06.06.2017, autor: Anna Matoušková, kategorie: Aktuality

Živé zvony v piaristickém chrámu Nalezení sv. Kříže v Litomyšli a noc kostelů

Živé zvony v piaristickém chrámu Nalezení sv. Kříže v Litomyšli a noc kostelů

První zvony byly v dostavěném barokním chrámu Nalezení svatého Kříže zavěšeny 18. září 1722, které zničil požár v roce 1735, stejně tak roku 1766 a 1775. Požár ničil zvony  i v roce 1814, kdy po odlití nových roku 1818 sloužily až do roku 1917, kdy byly 14. května 1917 rekvírovány, o den později sňaty a rozbity perlíkem. Další nové zvony byly pořízeny ze sbírky občanů, velká slavnost svěcení zvonů se odehrála 25. září 1932, ani těmto zvonům však nebyl v chrámu dopřán dlouhodobý pobyt. Necelých deset let po jejich svěcení byly v březnu 1942 zrekvírovány. Od té doby byla kostelní věž prázdná  a v době totality chátral i kostel.

Kostel Nalezení sv. Kříže je dominantou zámeckého návrší. Náleží k baroknímu piaristickému areálu, jejž tvoří vedle kostela budova původních škol a kolej, kdysi sídlo členů řádu piaristů. Piaristy, jejichž úkolem bylo bezplatné vzdělávání chudých chlapců, pozvala do Litomyšle Frebonie z Pernštejna, poslední příslušnice svého rodu. Ti si zde zbudovali ještě v 17. století dosud stojící kolej, novější kostel a školy začali stavět v roce 1714 dle projektu G.B. Alliprandiho. Kostel dokončil F.M. Kaňka. Sochařská výzdoba chrámu pochází z dílen M.B. Brauna a sochařských rodů Pacáků a Heinrichů. Na průčelí stojí sochy sv. Václava a Prokopa, nad vchodem jsou alegorie Víry a Naděje. Kostel byl  zpřístupněn veřejnosti po dlouhých desetiletích až v roce 2014, kdy došlo k náročné opravě dle projektu Marka Štěpána. Obnova piaristického chrámu stejně jako revitalizace celého zámeckého návrší byla financována z evropských dotací ve výši téměř 500 milionů korun. Tuto perlu propojení historie a umění dřívějších i současných umělců mnoha oborů navštivte, nebudete zklamaní.

Zpět ale ke zvonům, zvony se do chrámu navrátily 75 let od doby, kdy byly nacisty zrekvírovány. Podařilo se to díky veřejné sbírce, která vynesla přes půl milionu, příspěvku města a mecenáše Jiřího Macha.

Od letošní velikonoční neděle bijí v chrámu Nalezení sv. Kříže tři nová srdce zvonů se jmény Panna Marie, svatý Josef a svatý Václav posvětil je při slavnostní mši v neděli 16. dubna 2017 litomyšlský titulární biskup a pomocný biskup brněnský Pavel Konzbul.

Zvony vyrobila zvonařská dílna Tomášková-Dytrychová z Brodku u Přerova. O grafické zpracování modlitby na každém z nich se postaral brněnský malíř Václav Kočí. Unikátní výzdoba zvonů kterou vytvořil, obsahuje modlitby ke každému světci. Na památný den instalování zvonů byly odlity repliky zvonu Panny Marie cca 8 cm vysoké v počtu 200 kusů. Pár nadšenců si můžeme doma zazvonit spolu se zvony z kostela.

Anna Matoušková

 
 
Nahoru