Simeon.cz - webové stránky pro aktivní třetí věk

Slova pro potěchu duše

31.05.2020, autor: Jan Rybář, kategorie: Zamyšlení
Letnice

Letnice

Bůh stvořil člověka a měl z něho radost (Gen 1,31). Pak jen trpělivě čekal, až přijde čas, až ho člověk pozná natolik, že i člověk bude mít z Boha radost. Letnice - to je právě radost z Boha, radost z Krista, radost z Krista v nás. Celý článek...

31.05.2020, autor: ​Jiří Vojtěch Černý, kategorie: Homilie
Odhoďme všechno ustrašené, bojácné, předpojaté

Odhoďme všechno ustrašené, bojácné, předpojaté

Slavnost seslání Ducha sv.

Odhoďme všechno ustrašené, bojácné, předpojaté - a podobně jako apoštolové se radujme z „Dárce darů přemnohých“, z „Božského utěšitele“ i „něžného duší přítele …“ (Pokud byste chtěli v tomto chvalozpěvu na Ducha sv. pokračovat, nalistujte si v kancionálu č. 422, a krom chvály a díků budete mít i bohatý materiál k rozjímání.) Celý článek...

30.05.2020, autor: ​Jiří Vojtěch Černý, kategorie: Homilie
Otevřenost pro Boha i pro druhé

Otevřenost pro Boha i pro druhé

Slavnost seslání Ducha sv. - vigilie

Prosme, abychom v sobě měli „dech božského Ducha“, abychom byli oduševnělými. Otevřenými pro Boha i pro druhé. Abychom přinášeli „ovoce Ducha“ – (viz Gal 5,22): „Ovocem Ducha je láska, radost, pokoj, shovívavost, vlídnost, dobrota, věrnost, tichost, zdrženlivost …“ Kéž jsme plodnými a přinášíme dostatek ovoce. Toto ovoce nepodléhá zkáze, toto ovoce dává pravou chuť našemu životu. Celý článek...

12.06.2020 [pátek] - 25.06.2020 [čtvrtek], zveřejněno: 29.05.2020 19:30, kategorie: Poutní zájezdy
Zveme vás na zájezd Krásy hor, jezer, poutních míst a moře Slovinska s biskupem Josefem Kajnekem

Zveme vás na zájezd Krásy hor, jezer, poutních míst a moře Slovinska s biskupem Josefem Kajnekem

Poznejte a prožijte s námi nádherné Slovinsko! Julské Alpy, alpská jezera, úchvatná příroda, významná poutní místa a kostely, koupání v Jaderském moři, ochutnávka vynikajících vín, návštěva jedné z nejznámějších jeskyní, koupání v termálech,… Zájezdu se zúčastní jako duchovní doprovod biskup Mons. Josef Kajnek. Odjezdy z mnoha míst ČR. Pouze jeden noční přejezd (zpět). Přihlašování právě probíhá (uzávěrka 25. 6.), kapacita je již z poloviny zaplněna. Těšíme se na vás! Celý článek...

29.05.2020, autor: ​Jiří Vojtěch Černý, kategorie: Homilie
Následování

Následování

Posledním slovem dnešního evangelia je Kristova výzva: „Následuj mě!“ To je program Petrova života a všech, kdo jsou Kristovi. Kdo jsou křesťané. „NÁSLEDUJ MNE!“ Ve chvílích radosti i bolesti, štěstí i soužení. Ve zdraví i nemoci. V síle i bezmoci. „NÁSLEDUJ MNE!“ Vždyť já jsem „cesta, pravda i život!“ Celý článek...

28.05.2020, autor: Karel Voplakal, kategorie: Příběhy
Před deseti lety Pán odvolal na věčnost svého služebníka - emeritního litoměřického biskupa Josefa Koukla

Před deseti lety Pán odvolal na věčnost svého služebníka - emeritního litoměřického biskupa Josefa Koukla

Stejně tak jako při jeho svěcení, tak i při pohřbu nemohla litoměřická katedrála pojmout sta a sta těch, kteří tam svého biskupa a přítele přišli oplakat, udělat křížek na jeho rakvi a doprovodit jej na hřbitov. Ve všech farnostech litoměřické diecéze byl po pohřbu přečten jeho odkaz - list na rozloučenou, v němž se pokorně omlouvá všem, jejichž očekávání snad zcela nenaplnil. Naprostá většina kněží i laiků jeho diecéze však v něm ctila otce, vzácného přítele - člověka, kterého po zásluze měli upřímně rádi. Celý článek...

22.08.2020 [sobota] - 29.08.2020 [sobota], zveřejněno: 28.05.2020, autor: Veronika Čepelková, kategorie: Akce
Prožijte se svými vnoučaty nezapomenutelný prázdninový týden v Krkonoších

Prožijte se svými vnoučaty nezapomenutelný prázdninový týden v Krkonoších

Chtěli byste se svými vnoučaty prožít originální prázdninový týden? Pojeďte s nimi na společný pobyt plný her a výletů v nádherné krkonošské přírodě. Celý článek...

28.05.2020, autor: Jiří Vojtěch Černý, kategorie: Homilie
Není to nemožné

Není to nemožné

Žít podle Desatera a bránit se hříchu. Víc po nás Kristus ani nežádá. Náš osobní apoštolát spočívá v tom žít každodenní, navenek obyčejný, leč poctivý, všední život, ve kterém nebude místo pro lež, přetvářku, sobectví, zášť a nenávist. Není to málo a není to snadné. Ale není to nemožné. Vždyť Kristus i nám, každému z nás, říká své: „Neboj se, neztrácej odvahu!“ Celý článek...

27.05.2020, autor: Jiří Vojtěch Černý, kategorie: Homilie
Nehledět na moc, slávu a funkce

Nehledět na moc, slávu a funkce

"Nehleďte na moc, slávu a funkce, ale ať je vaší největší touhou být dobrými, bdělými a pokornými hlasateli Božího království..." ...Protože církev tvoříme my, netýkají se dnešní Pavlova, a také Kristova slova v evangeliu, jen a pouze církevních představených. I my jsme přece církev, i my jsme potomky prvních křesťanů a neseme zodpovědnost za život církve ve svých domovech, rodinách. I nám patří tato slova povzbuzení, ale také napomenutí. Slova o zodpovědnosti vůči Bohu a také o jeho síle a pomoci. Celý článek...

26.05.2020, autor: Jiří Vojtěch Černý, kategorie: Homilie
Náš konečný cíl, naše perspektiva

Náš konečný cíl, naše perspektiva

Jdeme svým životem, a nevíme, co nás čeká. Ale víme, jaký je náš konečný cíl, naše perspektiva. Nejsme proto bezcílně bloudícími ovcemi bez pastýře, ale smysluplně putujícími poutníky, na cestě do věčnosti. Kéž nám Pán, tento dobrý pastýř, dá sílu jít kupředu a dojít svého cíle. Celý článek...

26.05.2020, kategorie: Akce
Fotogalerie: Requiem za arcibiskupa Karla Otčenáška

Fotogalerie: Requiem za arcibiskupa Karla Otčenáška

V sobotu 23. května 2020 se v Hradci Králové konalo Requiem za arcibiskupa Karla Otčenáška. Tuto mimořádnou akci nafotil fotograf Jiří Bittner. Celý článek...

25.05.2020, autor: Veronika Čepelková, kategorie: Příběhy
Vzpomínka na arcibiskupa Karla Otčenáška

Vzpomínka na arcibiskupa Karla Otčenáška

Mimořádně laskavý a pozitivní člověk se široce otevřeným srdcem pro přátelství a vzájemné porozumění... Zavzpomínejte se mnou na legendárního arcibiskupa Karla Otčenáška. Celý článek...

Kalendář akcí

Dnes
23.05.2020 [sobota]
05.05.2020 - 28.05.2020
Každý den ve 20:00 nebo kdykoliv
22.05.2020 - 02.06.2020
24.05.2020 [neděle]
05.05.2020 - 28.05.2020
Každý den ve 20:00 nebo kdykoliv
22.05.2020 - 02.06.2020
25.05.2020 [pondělí]
05.05.2020 - 28.05.2020
Každý den ve 20:00 nebo kdykoliv
22.05.2020 - 02.06.2020
26.05.2020 [úterý]
05.05.2020 - 28.05.2020
Každý den ve 20:00 nebo kdykoliv
22.05.2020 - 02.06.2020
27.05.2020 [středa]
05.05.2020 - 28.05.2020
Každý den ve 20:00 nebo kdykoliv
22.05.2020 - 02.06.2020
28.05.2020 [čtvrtek]
05.05.2020 - 28.05.2020
Každý den ve 20:00 nebo kdykoliv
22.05.2020 - 02.06.2020
29.05.2020 [pátek]
22.05.2020 - 02.06.2020
30.05.2020 [sobota]
22.05.2020 - 02.06.2020
31.05.2020 [neděle]
22.05.2020 - 02.06.2020
01.06.2020 [pondělí]
22.05.2020 - 02.06.2020
02.06.2020 [úterý]
22.05.2020 - 02.06.2020
12.06.2020 [pátek]
12.06.2020 - 25.06.2020
13.06.2020 [sobota]
12.06.2020 - 25.06.2020
14.06.2020 [neděle]
12.06.2020 - 25.06.2020
15.06.2020 [pondělí]
12.06.2020 - 25.06.2020
16.06.2020 [úterý]
12.06.2020 - 25.06.2020
17.06.2020 [středa]
12.06.2020 - 25.06.2020
18.06.2020 [čtvrtek]
12.06.2020 - 25.06.2020
19.06.2020 [pátek]
12.06.2020 - 25.06.2020
20.06.2020 [sobota]
12.06.2020 - 25.06.2020
21.06.2020 [neděle]
12.06.2020 - 25.06.2020
22.06.2020 [pondělí]
12.06.2020 - 25.06.2020
23.06.2020 [úterý]
12.06.2020 - 25.06.2020
24.06.2020 [středa]
12.06.2020 - 25.06.2020
25.06.2020 [čtvrtek]
12.06.2020 - 25.06.2020

facebook Přidejte se k nám

Modlitba-za-ukonceni-sireni-koronaviru

Internetový knižní obchod PoutníKnihy.CZ

Informační e-maily Odběr novinek

Chcete dostávat novinky?

Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů dle zákona.

Svátek Svátek

Dnes má svátek Jarmil.

Hledání Biblický citát

Biblický citát na dnešní den
Očekávejte příchod Božího dne! (2Pt 3,12)

Video Video

AMBIT - Adresář českého katolického internetu
 
Téma týdne
Bůh přichází přímo do situace, kde se právě nalézám

Ježíš přišel tam, kde byli učedníci. Dveře měli ze strachu zavřeny. Řekl jim: „Pokoj vám!“ Pak jim ukázal ruce a bok. Když učedníci viděli Pána, zaradovali se. Znovu jim řekl: „Pokoj vám! Jako Otec poslal mne, tak i já posílám vás.“ Po těch slovech na ně dechl a řekl jim: „Přijměte Ducha svatého! (srov. Jan 20,19-23)

30. 5. 2020, IMA

Ježíš přišel přímo a právě tam,
kde byli učedníci ve svém strachu uzavření.
Vyhledal je a přišel přímo
doprostřed jejich aktuální životní situace.

 

I každého z nás mnohdy přemáhá strach a uzavíráme se:
před druhými,
před Bohem,
sami před sebou…

Ale křesťanská víra nás ujišťuje,
že i ke každému z nás přichází Ježíš.
Vstupuje přímo do té situace, kde se právě nalézáme.
I do naší uzavřenosti, zmatků, frustrací a bolestí.

Přichází jako ten, kdo nás chápe
a kdo se do nás umí vcítit. Proto ukazuje své rány…
Každému z nás pak přináší a nabízí
svůj božský Pokoj – Shalom.

Ale nezůstává jen u toho. Učedníky a tedy i každého z nás
vybavuje svým Duchem. A takto po-sílené nás po-sílá do těch situací,
míst a vztahů, kde právě teď žijeme, kde se právě teď nacházíme.
Abychom právě tam mohli být užiteční (srov. 1 Kor 12,7; Sk 2,8).

Ať už se nám vede dobře,
anebo ať je náš život nějak akutně náročný,
nabízí nám do těchto situací „Parakleta“ *,
tedy toho, „kdo je nám po boku“.

On přichází.
Ale respektuje naši svobodu.
Proto čeká na naše rozhodnutí a svolení.
Zvolíme si ho jako svého Parakleta?

 

„Usiluj o spojení s Duchem svatým.
On přichází hned, jak je vzýván.
Když ho vzýváme, přichází
s hojností Božího požehnání“
(Vilém ze Saint-Thierry)

„Přijď Duchu svatý k nám,
přijď se svým dotykem,
svou náruč otvírám
před Tvým vlídným pokojem.
Přijď do všech mých zmatků,
přijď do všech mých obav,
přijď do všech mých nejistot,
přijď do všech mých neklidů…“
(Píseň k modlitbě)

* „Paraklétos“ je jedním z označení pro Ducha Božího. Toto označení pochází z řeckého slova a překládá se jako:  poradce, rádce, advokát, přímluvce, utěšitel, obhájce, „ten, kdo je nám po boku, aby nám pomáhal“…

Tuto službu poskytuje www.vira.cz.

 Zájezd do Slovinska

 
Nahoru