Simeon.cz - webové stránky pro aktivní třetí věk

04.10.2023, autor: Anna Kameníková, kategorie: Akce
V Janských Lázních proběhl další ročník manželského setkání seniorů

V Janských Lázních proběhl další ročník manželského setkání seniorů

První zářijový týden proběhl v Marianu v Janských Lázních další ročník manželského setkání seniorů (MSS). Moc jsme se všichni těšili, protože setkání probíhá pokaždé ve velice milém a přátelském prostředí. Setkání organizují spolu s Diecézním centrem pro seniory manželé Klimešovi z Poličky.  Celý článek...

03.10.2023, autor: Věra Šimková, kategorie: Akce
Hnutí Modlitby matek

Hnutí Modlitby matek

Některé z nás, maminek, jsme součástí Modliteb matek. Hnutí je Bohem dané a posvěcené. Bylo založeno v roce 1995 v Anglii. Dvě babičky pocítily touhu odevzdaněji se modlit za své děti. Během modlitby poznaly, že Pán Ježíš chce, aby maminky odevzdávaly své děti do Jeho rukou, aby On mohl působit v jejich životech a zmírnil tak jejich bolesti. Celý článek...

02.10.2023, autor: Miloš Kvapil, kategorie: Poutní zájezdy
Barokní slavnosti v Tyrolích

Barokní slavnosti v Tyrolích

Už počtvrté pořádalo Královéhradecké diecézní centrum pro seniory duchovně-odpočinkový a poznávací cestu do rakouského Tyrolska, která tradičně proběhla na začátku září. Jak tento oblíbený kout Rakouska a celý zájezd vnímal jeden z účastníků, pan Miloš Kvapil? Přinášíme vám jeho tematické verše. Celý článek...

01.10.2023, autor: Karel Voplakal, kategorie: Akce
Letošní diecézní setkání seniorů mělo rekordní účast

Letošní diecézní setkání seniorů mělo rekordní účast

V pátek dne 29. září - právě na svátek tří archandělů (Michaela, Gabriela a Rafaela) - se v královéhradeckém Novém Adalbertinu konalo v pořadí již sedmnácté diecézní setkání seniorů svolané vedoucí Diecézního centra pro seniory PhDr. Veronikou Čepelkovou. Letošní účast byla rekordní: jen přihlášených účastníků bylo víc než dvě stě padesát - a na mši svatou do jezuitského kostela Panny Marie na Velkém náměstí určitě přišla i řada těch, kteří se předtím přihlásit nestihli. Celý článek...

30.09.2023 10:30, autor: Věra Šimková, kategorie: Akce
Ohlednutí za "diecézkem" seniorů: Každoročně je to naše nejkrásnější setkání

Ohlednutí za "diecézkem" seniorů: Každoročně je to naše nejkrásnější setkání

Tak 17. diecézní setkání seniorů, které se konalo 29. 9. 2023, je již za námi. Každoročně je to naše nejkrásnější setkání. Vrátili jsme se plni krásných dojmů, radosti ze setkání a s pocitem silné blízkosti Pánu. Celý článek...

30.09.2023, autor: Jiří Vojtěch Černý, kategorie: Homilie
Kdo mu uvěřil?

Kdo mu uvěřil?

Ježíš zakončuje svá slova, určená do řad velekněží a farizeů, poukázáním na Jana Křtitele. Byl tím, který jej nejen předcházel (tím se Ježíš nepřímo představuje jako Mesiáš, vždyť Jan je jeho předchůdcem), ale „který ukazoval správnou cestu“ (do Božího království). A kdo mu uvěřil? Kdo jej následoval? Celníci a nevěstky. Ti uznali svoji hříšnost. Ti šli cestou nápravy. Ne tak velekněží a starší. Ti měli svoji pravdu, svůj „patent na Boha“ a svoji dokonalost – a tak jsou podobni onomu druhému synu, který krásně mluví a nekoná. (Vposledku, ani jim není Boží království uzavřeno, vždyť je pro všechny. Ale nebudou v něm zdaleka první – jako na zemi, ale poslední. Vždyť přece „první budou posledními a poslední prvními.“) Celý článek...

29.09.2023, autor: Miloslav Fiala, kategorie: Zamyšlení
Pozdrav P. Miloslava Fialy účastníkům diecézního setkání seniorů v Hradci Králové

Pozdrav P. Miloslava Fialy účastníkům diecézního setkání seniorů v Hradci Králové

Sestry a bratři, všechny vás zdravím a prosím Pána, aby vás naplnil radostí z tohoto diecézního setkání. Neboť on je zde s vámi, aby vás posiloval, upevnil vaši víru, dal vám potřebnou naději a pomohl upevnit vaše vzájemné vztahy doma i ve společnosti. Celý článek...

23.09.2023, autor: Jiří Vojtěch Černý, kategorie: Homilie
Přejme druhým

Přejme druhým

Nic z naší lidské spravedlnosti, našich měřítek a hodnot, nehraje v Božím království roli. Důvodem naší spravedlivé odměny, naší nebeské mzdy je to, že Hospodář je dobrý. On miluje všechny bez rozdílu. On všechny zve do svého království. A my se, paradoxně, připravujeme o svá prvá místa tím, že je nepřejeme druhým. Že se, stejně jako oni „zasloužilí“ dělníci v podobenství, nad ně povyšujeme a je posuzujeme. A tak - jak je dobře, že o místech v Božím království nerozhodujeme my, ale dobrý Hospodin! Celý článek...

17.09.2023, autor: Jiří Vojtěch Černý, kategorie: Homilie
Dosaďme své jméno

Dosaďme své jméno

Petře, ne sedmkrát, ale sedmasedmdesátkrát. Petře (dosaďme své jméno) ne jen něco a někdy, ale všechno a vždy. Bůh se nikdy se svým odpuštěním, se svou láskou k nám, nevyčerpá, neunaví. To jen my měříme „co ještě a komu“. Jenomže: odměřujeme-li své odpuštění druhým, jakým právem chceme, aby Bůh jednou odpustil všechno nám? Kdyby bylo Boží odpuštění poměřováno mírou našeho odpuštění druhým …? Hrůza domyslet! Celý článek...

14.09.2023, autor: Miloslav Fiala, kategorie: Zamyšlení
Slovo na den

Slovo na den

Při pohledu na zamračené tváře lidí, na odpadky v ulicích, na počárané zdi a korupční skandály nás napadá, že s lidmi není něco v pořádku: chybí jim vnitřní řád, ale kde ho vzít? Stará pravidla někteří odhodili jako zbytečné přežitky, a uvedené jevy jsou výsledkem vnitřního neklidu a povrchnosti. Moudrý Augustin sice napsal, že „lidské srdce je nepokojné, dokud nespočine v Bohu“. Ale většina lidí to odmítá...  Celý článek...

05.09.2023, autor: Tým Simeon.cz, kategorie: Aktuality
Rádi čtete web Simeon.cz? Podpořte jej!

Rádi čtete web Simeon.cz? Podpořte jej!

Vážení čtenáři, milí přátelé, náš web Simeon.cz je tematický web pro seniory a animátory seniorů, který přináší pozvánky na akce, slova povzbuzení, videa, příběhy, nedělní homilie, reportáže z akcí apod. Inspiraci pro duchovní život zde ale může nalézt každý návštěvník. Jedná se o neziskový projekt provozovaný Diecézním centrem pro seniory Biskupství královéhradeckého. Věděli jste, že je možné jej nově podpořit i finančně? Celý článek...

Kalendář akcí

Dnes
23.09.2022 [pátek]
22.09.2022 - 29.09.2022
24.09.2022 [sobota]
22.09.2022 - 29.09.2022
25.09.2022 [neděle]
22.09.2022 - 29.09.2022
26.09.2022 [pondělí]
22.09.2022 - 29.09.2022
27.09.2022 [úterý]
22.09.2022 - 29.09.2022
28.09.2022 [středa]
22.09.2022 - 29.09.2022
29.09.2022 [čtvrtek]
22.09.2022 - 29.09.2022
29.09.2022
07.11.2022 [pondělí]
07.11.2022 - 10.11.2022
08.11.2022 [úterý]
07.11.2022 - 10.11.2022
09.11.2022 [středa]
07.11.2022 - 10.11.2022
10.11.2022 [čtvrtek]
07.11.2022 - 10.11.2022
24.11.2022 [čtvrtek]
24.11.2022
01.12.2022 [čtvrtek]
01.12.2022 - 06.12.2022
02.12.2022 [pátek]
01.12.2022 - 06.12.2022
03.12.2022 [sobota]
01.12.2022 - 06.12.2022
04.12.2022 [neděle]
01.12.2022 - 06.12.2022
05.12.2022 [pondělí]
01.12.2022 - 06.12.2022
06.12.2022 [úterý]
01.12.2022 - 06.12.2022
20.12.2022 [úterý]
20.12.2022

Video Nejnovější video

Informační e-maily Odběr novinek

Chcete dostávat novinky?

Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů dle zákona.

Podpořte Podpořte nás

Rádi čtete Simeon.cz?

Podpořte jej!

Děkujeme za jakýkoliv dar na provoz tohoto webu.

Svátek Svátek

Dnes má svátek František.

Hledání Biblický citát

Biblický citát na dnešní den
Půjdu za tebou všude, kam půjdeš. (Lk 9,57)
AMBIT - Adresář českého katolického internetu
 
Téma týdne
Bezdomovec mi dal v noci životní lekci

 „Celníci a prostitutky však Ježíšovi uvěřili.“ (srov. Mt 21,32)

30. 9. 2023, MJ

Uvěřit, že mě má někdo rád,
že jsem pro někoho důležitý,
že nemusím zůstat sám!

Šel jsem jednou noční Prahou
a došel jsem až na křižovatku Anděl.
V sychravém počasí jsem byl svědkem
mnohých lidských tragédií,
tak se mi to alespoň zdálo.
A chtělo se mi z toho plakat. 

V McDonaldu si opilý starý osamocený pán
snažil zastrčit platební kartu do kapsy,
ale nešlo mu to.
Neřekl si o pomoc a nikdo mu nepomohl.

Venku dobře situovaný muž,
ale s pohledem nezúčastněným
a upřeným do prázdna,
seděl v louži a netečně pozoroval okolí.

Já jako poutník v městě duchů
procházel kolem lidských trosek a nemyslel si,
že je možné s tím něco dělat,
sám jsem se cítil býti troskou,
zahleděn do vlastních pochybností,
sám uprostřed příběhů druhých.
K čemu tu vlastně jsme?!
Dvě hodiny ráno,
noční tramvaj nikde.

A pak ke mně přišel bezdomovec, co po mně chtěl 30 Kč.
Když jsem se ho ze zvyku zeptal, jak se jmenuje,
vytryskly mu z očí slzy a začal mě objímat.
Před týdnem měl prý narozeniny,
radost toho okamžiku najednou nešla vypovědět slovy
a v kontrastu s okolím působila jako zázrak. 

Tento bezdomovec
na Andělu ve dvě hodiny ráno
mi dal velikou životní lekci:
V nočním sychravém nečase uvěřil,
že ho má někdo rád. A já uvěřil s ním.

 

Tehdy jsem prožil na vlastní kůži evangelium.
Vy jste mu neuvěřili. Ale celníci – podvodníci a prostitutky
mu však uvěřili.

Tuto službu poskytuje www.vira.cz.

 
Nahoru