12.01.2021 12:00, autor: ​Jiří Vojtěch Černý, kategorie: Homilie

Proberme se

Proberme se

Žid 2,5-12

Úterý 1. týdne

Budeme-li se snažit, nakolik je to lidsky vůbec možné, pochopit dnešní poselství z listu Židům, musí nám jeho obsah doslova vyrazit dech. Přivést nás v nezměrný úžas. V tom krátkém úryvku je zakódováno velkolepé tajemství Boží lásky k člověku. Tak velké a nesmírné, že se nám až tají dech. Bůh sám, který je svou podstatou Tvůrce všehomíra, jemuž je všechno podřízeno, se v podobě Syna dobrovolně ponižuje pod anděly. A co víc, sestupuje na zem a z lásky se stává člověkem. Sestoupení Boha na zem je tak důkladné, že prochází hlubinou utrpení až k smrti, kterou podstupuje proto, aby pomohl, aby spasil všechny lidi.

To je ono úchvatné tajemství Boží lásky a spravedlnosti. Člověk, toto malé, hříšné nic, je pro Boha tak důležité, že si ho přeje přivést do svého společenství, jako syna. Z toho důvodu se Bůh, prostřednictvím svého jediného Syna a jeho absolutní pokory a lásky, stává s námi absolutně solidární, co víc, daruje sám sebe, aby nás přivedl ke spáse = spasil nás = oslavil nás, dovedl do spásy, do budoucího světa! Ježíš sestupuje na lidskou úroveň, aby nás mohl nazývat svými bratry a zvěstovat nám Otcovo jméno.

V tomto krátkém úryvku je skryta nejen celá teologie lásky, ale hlavně úžasné tajemství. Nádherná zvěst, která nemůže a nesmí člověku zvětrat, zevšednět! Bůh se pro nás, pro mne!, pro tebe! stal člověkem a vytrpěl smrt. Daroval sám sebe, abychom my mohli najít Jeho Syna a poznat svého Otce a stát se jeho milovanými dětmi!

My jsme si (včera) v úvodu k tomuto listu Židům říkali, že byl napsán až později, že není ani tolik listem, jako spíše kázáním; a že je určen křesťanům ze židovství, kteří jakoby ve víře ochabovali a nemohli se stále rozloučit se svou starozákonní představou Hospodina a Mesiáše. Je pro nás proto tolik cenný, že svou naléhavostí burcuje i nás, ospalé křesťany, nás, kteří jsme o výkupné lásce Kristově slyšeli už tolikrát, že už s námi její strašlivá – to co do utrpení Božího Syna, i nádherná, to co do lásky Boží, zvěst ani nehne.

Proberme se. Sebeponížení samého Boha a jeho láska nás nemůže nechat lhostejné. Ježíš přichází, aby prozářil naše temnoty a přivedl nás k pravdě. Ježíš přišel, aby za nás zaplatil svou krví a přivedl nás k Otci! Bůh se pro nás ponížil, aby nás povýšil! To je cena lásky Boha k nám!

Jiří Vojtěch Černý

 

 

 

zájezd na Francouzskou riviéru, do Monaka a Lurd

 
Nahoru