Simeon.cz - webové stránky pro aktivní třetí věk

Slova pro potěchu duše

25.05.2020, autor: Jiří Vojtěch Černý, kategorie: Homilie
Můžeme jen nekonečně získat

Můžeme jen nekonečně získat

Nebraňme Duchu sv., aby mohl i na nás sestoupit, aby i nás prozářil světlem svého ohně, který nepálí, ale osvěcuje, prozařuje vše nedobré v nás, i okolo nás. Nemůžeme nic ztratit (kromě trochu toho času, který však není časem ztraceným a promarněným), můžeme jen nekonečně získat. Chvalme tedy Pána za dary které nám stále štědře a hojně rozdává, neuzavírejme se jim a prosme, ať i nás, naše srdce a naše duše, zasáhne svým plamenem Ducha sv. Celý článek...

25.05.2020, autor: Veronika Čepelková, kategorie: Příběhy
Vzpomínka na arcibiskupa Karla Otčenáška

Vzpomínka na arcibiskupa Karla Otčenáška

Mimořádně laskavý a pozitivní člověk se široce otevřeným srdcem pro přátelství a vzájemné porozumění... Zavzpomínejte se mnou na legendárního arcibiskupa Karla Otčenáška. Celý článek...

24.05.2020, autor: ​Jiří Vojtěch Černý, kategorie: Homilie
Společný střed, kolem kterého se můžeme sjednotit

Společný střed, kolem kterého se můžeme sjednotit

Abychom mohli být jako jedno společenství, „jednoho srdce a smýšlení“, musíme mít společný střed, kolem kterého se můžeme sjednotit. A tím je Ježíš Kristus. (Bez Krista budeme, možná aktivními, ale vyčpělými spolky - to by pak měl pravdu jeden politik, který před lety přirovnal církev ke spolku zahrádkářů…) Celý článek...

23.05.2020, autor: Jan Rybář, kategorie: Zamyšlení
Trojmocný máj

Trojmocný máj

Pascha, Letnice, Maria. (A co koronavir?)

Naše vláda uvolňuje činnosti, uvolní i kostely. Stále je dost otázek, stanovisek, nejistot a starostí. Špičková americká psychiatra paní Alegriová nabízí několik strategií, jak docílit klidné mysli, jak zachovat lidskou důstojnost, víru v lepší dny, jak se nenechat ovládnout úzkostí a hněvem. Náš psycholog pan Pařízek radí, jak se nezhroutit, jak přežít. Jak se zbavit strachu. Jak nahradit ztrátu životních jistot, narušenou důvěru ve smysl života: popovídat si, vyjít do přírody, pořídit si domácího mazlíčka. Milá paní Alegriová, milý pane Pařízku, my vám děkujeme, ale máme lepší rady. Celý článek...

23.05.2020, autor: Jiří Vojtěch Černý, kategorie: Homilie
Zkusme změnit svůj postoj ke Kristu a k druhým

Zkusme změnit svůj postoj ke Kristu a k druhým

My, i když nejsme nikterak hluboce ve víře vzdělaní, přesto mnohé o Kristu, o víře, o modlitbě víme. Ale žijeme podle Božích přikázání? A zejména podle prvního a největšího přikázání lásky? Žijeme horlivě jako první křesťané? Hoříme touhou po spáse duší? O tom, aby Kristovo jméno bylo drahé všem kolem nás? Myslím, že právě naše vlažnost, povrchnost a zvykovost je důvodem, proč Ježíš zůstává jakoby hluchý k našim modlitbám. Zkusme změnit nejprve svůj postoj ke Kristu, k Bohu, k modlitbě a také k těm, kdo jsou kolem nás... Celý článek...

22.05.2020 [pátek] - 02.06.2020 [úterý], zveřejněno: 22.05.2020 16:00, kategorie: Poutní zájezdy
Pozvánka na novinkový zájezd do Krušných hor s návštěvou Svaté Hory u Příbrami, Karlových Varů a dalších míst

Pozvánka na novinkový zájezd do Krušných hor s návštěvou Svaté Hory u Příbrami, Karlových Varů a dalších míst

Diecézní centrum pro seniory Hradec Králové zve seniory a další zájemce na novinkový zájezd do Krušných hor. Bohatý program nabídne pobyt v Božím Daru v Krušných horách, návštěvu Klínovce, Jáchymova s možností koupání v lázních, Karlových Varů a poutního místa Svatá Hora u Příbrami. Zájezd se uskuteční v termínu 17. - 19. 8. 2020. Přihlašování právě probíhá. Uzávěrka přihlášek: 2. 6. 2020. Máme poslední volná místa. Těšíme se na vás!
Celý článek...

22.05.2020, autor: Jiří Vojtěch Černý, kategorie: Homilie
Kéž by se všechen náš zármutek, stejně jako Pavlův, proměnil v radost

Kéž by se všechen náš zármutek, stejně jako Pavlův, proměnil v radost

Moji milí. Nejsme a nebudeme takovými duchovními giganty a bojovníky, jako byl sv. Pavel. Ale kéž bychom měli alespoň zlomek jeho víry a naděje. Jeho lásky. Kéž bychom dokázali tak naplno žít z Krista a v Kristu, jako žil on. Kéž by se všechen náš zármutek, stejně jako Pavlův, proměnil v radost. A naše radost, aby byla trvalá. Celý článek...

21.05.2020, autor: Jiří Vojtěch Černý, kategorie: Homilie
Nebojme se vystoupit z příšeří své bezpečné anonymity do světla Kristova

Nebojme se vystoupit z příšeří své bezpečné anonymity do světla Kristova

I pro nás platí slova Kristova: „Já jsem s vámi po všechny dny až do konce světa.“ To není příslib jeho fyzické blízkosti, nýbrž ujištění o stálé přítomnosti mezi námi: v modlitbách, v liturgii, ve svátostech, ve svatostánku, v povzbuzení k dobrému. Křesťan nemá důvod tvrdit, že jeho život je osamělý a prázdný. Není sirotkem. Kristus je naším pomocníkem, ochráncem a průvodcem, přítelem a přímluvcem v celém našem životě, od narození po smrt a ještě dále, v Božím království. Nebojme se vystoupit z příšeří své bezpečné anonymity do světla Kristova, a v síle a moci Ducha sv. naplnit své životní poslání. Celý článek...

20.05.2020, autor: Jiří Vojtěch Černý, kategorie: Homilie
Nabídka hodnotného obsahu

Nabídka hodnotného obsahu

Svět rád naslouchá laciným frázím, líbivým řečem, populistickým slibům. Na to slyší, na senzace, populismus, pokleslou zábavu. Ale zásadně odmítá ty, kteří přicházejí s nabídkou kvality. S nabídkou hodnotného obsahu. Proč? Protože kvalitní, plnohodnotný život je náročný. Protože láska je vždy spojená s obětí a hájit pravdu a právo, se navenek nevyplácí... ...Pavel, zdánlivě poražen a zesměšněn odchází, ale naštěstí jde za ním skupinka těch, kteří, cit.: „se ho přidrželi a přijali víru“. A ti se stanou základem nového společenství křesťanů na evropském kontinentě, nositeli křesťanského učení o Ukřižovaném a Zmrtvýchvstalém Kristu, z něhož čerpáme sílu, v němž „žijeme, hýbáme se a jsme“. A to doposud. Celý článek...

20.05.2020, autor: Miloslav Fiala, kategorie: Slova pro potěchu duše
Máme jistotu

Máme jistotu

Slova povzbuzení nejen pro seniory

Nejsme na tom podobně jako emauzští zklamaní poutníci? Ti na Ježíše naléhali, aby je neopouštěl, neboť jeho přítomnost přinášela klid a naději. „Vešel tedy dovnitř, aby zůstal s nimi,“ říká text. I my máme podobnou možnost jako oni dva, neboť věříme-li celou silou víry, máme jistotu, že stejný Pán provází i nás. Celý článek...

19.05.2020, autor: Jiří Vojtěch Černý, kategorie: Homilie
Mocní tohoto světa nemohou umlčet Ducha sv.

Mocní tohoto světa nemohou umlčet Ducha sv.

Skutky apoštolské nám v prvém čtení ukazují něco z praxe hlásání evangelia v prvotní církvi. Apoštol Pavel spolu se Silou dostanou pořádný výprask. A nadto jsou ještě důkladně uvězněni a vsazeni do klády. Ti, kteří nechtějí nic o Ježíši Kristu slyšet, si myslí, že je umlčeli. Ano, mocní tohoto světa mohou umlčet Kristovi svědky, ale nemohou umlčet Ducha sv. Ten to je, který otevírá brány vězení a znovu je posílá, aby dále hlásali Kristovu lásku. Celý článek...

18.05.2020, kategorie: Ostatní
Pozdrav a poděkování seniorům

Pozdrav a poděkování seniorům

Videopozdrav a poděkování seniorům od Veroniky Čepelkové z Diecézního centra pro seniory Hradec Králové. Celý článek...

Kalendář akcí

Dnes
26.04.2019 [pátek]
26.04.2019 - 30.04.2019
27.04.2019 [sobota]
26.04.2019 - 30.04.2019
27.04.2019 - 30.04.2019
28.04.2019 [neděle]
26.04.2019 - 30.04.2019
27.04.2019 - 30.04.2019
29.04.2019 [pondělí]
26.04.2019 - 30.04.2019
27.04.2019 - 30.04.2019
30.04.2019 [úterý]
26.04.2019 - 30.04.2019
27.04.2019 - 30.04.2019
05.05.2019 [neděle]
05.05.2019 - 15.05.2019
06.05.2019 [pondělí]
05.05.2019 - 15.05.2019
07.05.2019 [úterý]
05.05.2019 - 15.05.2019
08.05.2019 [středa]
05.05.2019 - 15.05.2019
09.05.2019 [čtvrtek]
05.05.2019 - 15.05.2019
10.05.2019 [pátek]
05.05.2019 - 15.05.2019
11.05.2019 [sobota]
05.05.2019 - 15.05.2019
12.05.2019 [neděle]
05.05.2019 - 15.05.2019
13.05.2019 [pondělí]
05.05.2019 - 15.05.2019
14.05.2019 [úterý]
05.05.2019 - 15.05.2019
15.05.2019 [středa]
05.05.2019 - 15.05.2019
21.05.2019 [úterý]
21.05.2019 - 25.05.2019
22.05.2019 [středa]
21.05.2019 - 25.05.2019
23.05.2019 [čtvrtek]
21.05.2019 - 25.05.2019
24.05.2019 [pátek]
21.05.2019 - 25.05.2019
24.05.2019 - 29.05.2019
25.05.2019 [sobota]
21.05.2019 - 25.05.2019
24.05.2019 - 29.05.2019
26.05.2019 [neděle]
24.05.2019 - 29.05.2019
27.05.2019 [pondělí]
24.05.2019 - 29.05.2019
28.05.2019 [úterý]
24.05.2019 - 29.05.2019
29.05.2019 [středa]
24.05.2019 - 29.05.2019
31.05.2019 [pátek]
31.05.2019 - 04.06.2019
01.06.2019 [sobota]
31.05.2019 - 04.06.2019
02.06.2019 [neděle]
31.05.2019 - 04.06.2019
03.06.2019 [pondělí]
31.05.2019 - 04.06.2019
04.06.2019 [úterý]
31.05.2019 - 04.06.2019
30.06.2019 [neděle]
30.06.2019

facebook Přidejte se k nám

Modlitba-za-ukonceni-sireni-koronaviru

Internetový knižní obchod PoutníKnihy.CZ

Informační e-maily Odběr novinek

Chcete dostávat novinky?

Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů dle zákona.

Svátek Svátek

Dnes má svátek Viola.

Hledání Biblický citát

Biblický citát na dnešní den
Bůh zjednává opuštěným domov. (Ž 68,7)

Video Video

AMBIT - Adresář českého katolického internetu
 
Téma týdne
Čekání není vždy jednoduché

Když byl Ježíš vzat do nebe, apoštolové se vrátili do Jeruzaléma a jednomyslně setrvávali v modlitbách. (Srov. Sk 1,12-14)

23. 5. 2020, OVA

Jaký byl Ježíšův poslední pokyn učedníkům? „Čekejte na Ducha svatého“. Možná to nebylo pro každého jednoduché. Někteří by třeba hned nejraději něco aktivně podnikali, vyrazili mezi lidi a probírali s druhými události předešlých dní. Měli ale „jen čekat“ (viz Lk 24,49). Učedníci se tedy sešli a společně se začali modlit.

I my, abychom mohli nést dobré a trvalé ovoce,  potřebujeme ze všeho nejvíc Ducha Božího. Možná se nám nechce poslechnout a čekat, až Bůh něco v našem životě změní, čekat na druhé, a chceme vyrazit a konat konečně už sami. Je ale pokušením myslet si, že je třeba začít hned, stihnout toho co nejvíc, co nejdřív a dokonale.  Bůh nám předem posílá Ducha, Přítele, Rádce, Toho, kdo pomáhá. Doslova mluví o tom, že nás chce do Ducha svatého ponořit. Ne, aby po nás pak stekl jako voda, ale aby nás prostoupil a proměnil. (Takový je pravý smysl křtu Duchem svatým.)

I dnes tedy můžeme znovu zaslechnout Boží zaslíbení: Očekávejte Ducha! On přijde.

A chce ho darovat každému.   Možná se cítíme daleko od Boha, že jsme od něho cokoli očekávat přestali. Není ale potřeba být napřed dokonalým křesťanem, mít na kontě spoustu úspěchů, perfektní manželství, rodinu a děti, plno přátel a skvěle naplánovanou budoucnost. Otec dá svého Ducha těm,  kdo ho prosí. (Viz Lk 11,13.) Neodmítne nikoho. 

Jediná  jeho podmínka je Ducha očekávat… 

Bůh ví, jak je pro nás čekání důležité. Postoj očekávání v důvěrné modlitbě otevírá naše srdce Duchu svatému. Při něm si lépe uvědomíme, že nejsme ti hlavní, na kterých všechno stojí. Vzdáváme se postupně přesvědčení, že my víme nejlíp, jak by věci měly být. Vzdáváme se postupně mnohdy nezdravé jistoty, že víme, co je třeba udělat a co je naproti tomu holý nesmysl. Učíme se osvobozovat od starostí, jak věci budou. Protože „Jemu na nás záleží“ (srv. 1Pt 5,7).

Ježíš nám posílá Ducha Přítele, jehož blízkost může měnit náš život. On svou láskou oživuje ztvrdlá srdce a otevírá oči pro velké Boží divy. Naplňuje radostí a pokojem.  Snímá z nás únavu a dává odvahu svědčit o pravdě a lásce.

 

Duchu svatý, přijď,
obnovuj v nás život, když se cítíme vyhořelí, prázdní a zranění,
připomínej nám znovu, jak moc Ti na každém z nás záleží,
pomáhej nám milovat a být tu pro ty, ke kterým nás denně posíláš.
Naplň nás svou silou pro úkoly, které jsou před námi,
abychom mohli být pro naše okolí světlem a solí...

Tuto službu poskytuje www.vira.cz.

 
Nahoru