24.06.2014, autor: Anna Matoušková, kategorie: Příběhy

Opět pěkný zážitek v našich životech a jdeme dál aneb senioři slavnostně promováni

Opět pěkný zážitek v našich životech a jdeme dál aneb senioři slavnostně promováni

Již jsou to 4 roky, kdy jsme se rozhodovali, zda se pustíme do studia nabízeného MU v Brně. Představa dojíždění 2krát za měsíc na přednášky cca 15 přednášek za semestr a to 4 roky, pokud chceme nakonec zakončit promocí? Docela závazek. Rozhodli jsme se, že ano. Několik přednášek před závěrem ročníku, jsme byli vybízeni, aby se přihlásil někdo z nás, kdo by byl ochoten při slavnostním zakončení vyjádřit se ke studiu. Znáte to, buď z ostychu, nebo nejistoty jak správně koncipovat projev se nikdo nepřihlásil. V posluchárně nás diskutovalo několik než jsme se definitivně rozešli. Přišla k nám Bc. Eliška Outulná z MU a požádala, zda někdo z nás by přece jenom…….. nakonec jsem kývla já.

5.6.2014 jsme v Univerzitním kině Scala v Brně slavnostní akt absolvovali, vše naprosto oficiální, včetně hymny, nástupu univerzitních celebrit, předávání osvědčení absolventům, já pronesla svoje hodnocení a na závěr ono nezbytné GAUDEAMUS. Opět pěkný zážitek v našich životech a jdeme dál.

A jaké bylo moje hodnocení?

Vaše magnificence, vážený pane prorektore (nebo vážená paní prorektorko),

spectabiles, paní proděkanky a páni proděkani,

honorabilis, paní promotorko,

vážení hosté, dámy a pánové,

dnešním slavnostním ukončením 4-letého studia u3v MU v Brně „Spirituální dimenze člověka - Živá teologie“ a obdržením osvědčení o absolvování celého studia, jsme uzavřeli jednu z mnoha kapitol našeho života. Setkávání studentů seniorů na univerzitní půdě, bylo pokračováním celoživotního vzdělávání, které je nám vrozeno a ovlivněno prostředím, náhodami i vlastní intuicí, kterým oborům se budeme v životě věnovat. Nabídka MU studia SDČ - ŽT, v závěru s promocí, byla pro nás lákavá, nabízela něco duchovna, něco tajemna co k pragmatickému životu patří a obohacuje takový fenomén, jako je naše duše. Obdržením přehledu přednášek na příslušný univerzitní ročník, bylo zřejmé, že některé přednášky, případně přednášející osloví náš zájem o dané téma, což se potvrdilo v diskuzích po skončení přednášky, kdy lektoři ochotně odpovídali, věnovali čas i na osobní dotazy zúčastněných, případně pomohli radou.

Nejenom vědomosti, ale i společenský význam měla naše setkávání, nebyli jsme zakotveni pouze ve své zaběhané komunitě, ale byli jsme nuceni, v dobrém slova smyslu, mezi lidi. Možná, byl i někdo osamocený a tato možnost mu pomohla otevřít své srdce, třeba skrytě. Jiným, odpoutat se od starostí, eventuelně bolesti, rodinných událostí apod.

Vlastním studiem jsme mohli rozšířit obsáhlá témata v teologii, umění, literatuře, medicině, hudbě, jazykových kurzech i jiných vědních oborech, včetně kondičních cvičení a exkurzí, která nám s láskou a moudře vybírali pracovníci rektorátu MU. Šíře nabídek byla obsáhlá, bylo z čeho vybírat.

Nesmíme zapomenout na první tři ročníky, kdy o nás pečoval pan prof, KŠ,kdy svými kolokvii nám brnkal na nervovou soustavu, zda obstojíme jak písemně, tak ústně. Nyní vzpomínáme s úsměvem. I jemu patří naše díky, víme, že se podílel na utváření u3v MU.

Přiznejme si, že čas věnovaný našemu studiu, nezapomeneme, což zajisté potěší i pracovníky U3V a ve svém úsilí věnovat se seniorům nepoleví.

Anna Matoušková

 

Zájezd Rumunsko a Moldavsko

 
Nahoru