07.05.2024, kategorie: Poutní zájezdy

Zveme vás na mimořádný zájezd na řecký ostrov Korfu a do Albánie

Zveme vás na mimořádný zájezd na řecký ostrov Korfu a do Albánie

Diecézní centrum pro seniory Hradec Králové zve seniory a další zájemce na mimořádný poutně-poznávací a odpočinkový

Zájezd Albánie a řecký ostrov Korfu


Zveme vás na novinkový zájezd se zajímavou kombinací dvou zemí - do Albánie a na řecký ostrov Korfu. Na programu bude poznávání historických míst a měst, putování po stopách sv. Pavla, jeho žáků sv. Jasona a sv. Sosipatera a dalších světců, návštěva hlavního města Albánie Tirana a hlavního města ostrova Korfu Kerkyra, koupání v průzračně čistém Jónském moři, odpočinek na pláži se sklenkou vynikajícího řeckého vínka či ouza a ještě mnohem víc…

Termín: 8. - 15. 10. 2024           

Přihlášky: co nejdříve a nejpozději do 31. 5. 2024, kapacita se plní.

Cena: 29.980 Kč

V ceně je zahrnuto: letenka Vídeň - Tirana - Vídeň, letištní poplatky, transfer z Brna na letiště Vídeň a zpět do Brna, doprava lux bus, 7x ubytování se snídaní, 6x večeře, trajekt Saranda - Korfu - Saranda, duchovní doprovod, průvodce

V ceně není zahrnuto: městská taxa, vstupy, přístavní poplatky - platí se na místě, jednolůžkový pokoj za příplatek 5.400 Kč - na vyžádání nebo pokud není možné klienta doubytovat

Možný příplatek (doporučujeme): komplexní cestovní pojištění včetně storna zájezdu - pojistné krytí do výše 80 % storno poplatku 620 Kč

Program:

1. den: Setkání v Brně, transfer na letiště Vídeň, předpokládaný odlet z Vídně ve 12:45, přílet do albánské Tirany. Přesun do města Durres (Drač), nejstarší a druhé největší město v Albánii, které leží na pobřeží Jaderského moře. Jeho historie je spojena s křesťanstvím, existují důkazy, že už v roce 58 žily v Durrës křesťanské rodiny. V listu Římanům 15,19 apoštol Pavel zmiňuje, že kázal celou cestu z Jeruzaléma do Ilýrie „v moci znamení a divů, v moci Ducha, aby pohané přijali evangelium. Tak jsem celý okruh od Jeruzaléma až po Illyrii naplnil Kristovým evangeliem.“ I Titus navštívil Dalmácii, Pavel a Titus se s největší pravděpodobností rozešli v Durrës, odkud vedla strategicky důležitá Římská cesta Via Egnatia do Soluně, později prodloužena až do Konstantinopole (dnešní Istanbul). Město pod římskou vládou prosperovalo jako významný obchodní přístav. Dodnes se zachovaly pozůstatky byzantského fóra a středověké kamenné pevnosti ze 4. stol. př. n. l. V blízkosti je ortodoxní kostel sv. Pavla a sv. Astiuse, dokončený v roce 2002. Odjezd na ubytování do Fier, kde jsou slovenské řeholní sestřičky. Sestry z Kongregace dcer sv. Františka Assiského působí v Albánii už šest let. Po pěti letech služby na Biskupském úřadě ve Vlorë dostaly pozvání do farnosti ve městě Fier na jihu země, kde je čekal nový způsob služby. Ubytování.

2. den: Po snídani odjezd do přístavu Saranda, plavba na řecký ostrov Korfu. Přesun z přístavu na hotel privátním řeckým autobusem. Osobní volno, ubytování.

3. den: Dnes prozkoumáme severozápadní část ostrova Korfu. Překrásné panoramatické výhledy, zasněné vesničky, kde jako by se čas zastavil. Návštěva vesničky Lakones, která je známá jako Bella Vista - jeden z top 10 výhledů v Evropě. Prohlédneme si ortodoxní klášter Paleokastritsa s nádherným výhledem. K jeho historii se váže příběh o ikoně Panny Marie. Později klášter sloužil jako vojenská nemocnice, kasárny a vojenské nádraží. Dnes se zde nacházejí vzácné ikony a církevní předměty z byzantské éry, žije zde jedenáct mnichů. Návrat na hotel, ubytování.

4. den: Navštívíme jednu z nejoblíbenějších památek na ostrově, zahrady paláce Achillion (samotný palác je v rekonstrukci). Palác nechala vybudovat jako letohrádek koncem 19. století rakouská císařovna Sissi. Je odsud překrásný výhled na Kerkyru a celé okolí. Nejpůsobivější je asi 5,5 metru vysoká socha Achilla, která na ostrov dohlíží ze zahrady. Dále uvidíme palác Mon Repos (zvenku), rodný dům prince Philipa, kde bydlela i Sissi. Pokračujeme ke klášteru Vlacherna, který je unikátní svým umístěním a je jeden z nejznámějších symbolů ostrova. Leží na ostrůvku v moři a s pevninou je spojen molem. Dá se zde navštívit i malá kaple a květinová zahrada. Od kláštera uvidíte další symbol ostrova Korfu, ostrov Pontikonissi. Myší ostrov, který ukrývá byzantskou kapli. Ještě nás čeká prohlídka hlavního a největšího města ostrova Kerkyra, které je považováno za jedno z nejkrásnějších ve Středomoří. Významnou roli zastávalo již od 8. století. Velkým lákadlem je staré město, od roku 2007 zapsané na seznamu UNESCO. Uvádí se, že město má nejlépe zachovalou architekturu benátského stylu v Řecku. Hlavní náměstí Esplanade, Stará a Nová pevnost, kostel sv. Spiridona - patrona ostrova. Díky němu - tak říká legenda - bylo Korfu ušetřeno od mnoha nebezpečí, jako je mor, nepřátelské útoky a ztráty na úrodě. Nejstarší křesťanský chrám na ostrově zasvěcený dvěma učedníkům apoštola sv. Pavla, sv. Jasonovi a sv. Sosipaterovi, kteří přinesli křesťanství na ostrov Korfu v 1. století našeho letopočtu. Byl postaven na začátku 11. století a je nejvýznamnější byzantskou památkou ostrova. Tento kostel ve tvaru kříže se dvěma sloupy se pyšní osmihrannou kupolí a uchovává fresky z 11. a 14. století spolu s ikonami, které vytvořil známý hagiograf Emmanuel Tzane v 16. století. Návrat na hotel, ubytování.

5. den: Odpočinek u moře, osobní volno, individuální procházky v okolí.

6. den: Přesun do nového přístavu Kerkyra brzy ráno, plavba lodí podél pobřeží Korfu cca hodinu do albánského přístavu Saranda. Následně návštěva archeologického areálu Butrin, které bylo kdysi pohřbeno pod bahnem a v roce 1997 jej UNESCO prohlásilo za světové dědictví. Najdeme zde zachované antické i byzantské památky, divadlo z 3. století před Kristem, akropoli, chrámy i světské budovy, jako například pozůstatky lázní a obytných budov. V okolí Butrinu se nachází důležitá přírodní rezervace, která uchovává mnoho ohrožených druhů fauny a flóry, jejím základem je Butrinské jezero. Přesun na hotel, ubytování.

7. den: Návštěva města Berat (UNESCO), „města tisíců oken“, kde je téměř dokonale zachováno původní osmanské město, nad kterým se tyčí hrad Kala. Zde uctíme sv. Gorazda, žáka sv. Cyrila a Metoděje. Podle tradice jsou jeho ostatky uloženy v nádherném katedrálním chrámu v Beratu, spolu s ostatky učedníka soluňských bratří sv. Angelára. U chrámu se nachází Onufriho galerie s nejunikátnějšími ikonami (např. Panna Maria). Odjezd do hlavního města Albánie Tirana - Skandenbergovo náměstí, hodinová věž, historické budovy ministerstev. Koncem října 2008 posvětil tiranský arcibiskup metropolita Mons. Rrok Mirdita nový salesiánský chrám Marie Pomocnice, který vyrostl i díky finanční pomoci slovenských věřících. Odjezd na hotel, ubytování.

8. den: Po snídani krátký program v hlavním městě Albánie Tirana, odjezd na letiště, odlet do Vídně s předpokládaným příletem ve 13:35. Následně transfer do Brna.

Program je spojen s každodenní mší sv. a duchovním slovem.

Přihlášky (co nejdříve a nejpozději do 10. 5. 2024, nutno potvrdit letenky a ubytování):

Diecézní centrum pro seniory, Velké náměstí 32, 500 03 Hradec Králové, telefony: 737 215 328, 734 435 360, 495 063 661, e-mail: dcs@bihk.cz, web: www.simeon.cz.

Těšíme se na setkání s vámi!

 

 

 

zájezd na Francouzskou riviéru, do Monaka a Lurd

 
Nahoru