21.11.2014, autor: Anna Matoušková, kategorie: Příběhy

Mé biřmování

Mé biřmování

Otázka pro věřícího, pokud má příležitost být biřmován, je nasnadě, ANO! Tak i v Litomyšli, kdy tato nabídka byla dána, již podruhé od listopadu 1989, se rozhodlo několik desítek juniorů a seniorů, zúčastnit se pro seniory roční přípravy, pro juniory, delší.

Od loňského září jsme se připravovali každých 14 dnů, s mírnými časovými změnami až po 21. září, kdy nás biřmoval pan biskup Jan Vokál a  mohli jsme si splnit své přání. Všichni jsme brali „studium“ zodpovědně a pod vedením vikáře otce Františka Beneše se nám podařilo všem, rozhodnutí svou víru a rozumové dozrání završit biřmováním v nezměněném počtu, vědomi si i vlivu v rodině a svém okolí. Záleží na celkovém vzdělávání, cestování, pokud zdraví a finance dovolí, neméně i na osobních prožitcích, u mne, i díky Diecéznímu centru pro seniory Hradec Králové. Probírali jsme evangelia, čtení Božího slova a publikace YOUCAT s předmluvou papeže BENEDIKTA XVI. nás vedla k tíženému aktu.

Potřebnou součástí bylo obstarání Křestních listů, což pro některé byla téměř detektivka, protože po roce 1950 byly matriky z far staženy na Národní výbory, případně opsané a údaje nebyly vždy správné. Také bylo důležité, oslovit biřmovacího kmotra a vybrat si patrona. Ve velkém množství světců se zorientovat, nebylo lehké, někteří z nás se rozhodovali  mezi dvěma i třemi.

Do mého života vstoupila nečekaně sv. Bibiána v době, kdy jsem ještě netušila, jak pomůže mně a rodině mého bratra v těžké rodinné situaci. Jsou věci mezi nebem a zemí, tuto světici jsem neznala, tak jako ji zná málokdo až do osudného dne, kdy jsem zjistila na internetu, čeho je patronkou a tak křížek od řádové sestry Bibiány na Mendrice, po půl roce, zajímavé, že v den jejího svátku, splnil své poslání. Máme mnoho světců a světic, jejichž osudy velice dobře známe a je z čeho vybírat, já zvolila Bibiánu ještě z jednoho důvodu, nebýt prvních křesťanů, nemůžeme být po staletí v přízni víry a Ducha Svatého Utěšitele a modlitbou pomáhat ke spáse světa, zvláště v této těžké době, kdy by se dalo říci, že povstal bratr proti bratru v některých oblastech naší země.

Po mši jsme měli poděkování panu biskupovi a litomyšlským kněžím s pohoštěním v horním sále na faře, kdy jsme panu biskupovi předali svá písemná vyjádření, proč jsme se rozhodli pro biřmování. Povídání bylo místy dojemné, pan biskup si získal naše srdce.

Následovaly slavnostní obědy s rodinami a bylo nám krásně.

Za zmínku stojí, že k našim pocitům přispěli i mladí hudebníci z farnosti výběrem a provedením skladeb.

Anna Matoušková

 

 

Zájezd do Řecka

 
Nahoru