro její lásku a víru stačilo jen OBRÁCENÍ těla, Petrovým posluchačům pro jejich nevěru bylo zapotřebí OBRÁCENÍ celého života.

Mohli bychom si říci, že Petrova výzva k obrácení a pokřtění pro nás není aktuální, protože my jsme už pokřtění dávno - ale, ač křesťané, výzva k OBRÁCENÍ je stále aktuální a platí stále, napořád.

Mysleme na tuto výzvu, ne tolik, jako na obrácení z hříchů - i když toto je vždy součástí každého obrácení, ale mysleme na ně ve světle toho, co se událo Marii Magdalské. Obrátila se k Pánu a viděla ho stále před sebou.

To je naše cesta, ke které nás vybízí vzkříšení Krista Pána, Je třeba, abychom byli stále obráceni k němu, hledali jeho tvář a snažili se poznávat jeho vůli, jeho rukopis ve svém životě a neobraceli se k němu zády.

Jiří Vojtěch Černý

 
 
Nahoru