06.04.2014 [neděle], zveřejněno: 21.03.2014, kategorie: Aktuality

Aktuality z Centra pro rodinu Arcibiskupství olomouckého

Aktuality z Centra pro rodinu Arcibiskupství olomouckého

„Poklady naší rodiny“

Milé rodiny, dovolte, abychom vám v rámci slavení Roku rodiny nabídli a zde představili aktivitu s názvem „Poklady naší rodiny“, které si pro vás připravilo vaše arcidiecézní centrum pro rodinu.

Obracíme se na vás s touto nabídkou, která chce povzbudit objevení pokladů uprostřed vaší rodiny. Udělejte si čas popřemýšlet a společně ve svých rodinách najít to, co dobrého se v nich kdy událo, co vás posunulo dál, obohatilo atp.

Mohly by to být životní momenty, které se týkají víry ve vaší rodině, může se jednat o zápasy o víru, odpuštění v rodině, obrácení člena rodiny, nebo když někdo z vás řekl Bohu své „ano“, v měřítku větším (např. životní / duchovní povolání) či „menším“.

Můžete si také vzpomenout na některé z vašich předků a na to, čím vaši rodinu obohatili. Zaměřit se ale můžete také na zdánlivé „maličkosti“ všedních dnů, například na společně strávené chvíle v rodině.

Toto „poselství“ vaší rodiny pak graficky zpracujte na papír velikosti A3 a to formou obrázků, fotografií, psaného textu, básničky, apod. Záleží na kreativitě vaší rodiny.

Nejedná se o soutěž. Jde o to, abychom si uvědomili, co dobré Bůh v naší rodině vykonal a stále koná a byli mu za to vděčni. Tato aktivita má taktéž podpořit soudržnost rodiny a proto je důležité, aby se na zpracování podílela celá rodina.

Vytvořené projekty můžete odevzdat na Centru pro rodinný život v Olomouci (Biskupské nám.2, 779 00 Olomouc) nebo v jednotlivých děkanátních centrech pro rodiny, a to buď poštou, nebo osobně. Termín odevzdání je 31. května 2014. Každá rodina, která vypracovaný projekt pošle, obdrží malou odměnu.

Odevzdané projekty budou prezentovány na internetových stránkách www.dcpr.cz/poklady a tak budou sloužit k vzájemnému obohacení. Projekty budou také vystaveny na Sv. Hostýně při příležitosti arcidiecézní pouti rodin v sobotu 30. srpna 2014. Zde budete mít možnost svůj projekt představit ostatním přítomným rodinám, abychom se tak navzájem povzbudili. Poté se budou v jednotlivých děkanátech olomoucké arcidiecéze konat putovní výstavy odevzdaných projektů.

NOVINKA! || V.A.M. Velikonoční Arcibiskupovy Myšlenky || NOVINKA!

V rámci velikonoční doby 2014 vám nabídneme zasílání citátů otce arcibiskupa Mons. Jana Graubnera formou SMS. Citáty budu tematicky zaměřené k Roku rodiny. Pro přihlášení odběru bude stačit odeslání SMS. Služba bude zdarma (platit se budou jen objednací SMS dle vašeho tarifu). Službu zajišťuje naše centrum pro rodinu a katechetické centrum Arcibiskupství olomouckého ve spolupráci s T-Mobile a.s. Bližší informace najdete již brzy na www.rodinnyzivot.cz.

Rodinné centrum Slunečnice

zve k návštěvě všechny maminky i tatínky, kteří jsou s dětmi doma! Naše RC nabízí setkávání rodičů s dětmi, rodičovské inspirace, tvůrčí a pohybové činnosti, přednášky, hernu pro děti, … Můžete jej navštívit každé úterý a čtvrtek od 9 do 12 hod. Aktivity probíhají ve Farním domě u katedrály (1.patro) na Mlčochově ulici č.7. Vždy v úterý probíhá konkrétní program a ve čtvrtek je volná herna pro děti, během které mají rodiče prostor pro sdílení, inspirace, povzbuzení... Úterní program: 18.3. Vstávej semínko – malování na květináč a sázení semínek (s sebou starý květináč a 20,- Kč); 25.3. V cirkuse – hýbeme se s nejmenšími. Těší se na vás Lenka Řezníčková, Mája Stavinohová a Terka Tesaříková. Kontakt: rc.slunecnice@gmail.com, tel. 587 405 250.

Víkendová duchovní obnova pro seniory

Duchovní obnova pro seniory se koná 28.–30. března 2014 na Velehradě. Součástí jsou přednášky zaměřené na "radosti a starosti" stáří, rodinné vztahy, vztah k Bohu a prohloubení duchovního života. Během víkendu bude opět příležitost ke společným modlitbám, rozjímání, adoraci, mši sv., svátosti smíření, popř. i svátosti pomazání nemocných a k rozhovoru s knězem a s lektorkami. Bližší informace najdete na www.rodinnyzivot.cz. Přihlásit se můžete telefonicky nebo písemně na adrese: Marie Budínová, Prostřední 437, 765 02 Otrokovice, tel.: 608 407 141.

Setkání žen v obtížných životních situacích

Zveme ovdovělé, svobodné, vdané či rozvedené ženy na pravidelná setkání ve Farním domě u sv. Václava v Olomouci. Nejbližší setkání bude 1. dubna od 16:00 hod. a nese název „Protistresové odpoledne s MUDr. Jitkou Krausovou“. Další setkání 6. května. Bližší informace: Marcela Řezníčková, 587 405 250-1, reznickova@arcibol.cz.

Malá pouť za velké věci

Zveme 6. dubna 2014 na pouť za víru v našich rodinách. Pouť povede od katedrály sv. Václava v Olomouci do baziliky Navštívení Panny Marie na Svatém Kopečku u Olomouce. Cesta je dlouhá cca8 kma jde zhruba o 2 hodiny chůze. Podle svých fyzických sil a možností se můžete k pouti přidat: ve 12.45 - 13.00 hod. před katedrálou sv. Václava (odchod ve 13 hod.) nebo cca ve 14.30 hod. pod kopcem v Samotiškách (zde je také možné sednout na bus a vyvézt se nahoru) nebo v 15 hod. na mši sv. v bazilice na Svatém Kopečku. Další termín poutě je 11. 5. 2014. Bližší informace jsou na www.rodinnyzivot.cz nebo na tel. 587405251 či mailu: reznickova@arcibol.cz.

Postní duchovní obnova pro muže

Muže, manžele, otce zveme na jednodenní postní duchovní obnovu. Bude se konat 12. dubna v klášteře bratří kapucínů na Kapucínské ulici č.2 v Olomouci. Obnovu povede a svým slovem obohatí P. Kamil Obr. Kromě přednášek nebude chybět společné slavení mše sv., možnost přijmout svátost smíření, případně adorace či práce ve skupinkách. Je potřeba se přihlásit předem vyplněním formuláře na našich internet. stránkách www.rodinnyzivot.cz. Kontaktní osoba: Peter Markovič, 587 405 293, e-mail: markovic@arcibol.cz, skype: peter.markovic.office.

Příprava snoubenců na manželství

Chtěli byste se lépe připravit na společný život? Nabízíme vám tuto přípravu určenou zvláště párům, které se rozhodli uzavřít církevní sňatek. Mezi přednášená témata patří komunikace mezi partnery, řešení problémů ve vztazích, důležitost odpuštění i společně prožívaného času, přirozené rozdíly mezi mužem a ženou, sexualita a rodičovství, podstata svátostného manželství a manželský slib. Přednášejícími jsou zkušené manželské páry, které samy prochází přirozeným vývojem svého vztahu a zrají v lásce. Jarní příprava bude zahájena 11.–13. dubna 2014 společně stráveným víkendem v Dubu nad Moravou (www.dubnadmoravou.cz). Účast na víkendu je nezbytnou součástí přípravy. Další setkání budou v pátek 25. 4. , 9. 5. , 23. 5. a6.6 od 17.00 do 19.30 hod. na Biskupském náměstí 2 v Olomouci (sál Kurie arcibiskupství ve 2. patře). Pro přihlášení vyplňte, prosíme, vstupní dotazník, který najdete na www.rodinnyzivot.cz. Letní příprava začne víkendem 20.–22. června 2014 apodzimní 19.–21. září 2014. Informace: Lucie Cmarová, 587 405 252, cmarova@arcibol.cz.

Seznamovací kafe pro nezadané

Jsi katolík, katolička a rád bys poznal(a) další svobodné, případně ovdovělé lidi? Tak přijď! Zveme všechny svobodné a ovdovělé katolíky a katoličky na seznamovací akci, určenou pro věkovou skupinu 30 - 43 let. Bude to rychlé několikanásobné rande, kde potkáte zhruba 5 potenciálních partnerů a s každým z nich si asi 15 min. budete povídat o tom, co dělá on a vy ve svém volném čase. Bude zaručena částečná anonymita (ostatní účastníci budou znát pouze vaše křestní jméno) a přesto se budete moci dobře bavit a cítit se příjemně. Na akci je třeba se předem přihlásit (plánujeme ji pro stejný počet mužů a žen). Akce se bude konat 26. dubna 2014 v kavárně ÕDE na Hrnčířské ul. 12 v Olomouci. Příchod mezi 9.00 - 9.30 hod. do kavární knihovny, v 9.30 hod. zahájíme společnou modlitbou v místní kapli, následuje pokračování u stolečků s kávou, či jinou dobrotou, dle vlastního výběru v kavárničce sester františkánek. Předpokládaný konec bude ve 12.00 hod. Info a přihlášky: reznickova@arcibol.cz, tel. 587 405 250 (zašlete: křestní jméno, příjmení, věk, obec a kontakt /telefon a e-mail/). Akce není určena pro rozvedené...!!!

Kurz efektivního rodičovství (KER)

Možná i vy patříte mezi rodiče, kteří pomalu zjišťují, že výchovný styl, který jste ještě donedávna úspěšně uplatňovali při výchově svých dětí, přestává fungovat. Vaše prosby a požadavky vznesené směrem k dítěti zůstávají nevyslyšeny nebo jen částečně naplněny. Zraňuje vás ona neochota, nespolupráce, rozladěnost ve vztahu s vašim dítětem? Celou tou situací jste vyčerpáni a unaveni? Co s tím? Jak získat dítě ke spolupráci? Jaká pravidla nastavit? Jak komunikovat s dítětem aniž bychom užili komunikačních bloků? Jak předcházet a eventuálně řešit sourozenecké boje? Co je potřeba změnit, abychom si v rodině dokázali vycházet vstříc?

Verze ke stažení - zde!!!

 

 

 
 
Nahoru