02.11.2015 09:00, autor: Ludmila Šumová, kategorie: Příběhy

Děkuji za každého poutníčka, který byl se mnou na pouti ve Svaté zemi

Děkuji za každého poutníčka, který byl se mnou na pouti ve Svaté zemi

Drazí přátelé v Kristu Ježíši, s velkou radostí se chci podělit o své zážitky ze Svaté země. Tuto zemi jsem toužila navštívit již několik let, ale až nyní nastala ta pravá chvíle. Přišlo to v době, kdy jsem to moc potřebovala.

To vše bylo v mých prosbách a modlitbách odevzdáno do rukou Božích na místě zesnutí Panny Marie. Těch míst, která jsme navštívili, bylo opravdu požehnaně a ze všech jsem si odnesla své vnitřní duchovní zážitky. Chtěla bych touto cestou moc poděkovat cestovní kanceláři Awertravel, která pro nás tento zájezd připravila. Velké poděkování patří našemu průvodci Dr. Jánu Majerníkovi za jeho láskyplné starání se o nás poutníky a jeho nevyčerpatelnou studnici všech informací o všech těch posvátných místech. Nepřestávám děkovat Bohu i za ten velký dar, že nám poslal do našeho poutního společenství misijního novokněze Stanislava Orečného SVD. Děkuji za jeho každodenní mše sv., jeho modlitby a novokněžské požehnání. Ať mu Pán žehná na jeho misii nyní na Filipínách a Panna Maria ať ho vezme pod svůj plášť, ať se mu nic zlého nestane. V modlitbách ho provázím. Děkuji za každého poutníčka, který byl se mnou na této pouti, protože mě každý obdaroval něčím zvláštním. Chci poděkovat také Veronice Čepelkové, která mě do této země vyslala, abych tam prosila za Mír ve světě. Po tom co jsem viděla a zažila v Izraeli, jsem si moc uvědomila jak křehké je naše bytí na zemi a jak křehký je mír ve světě. Ale nelze se modlit za mír ve světě, když by neměl mír člověk ve své rodině. Proto jsem ráda, že jsem dostala ve Svaté zemi tu milost a sílu odpustit některé zranění a bolesti a jít dál cestou, na kterou jsem se vydala a tu cestu dojít do konce.

Děkuji taky svému manželovi za to, že mi to umožnil tuto cestu a za jeho modlitby a obavy, které o mě měl. Jistě i tohle bylo vše v Božím plánu.

Bože děkuji ti za všechno a za všechny. Bůh Vám všem žehnej a radost vaše ať je veliká.

Vděčná poutnice Lidka Šumová

 

Zájezd Rumunsko a Moldavsko

 
Nahoru