24.02.2017 10:00, autor: Josef Vlček, kategorie: Homilie

Proč je tak oblíbený žalm 23 – Hospodin je můj pastýř?

Proč je tak oblíbený žalm 23 – Hospodin je můj pastýř?

+! Hospodin je můj pastýř,  nic nepostrádám. – Svátek Stolce sv. apoštola Petra – Šlapanice 22. února LP.´17 – Celý Kristův život byl ustavičným projevem vděčnosti Otci. – světový svátek skautek.

Biskupský stolec v katedrále je symbolem učitelského, kněžského a pastýřského poslání. Také Petrův stolec připomíná jeho postavení v církvi. Dnešní svátek se slavil v Římě už od 4. století.

K čtení 1 Petr 5,1-4: Já jsem duchovní představený jako oni, svědek utrpení Kristových. – Je zde úryvek první encykliky, kterou poslal první papež. Obrací se na spolubratry biskupy, kteří “pasou” církev jako dobří pastýři. Prostě a střízlivě kreslí ideální obraz pravého pastýře. – Proč je tak oblíbený žalm 23 – Hospodin je můj pastýř? Možná že za to může jakási idyla, která z něho dýchá. Vůně jarní zelené travičky, zurčící vody, plný piknikový koš, pohár plný skvělého vína, exotická vůně oleje, dobrota, milost. A i když se v něm vzpomene “tmavá dolina”, hned je po ruce Boží ochrana. Zkrátka je to úžasné “odpoledne v utopii”. Už dávno skrytý obraz nebe, který se člověk snaží celá staletí rozšifrovat? Anebo je to vítězná píseň někoho, komu se právě velmi daří a tak jeho cesta životem připomíná cestu zahradou? V jednom muzikálu zpívají tento žalm příkladně radostné řeholní sestry, “To se jim zpívá!” namítl by někdo zpoza klášterních zdí. Jenže jak zpívat 23. žalm, když namísto zelených pastvin je všude jen bláto, namísto zurčící jen železitá voda, namísto piknikového koše jen odpadky a hlad, dobrota a milost v nedohlednu? Jednoznačně těžko. Ale zdá se, že naplno pochopí tento žalm až ten, kdo ho zpívá v blátě, dešti, odmítnutý a osamocený. Klobouk dolů před jeho důvěrou v Boha.

Vesele. - Dvě učitelky češtiny si v restauraci pročítají nabídku a vybírají jídlo. “Už jste něco našly?” “Ano! Sedm chyb!” – Zloděje v domě vyrušil hlas: “Ježíš a já tě vidí!” “Kdo jsi?” zeptal se zloděj vystrašeně. “Papoušek Herbert!” Zloděj si oddechl: “To je ale hloupé jméno pro papouška!” “A Ježíš je hloupé jméno pro pittbula!” – Ptá se kudlanka nábožná jetele: “Jeteli, proč se nemodlíš?” “Víš, kudlanko, já nechci být spasen.” – Pro seniory. Kdy se člověk cítí starý? Když už nepřeskakuje kaluže, ale obchází je. - Nenaskakuje do rozjíždějící se tramvaje, ale počká na další.  –  Zdraví a rád žehná P. Josef.  

Josef Vlček

 

 

Zájezd Alpy - rakouské Tyrolsko

 
Nahoru