20.03.2024 [středa], zveřejněno: 19.03.2024 16:00, kategorie: Akce

Zveme vás na druhý přednáškový cyklus "Svatou zemí po stopách Ježíšových" s P. Jiřím Vojtěchem Černým

Zveme vás na druhý přednáškový cyklus "Svatou zemí po stopách Ježíšových" s P. Jiřím Vojtěchem Černým

Královéhradecké diecézní centrum pro seniory zve seniory, animátory seniorů a další zájemce na druhý přednáškový cyklus "Svatou zemí po stopách Ježíšových" s P. Jiřím Vojtěchem Černým, který se uskuteční v Hradci Králové 20. března 2024 v rámci Akademie pro aktivní třetí věk.

Součástí programu bude také představení knižních novinek - Po stopách apoštola Pavla - putování na místa známá i neznámá od Veroniky Čepelkové a Orlickým rájem a okolím od Martina Leschingera.

Další informace:

Místo konání: Hradec Králové, Nové Adalbertinum - přednášková místnost Balbínka (přízemí)

Termín a čas: Středa 20. 3. 2024 od 9:00

O přednášejícím: P. PaedDr. Jiří Vojtěch Černý, OMelit. cap. Mag. je římskokatolický kněz a člen Řádu Maltézských rytířů. Pravidelně přispívá svými homiliemi na web Simeon.cz (dosud jich vyšlo více než 700!) a duchovně doprovází účastníky poutních zájezdů. Svatou zemi navštívil vícekrát. Je také členem redakční rady webu Simeon.

Přihlášky (do 18. 3.): na emailu dcs@bihk.cz nebo telefonu 734 435 360 či 737 215 328

 
Ke stažení Ke stažení
 
Nahoru