16.12.2020 11:30, autor: Karel Voplakal, kategorie: Aktuality

Zemřel Mons. Jiří Skoblík

Zemřel Mons. Jiří Skoblík

Zemřel Mons. Jiří Skoblík, pedagog na Teologické fakultě Univerzity Karlovy, nositel mnoha akademických i církevních titulů (doktor teologie, docent morální teologie, prelát Jeho Svatosti, emeritní kanovník kapituly u sv. Víta, externí spirituál kněžského semináře, nositel svatovojtěšské medaile Arcibiskupství pražského a pamětní medaile sv. Cyrila a Metoděje), autor mnoha vědeckých prací z oboru morální teologie... především však výjimečný kněz a vyhledávaný kazatel a zpovědník.

Zpráva o jeho úmrtí ve večerních hodinách 3. adventní neděle (dne 13. prosince) zarmoutila všechny ty, kteří si zvykli chodívat na hradčanský Karmel- do kostela sv. Benedikta na Hradčanském náměstí poblíž Toskánského paláce - na mši svatou, kterou Otec Jiří každodenně po mnoho let vždy přesně v 7,15 sloužil pro sestry karmelitky i pro "svou" farní obec. Lidé ho měli rádi pro jeho moudrost, laskavost i skromnost, rádi naslouchali jeho věcným a přitom duchovně velmi závažným a hluboce promyšleným homiliím. Někteří si je dokonce nahrávali na své diktafony a mobilní telefony a doufali, že je Otec Skoblík jednou souborně vydá tiskem ...

Otec Skoblík se dožil požehnaného věku 88 let. Z jeho života je známo, že po maturitě na Nerudově gymnáziu v roce 1951 studoval nejprve hudbu na Pražské konservatoři a po studiích na Cyrilometodějské bohoslovecké fakultě byl ve svých devětadvaceti letech vysvěcen na kněze (v roce 1961).Tentýž rok byl povolán na dvouletou základní službu a po ní- od roku 1963 začal působit v duchovní službě. Nastoupil jako kaplan ve vinohradském chrámu Nejsvětějšího Srdce Páně, v roce 1965 byl přeložen do plzeňské diecéze do chrámu sv. Bartoloměje, poté opět do Prahy Nuslí a později do Strašnic a následně do Malešic. Jeho posledním působištěm v postavení kaplana byl jezuitský kostel sv. Ignáce na Karlově náměstí, kde se v roce 1981 stal rektorem tohoto významného chrámu a v této funkci zůstal až do roku 1990. Poté se stal rektorem i dalšího kostela: Nanebevzetí Panny Marie Na Karlově. Jeho kněžský života běh pokračoval ustanovením sídelním kanovníkem svatovítské metropolitní kapituly a od roku 2001 až do posledka byl rektorem kostela sv. Benedikta na pražském Karmelu na Hradčanském náměstí - přímo naproti svému domovu v kanovnických domech.

Souběžně se vyvíjela i jeho vědecko - pedagogická kariéra: v roce 1983 obhájil doktorskou disertační práci a získal akademický titul ThDr; stal se odborným asistentem, od roku 2002 docentem morální teologie na Katolické teologické fakultě UK a vedoucím katedry systematických oborů. V roce 1999 byl externím spirituálem Arcibiskupského kněžského semináře. V roce 2006 zastával funkci proděkana Teologické fakulty a v roce 2008 jej papež Benedikt XVI. vyznamenal titulem Papežský prelát.

Ukončil se bohatý životní příběh významného kněze Kristova, mimořádně vzdělaného a moudrého, přitom však velmi skromného a laskavého člověka. Karmel byl jeho závěrečnou kněžskou štací na dobu téměř dvou desetiletí.

Requeiscat in Pace!

Pro www.Simeon.cz zapsal Karel Voplakal

Foto: Wikipedia

 

 

 

Zájezd Toskánsko a ostrov Elba

 
Nahoru