Simeon.cz - webové stránky pro aktivní třetí věk

04.02.2023, autor: Jiří Vojtěch Černý, kategorie: Homilie
Přestaneš-li utlačovat, ukazovat prstem, křivě mluvit... tehdy v temnotě vzejde tvé světlo

Přestaneš-li utlačovat, ukazovat prstem, křivě mluvit... tehdy v temnotě vzejde tvé světlo

Přestaneš-li utlačovat, ukazovat prstem, křivě mluvit, nasytíš-li svým chlebem hladového, ukojíš-li lačného, tehdy v temnotě vzejde tvé světlo, tvůj soumrak se stane poledním jasem.“ Jsme obklopeni temnotami. Jsou okolo nás i v nás. Ale nemohou zatemnit světlo, které nám vchází skrze Světlo Kristovo. To světlo, které může prozářit všechny temnoty. Zatímco Izaiáš (a celý Starý zákon) používá futurum – budoucí čas; Ježíš hovoří v prézentu – v čase přítomném. Ani nepřikazuje: „buďte světlem!“ On říká: „Vy jste světlo světa.“ Ne: jednou budete. Tehdy, až. Kristus konstatuje skutečnost: „Vy jste světlo světa.“ Že by nevěděl, co mluví? Nedopusťme, aby se blamoval. Aby se mýlil. Celý článek...

02.02.2023, autor: Věra Šimková, kategorie: Ostatní
Hromnice

Hromnice

Hromnice se slaví 2. února jako svátek Uvedení Páně do chrámu. Jsou také blížícího se jara. Říká se: „Na Hromnice musí skřivan vrznout, i kdyby měl zmrznout". Jak napovídá název, spojujeme je s ochranou před ohněm, bouří a bleskem. Tento den se světí svíce - hromničky. Celý článek...

10.03.2023 [pátek] - 15.03.2023 [středa], zveřejněno: 31.01.2023, kategorie: Poutní zájezdy
Vydejte se s námi do ráje na Zemi - na chorvatský ostrov Mljet

Vydejte se s námi do ráje na Zemi - na chorvatský ostrov Mljet

Dokonalý relax na jednom z nejjižnějším a nejkrásnějším chorvatských ostrovů, koupání v průzračně čistém Jaderském moři a blankytně modrých jezerech, nádherná příroda, putování po stopách velkého světce apoštola Pavla, návštěva národního parku, možnost jednodenní pouti do Medjugorje, příp. dalších výletů. Jedná se o oblíbený zájezd letecky z Prahy, který pořádáme již potřetí. Vydejte se ho prožít s námi! Do 15. 3. 2023 od nás navíc obdržíte slevu 400 Kč/osoba! Celý článek...

28.01.2023, autor: Jiří Vojtěch Černý, kategorie: Homilie
Život v pravdě

Život v pravdě

Život s právem, v právu a také v pravdě a s pravdou, je tak náročný. Svět, ten chce být klamán, podváděn; chce žít ve lžích a líbivých slovech. Poukazovat na jedinou a jedinečnou pravdu, která má svůj původ v Bohu, vede vždy k nevoli mocných a k pronásledování. Však také jedinou, opravdovou spravedlnost; spravedlnost, která ví o všech příčinách i důsledcích; která měří všem rovným dílem, takovou na světě nelze najít. Té se dostává jedině v nebeském království, které je přislíbeno všem, kdo o ni usilují. Celý článek...

25.01.2023, autor: Miloslav Fiala, kategorie: Zamyšlení
Stáří, čas radosti a naděje

Stáří, čas radosti a naděje

Léta ubíhají, přátelé, a nám přibývají na kůži vrásky, ale to není tak zlé. Horší by byly přibývající vrásky na duši. Psychologové nám radí, abychom tomu zabránili určitou konstruktivní strategií: pěstovat aktivity, které odpovídají našim možnostem, neuzavírat se, ale předávat zkušenosti a radit lidem kolem nás, neztrácet radost ze života, ale vidět nové cíle a možnosti. Celý článek...

24.01.2023, autor: Věra Šimková, kategorie: Ostatní
Eratosthenés z Kyrény

Eratosthenés z Kyrény

Eratosthenés z Kyrény žil kolem roku 200 př.n.l. Byl to matematik, astronom a geograf antického Řecka. Správce alexandrijské knihovny a básník. Byl po něm pojmenován kráter Eratosthenes na Měsíci. Vytvořil základy geografie, jako první začal užívat označení zeměpisná šířka a délka. Celý článek...

21.01.2023, autor: Jiří Vojtěch Černý, kategorie: Homilie
Být pro druhé světlem, příkladem

Být pro druhé světlem, příkladem

I my jsme povoláni žít svůj životní program. Žít tak, abychom i my mohli být pro druhé světlem, příkladem. Abychom přinášeli druhým uzdravení skrze pochopení, empatii, odpuštění, soucit, ohleduplnost. Ježíš i nás, každého z nás, ve křtu povolal k životu v plnosti, pravdě, lásce a pokoji. On jde před námi a ukazuje nám cestu. Nalezneme ji, když otevřeme Písmo. A to nejenom o neděli Božího slova. Celý článek...

19.01.2023 14:00, autor: Karel Voplakal, kategorie: Příběhy
Vděčná vzpomínka na P. Jana Rybáře

Vděčná vzpomínka na P. Jana Rybáře

Milí čtenáři Simeona! Před necelým týdnem - ve víru událostí souvisejících s prezidentskými volbami - si asi jen málokdo z nás vzpomněl, že právě uplynuly dva roky od úmrtí milovaného kněze - jezuity otce Jana Rybáře, statečného člověka, neúnavného zastánce víry a svobody vyznání i v těch nejtěžších podmínkách zlopověstné trestnice Kartouzy ve Valdicích u Jičína - v tom hrozném místě, kde došel mučednické koruny P. Josef Toufar... Celý článek...

19.01.2023 13:00, kategorie: Akce
Audio: P. Jan Linhart - Dá se i dnes žít v pokoji?

Audio: P. Jan Linhart - Dá se i dnes žít v pokoji?

Přinášíme audio záznam přednášky P. Mgr. Jana Linharta na téma "Dá se i dnes žít v pokoji?", kterou pronesl na XVI. diecézním setkání seniorů 29. září 2022 v Hradci Králové. Celý článek...

17.01.2023, kategorie: Ostatní
Knižní tip: Uvnitř jsme stále mladí

Knižní tip: Uvnitř jsme stále mladí

Kniha se s velkou laskavostí, humorem a nadhledem vypořádává se situacemi, které přináší stárnutí. Patnáct kapitol, částečně úvahových, částečně návodných, částečně proložených situacemi ze života klientů i terapeutky, se zaměřuje na překvapivost stárnutí a nabízí různé návody, jak se s touto situací konstruktivně vyrovnat. Celý článek...

07.03.2023 [úterý] - 12.03.2023 [neděle], zveřejněno: 16.01.2023, kategorie: Poutní zájezdy
Pojeďte s námi do kouzelných Jeseníků

Pojeďte s námi do kouzelných Jeseníků

Vydejte se s námi na novinkový zájezd do kouzelných Jeseníků! Během čtyřdenního programu navštívíme překrásné poutní místo Maria Hilf – Zlaté hory, zhlédneme zlatokopecký skanzen ve Zlatých horách, vyjedeme lanovkou na Šerák za úchvatnými výhledy, projdeme se k Mechovému jezírku a zastavíme i na Červenohorském sedle. Nebude chybět prohlídka pozoruhodné vodní elektrárny Dlouhé stráně, malebných horských lázní Karlova studánka, prohlídka muzea papíru ve Velkých Losinách a pořádný odpočinek ve zdejších termálních lázních. Ubytování je zajištěno v komfortním hotelu s vnitřním bazénem. Termín: 16. - 19. 5. 2023. Poslední volná místa!
Celý článek...

09.01.2023, autor: Věra Šimková, kategorie: Akce
K programu Diecézního centra pro seniory na rok 2023: Zvyšuje hodnotu našeho života

K programu Diecézního centra pro seniory na rok 2023: Zvyšuje hodnotu našeho života

Náplň Diecézního centra pro seniory Královéhradecké diecéze je velmi pestrá a má vysokou úroveň. Každý si v něm najde aktivity podle svého naturelu a zdravotních možností. Především zvyšuje hodnotu našeho života. Celý článek...

01.02.2023 [středa] - 06.02.2023 [pondělí], zveřejněno: 08.01.2023, kategorie: Akce
Představujeme program Diecézního centra pro seniory na rok 2023 a těšíme se na vás!

Představujeme program Diecézního centra pro seniory na rok 2023 a těšíme se na vás!

Představujeme program Diecézního centra pro seniory Hradec Králové na rok 2023. Na co se můžete těšit? V nabídce jsou tradiční duchovní obnovy, lákavý prázdninový pobyt pro prarodiče s vnoučaty a třígenerační pobyt, oblíbené manželské setkání seniorů nebo zajímavé poutně-poznávací a odpočinkové cesty. V programu dále nechybí již sedmnáctý ročník diecézního setkání seniorů, které je hlavní akcí pro seniory v diecézi, akademie pro aktivní třetí věk s novými tématy jako jsou Biblické tance a Biblické cesty a další aktivity. Celý článek...

Ke stažení Ke stažení
24.04.2023 [pondělí] - 27.04.2023 [čtvrtek], zveřejněno: 06.01.2023 14:00, kategorie: Akce
Zveme vás do Krkonoš na duchovní obnovy s oblíbenými přednášejícími

Zveme vás do Krkonoš na duchovní obnovy s oblíbenými přednášejícími

Diecézní centrum pro seniory Hradec Králové zve seniory, animátory seniorů a další zájemce na duchovní obnovy s oblíbenými přednášejícími P. Mgr. Janem Linhartem a P. Dr. Jiřím Vojtěchem Černým, které se tradičně konají v penzionu Marianum v Janských Lázních. Přijeďte do Krkonoš si odpočinout, duchovně se povzbudit a setkat s přáteli! Celý článek...

Ke stažení Ke stažení

Kalendář akcí

Dnes
01.02.2023 [středa]
01.02.2023 - 06.02.2023
02.02.2023 [čtvrtek]
01.02.2023 - 06.02.2023
03.02.2023 [pátek]
01.02.2023 - 06.02.2023
04.02.2023 [sobota]
01.02.2023 - 06.02.2023
05.02.2023 [neděle]
01.02.2023 - 06.02.2023
06.02.2023 [pondělí]
01.02.2023 - 06.02.2023
07.03.2023 [úterý]
07.03.2023 - 12.03.2023
08.03.2023 [středa]
07.03.2023 - 12.03.2023
09.03.2023 [čtvrtek]
07.03.2023 - 12.03.2023
10.03.2023 [pátek]
07.03.2023 - 12.03.2023
10.03.2023 - 15.03.2023
11.03.2023 [sobota]
07.03.2023 - 12.03.2023
10.03.2023 - 15.03.2023
12.03.2023 [neděle]
07.03.2023 - 12.03.2023
10.03.2023 - 15.03.2023
13.03.2023 [pondělí]
10.03.2023 - 15.03.2023
14.03.2023 [úterý]
10.03.2023 - 15.03.2023
15.03.2023 [středa]
10.03.2023 - 15.03.2023
24.04.2023 [pondělí]
24.04.2023 - 27.04.2023

facebook Přidejte se k nám

Informační e-maily Odběr novinek

Chcete dostávat novinky?

Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů dle zákona.

Svátek Svátek

Dnes má svátek Veronika / Verona.

Hledání Biblický citát

Biblický citát na dnešní den
Bůh řekl: „Učiňme člověka jako náš obraz, podle naší podoby.“ (Gn 1,26  )

Video Video

AMBIT - Adresář českého katolického internetu
 
Téma týdne
Nemusím zvládnout všechno. A je to tak dobře.

Ježíš řekl: “Vy jste sůl země.” (Mt 5,13)

4. 2. 2023, MJ

Když mi Ježíš říká, že mám být solí, logicky mě mohou napadat otázky:  Čím můžu ovlivnit svoje okolí? Jak zlepšit svět kolem sebe? Jak mám osolit svojí rodinu a svůj pracovní kolektiv? Mám přinášet důraz na sociální hodnoty, mám reprezentovat lásku a pochopení, nebo možná soucit a empatii? Mám být držákem morálních hodnot nebo strážcem kulturního dědictví?

Možná. Jistě. Velmi správně. Ale...

Chtěl bych zdůraznit ještě jiné dva úkoly, které ze zadání být solí vyplývají:

První úkol: Sůl nemůže pohltit celý pokrm. Nebyl by pak vůbec k jídlu. Mám-li být solí, znamená to tedy, že ani já nemám pohltit všechno. Nemusím se ke všemu přimotat a být všude a všechny pozdravit a všechny navštívit a všem pomoct a všechny zachránit. Nemůžu pohltit svět sám sebou. Nedalo by se v něm pak žít.

Druhý úkol: Ačkoliv je sůl skvělá, nedokáže osladit čaj nebo opepřit steaky. Mám-li být solí, znamená to tedy, že ani já nemám dokázat všechno. A že to je v pořádku. Je v pořádku, že něco mi jde a něco jiného zase ne, je v pořádku, že zatímco jiný umí být velmi empatický, já spíš pomáhám v praktických věcech. Je v pořádku, že nejsem sůl i cukr najednou.

Zkrátka, jestliže budu ve světě solí,
znamená to, že nezvládnu všechno
a neobsáhnu všechno.
A bude to tak dobře.
A možná, že právě tím nejlépe
ovlivním své okolí
a právě tím změním
svět k lepšímu.

Tuto službu poskytuje www.vira.cz.

 
Nahoru