04.09.2015, kategorie: Ostatní

Životopis P. Jana Rybáře SJ

Životopis P. Jana Rybáře SJ

Jan Rybář SJ (* 16. července 1931, Brno) je český římskokatolický kněz a člen jezuitského řádu. Za svůj příkladný život byl oceněn 16. listopadu 2011 pamětní medailí Václava Bendy za význačný rozvoj za obnovu demokracie. Předání se konalo na půdě Ústavu pro studium totalitních režimů.

Dětství a studie

Dětství prožil v přilehlé části Brna. V červnu 1945 se účastnil duchovních cvičení na Velehradě a poté 1. září 1945 zahájil studium na tamějším nově otevíraném klášterním gymnáziu. Zde se potkal s řadou osobností, které ho vedly na této vytyčené cestě, například pozdějšího kardinála Tomáše Špidlíka. V té době již byl rozhodnut pro kněžskou dráhu. V roce 1949 vstoupil do řádu Tovaryšstva Ježíšova.

Internace, PTP, vězení

Když komunisté 13. dubna 1950 uzavřeli kláštery, byl společně s dalšími studenty internován, nejprve do Bohosudova a poté byli převeleni na stavbu přehrady v Klíčavě. V tomto pracovním táboře setrvali až do 9. května 1951. Po propuštění z internace v roce 1951 na konci noviciátu složil společně s dalšími sedmi studenty v Brně v kapli šedých sester sliby. Sliby přijímal páter Karel Šupa z pověření provinciála, protože Provinciál Šilhan byl již delší dobu ve vězení. Vzhledem k politické situaci musely tyto sliby proběhnout tajně. V roce 1952 narukoval na vojnu a byl zařazen k PTP. Po návratu do civilu v roce 1954 pracoval ve strojírenských firmách a ve stavebnictví. Současně tajně studoval u různých profesorů. V roce 1960 byl znovu zatčen a internován. Poslední dva roky vězení strávil ve Valdicích u Jíčína, kde měl možnost svá studia dokončit. Společně s ním zde bylo zavřeno osm biskupů a dvacet sedm profesorů. Těžký život ve vězení byl však naplněn setkáními se spoustou zajímavých lidí. Zde ho také spoluvězeň královéhradecký biskup Karel Otčenášek tajně v roce 1962 vysvětil na kněze.

Ukončení studia - primice

V dobách politického uvolnění v roce 1968 si Jan rozšířil svá studia na univerzitě v Innsbrucku. Primice se dočkal až za sedm let po svém vysvěcení v roce 1969 ve své domovské farnosti na Moravě.

Kněžská služba

1. prosince 1969 nastoupil na svou první farnost do Trutnova Poříčí. Zde sloužiljako kněz 17 let. Kněžskou službu vykonával také pro přilehlé farnosti. V roce 1986 odešel do Janských Lázní, kde setrval až do roku 1990. Vzhledem ke své minulosti nepřestal být ani zde bez policejního dohledu. Hledáčky StB byly na něho stále zaměřeny. Tento stav setrval až do pádu totalitního režimu v roce 1989. V roce 1990 odešel z rozhodnutí představených Jezuitského řádu do Rychnova nad Kněžnou, kde až do roku 2004 zastával úřad děkana. V tomto roce odešel do důchodu. Pro svá důchodová léta si zvolil Trutnov, kde jako kněz začínal svoji aktivní službu. P. Jan Rybář je pro své farníky velkým vzorem, učitelem a v pravdě duchovním otcem. Jeho promluvy nutí k zamyšlení stejně tak lidi mladé jako staré, lidi prosté i lidi vzdělané. V Rychnově nad Kněžnou, kdy již mohl po pádu totality působit veřejně, přispíval pravidelně svými fejetony do místního časopisu. Takto se dostal do povědomí lidí, stojících mimo církev. Jeho fejetony byly později vydány knižně pod názvem „Musíš výš“.  P. Jan Rybář se zúčastňuje jako lektor setkání s veřejností na mnoha místech naší republiky. Dává přednášky a besedy na nejrůznější církevní témata. Snaží se o pozvednutí vzdělanosti věřících neboť ví, že je třeba jít výš a dál. Že je třeba znovu a pravdivěji odpovídat na otázky dříve položené a také je třeba se znovu ptát… Křesťan věří, že správné odpovědi zná jen Bůh, a nebylo by moudré domnívat se, že nyní již víme vše. Stejně tak si nemůžeme myslet, že omyl naších předků o geocetrickém uspořádání vesmíru, byl omylem jediným…

 

Tento článek je licencován za podmínek licence Creative Commons Uveďte autora - Zachovejte licenci 3.0 Unported. Jeho text byl převzat z článku Jan Rybář na Wikipedii

 

 

 

zájezd na Francouzskou riviéru, do Monaka a Lurd

 
Nahoru