07.06.2024 [pátek] - 14.06.2024 [pátek], zveřejněno: 12.06.2024, kategorie: Poutní zájezdy

Zveme vás na novinkový zájezd za krásami Francouzské riviéry a do světoznámých Lurd

Zveme vás na novinkový zájezd za krásami Francouzské riviéry a do světoznámých Lurd

Diecézní centrum pro seniory Hradec Králové zve seniory a další zájemce na poutně-poznávací a odpočinkový zájezd

Krásy Francouzské riviéry, Monako a poutní místo Lurdy


Zveme vás na novinkový zájezd za krásami jižní Francie, Francouzské riviéry, Provence a Monaka s návštěvou Lurd. Během bohatého programu prozkoumáme druhý nejmenší stát světa Monako, městečko Saint-Tropez známé z filmu s Louis de Funès o četnících, zastavíme se nad Verdonským kaňonem, zavítáme na poutní místo Saint-Maximin, La Sainte Baume, kde žila a je pochovaná sv. Marie Magdaléna, navštívíme přímořské letovisko Marseille, známý klášter Sénanque v Provence s levandulovými háji, papežské město Avignon, Châteauneuf-du-Pape - proslulou vinařskou obec, Carcassone - jedno nejzachovalejších pevnostních měst v Evropě a v neposlední řadě světoznámé poutní místo Lurdy, kde se nebe dotýká Země. Vydejte se na tuto mimořádnou cestu s námi!

Aktuálně v rezervaci.

Termín: 8. - 15. 10. 2024           

Cena: 28.950 Kč

V ceně je zahrnuto: letenka Praha - Nice, přes Vídeň, letenka Toulouse - Praha, přes Frankfurt, letištní poplatky, doprava lux bus, 7x ubytování se snídaní, 6x večeře v hotelu nebo restaurace FLUNCH, duchovní doprovod, průvodce

V ceně není zahrnuto: městská taxa - platí se na místě, vstupy, jednolůžkový pokoj - na vyžádání nebo pokud klienta není možné doubytovat

Možný příplatek (doporučujeme): komplexní cestovní pojištění včetně storna zájezdu, pojistné krytí do výše 80 % storno poplatku 620 Kč

Program:

1. den: Předpokládaný odlet z Prahy v 16:45, přílet do Nice (přes Vídeň). Nice leží na Francouzské riviéře, která patří mezi nejoblíbenější a nejnavštěvovanější místa v celé Francii a bezpochyby si získá každého, kdo tuto lokalitu navštíví. Její jedinečné kouzlo tkví v azurové vodě, podle které je pojmenováno i její pobřeží jako Azurové. Transfer na hotel, ubytování.

2. den: Po snídani návštěva Monaka - druhý nejmenší stát světa, známý historií a noblesou, ale i závody Formule 1. Domov bohatých lidí, luxusních jachet, nejdražších aut, pompézních paláců či přeplněných kaváren. Nejbohatší část Monte Carlo je známá množstvím kasin, bohatých lidí a přepychu, přičemž slávu nabrala také díky filmům o Jamesi Bondovi. Přesun do Saint-Tropez, světoznámé letovisko na Azurovém pobřeží, místo děje mnoha divácky úspěšných filmů, například o nejznámějším četníkovi Francie. Město proslavila také populární herečka a zpěvačka Brigitte Bardott. Procházka historickými uličkami, nad kterými se tyčí Citadela. Grand canyon du Verdon nebo Gorges du Verdon, jeden z nejhlubších kaňonů Evropy, UNESCO. Táhne se v délce 21 km až k přehradnímu jezeru Lac de Ste-Croix. Na některých místech je hluboký až 700 metrů a vápencové stěny jsou v nejužším místě od sebe vzdáleno pouhých 6 m. Tento velikán dostal název podle řeky Verdon, která jím protéká a překládáme ji jako ver – zelený a don – dar jako odkaz na kouzelné tyrkysové zabarvení vody. Tuto atrakci lze obdivovat ze silnic, které vedou po obou okrajích. Krátká foto zastávka, transfer na hotel, ubytování.

3. den: Po snídani odjezd do Saint-Maximin, La Sainte Baume - jeskyně, kde Maria Magdaléna strávila posledních 30 let života. Podle tradic Marie Magdaléna strávila třicet let na poušti, vzdálila se do jeskyně la Sainte-Baume nedaleko od Marseille, kde sv. Kasián později založil klášter. Ve 13. století Karel z Anjou objevil její ostatky a jeskyně se stala poutním místem. Ač obraz kající se hříšnice a později poustevnice přímo z evangelií nepochází, v oficiální křesťanské tradici převládá. Bazilika sv. Marie Magdalény s nádhernou ženskou energií. Přesun do přímořského města Marseille s úžasnými uličkami plnými obchodů a restaurací, velkolepá bazilika Notre Dame de la Garde. Následně cisterciácký klášter Sénanque - turisté mají možnost obdivovat unikátní architekturu kláštera, projít se po levandulových hájích, zakoupit si originální levandulový med, chutné koláčky a voňavé sáčky samozřejmě naplněné aromatickou levandulí. Mniši zde žijí tak, jako před mnoha lety. Odříkají modlitby, v tichosti meditují, věnují se studiu a pracují. Chod kláštera udržují z prostředků pocházejících z pěstování levandule, prodeje medu i suvenýrů. Odjezd na hotel, ubytování.

4. den: Po snídani Avignon (UNESCO), papežské město, historické centrum je obehnáno masivními hradbami, Papežský palác (zvenku), katedrála Notre Dame des Doms, známý Avignonský most. Následně přesun do vesnice Châteauneuf-du-Pape, která je pověstná svým lokálním vínem. Odjezd na hotel, ubytování.

5. den: Po snídani odjezd do malebného historického města Carcassone (UNESCO), které se řadí mezi nejzachovalejší pevnostní města v Evropě. Již v římských dobách bylo důležitým obchodním uzlem, Římané zde postavili první opevnění. Později se město stalo základním prvkem obranného systému jižních hranic Francie. V současnosti lze obdivovat dokonalý obranný systém sestávající z 52 věží a téměř 3 km masivních kamenných zdí. Návštěva Katedrály sv. Michala archanděla, bazilika Saint Nazaire - postavená v 11. století, dokonalý mix románského a gotického umění spolu s pestrobarevnými vitrážemi je nejkrásnější svého druhu ve Francii. Následně přesun do Lurd, ubytování.

6. den: Po snídani celodenní program Lurdy. Zde se v roce 1858 v jeskyni zjevovala Panna Maria nemocné dívce – Bernadette Soubirousové. Zjevení byla oficiálně uznána církví v roce 1862. Postupně na místo zjevení začalo přicházet mnoho lidí a bylo zaznamenáno mnoho zázračných uzdravení. Prohlídka areálu, komplex bazilik, podzemní bazilika Pia X., odpoledne eucharistické procesí. Po večeři mezinárodní modlitba růžence    u jeskyně Zjevení a svíčkový průvod, ubytování.

7. den: Po snídani další náboženský program v Lurdech. Pěší prohlídka po stopách sv. Bernadetty a návštěva míst, která jsou spojena se životem sv. Bernadetty v městečku Lurdy - rodný dům a farní kostel, ve kterém byla pokřtěna. Individuální možnost návštěvy bazénů s lurdskou vodou dopoledne, případně odpoledne. Křížová cesta, osobní modlitby. Po večeři mezinárodní modlitba růžence u jeskyně Zjevení a svíčkový doprovod, ubytování.

8. den: Brzy ráno odjezd na letiště Toulouse, odlet do Prahy (přes Frankfurt), předpokládaný přílet do Prahy asi v 13:20.

Program je spojen s každodenní mší sv. a duchovním slovem.

Přihlášky:

Diecézní centrum pro seniory, Velké náměstí 32, 500 03 Hradec Králové, telefony: 737 215 328, 734 435 360, e-mail: dcs@bihk.cz, web: www.simeon.cz.

Těšíme se na setkání s vámi!


Pusťte si video z jedné z našich cest do nádherných Lurd:

 
 
Nahoru