28.07.2014, autor: Jiří Uhlíř, kategorie: Akce

Zdařilý duchovně-odpočinkový pobyt pro seniory ve Vysokých Tatrách

Zdařilý duchovně-odpočinkový pobyt pro seniory ve Vysokých Tatrách

Hradec Králové / Vysoké Tatry / Tatranská Lomnica  Z inicitaivy Mgr. Veroniky Čepelkové se zúčastnilo s řidičem panem Antonínem Markem ze Svitavska celkem 48 seniorů, nejvíce z pořádající Královéhradecké diecéze, ale připojili se i zájemci - senioři  z diecéze olomoucké, brněnské a litoměřické. Autokarový zájezd  doprovovázel P. Mgr. Jan Kunert, katolický kněz z Vysokomýtska - Horního Jelení, který pro poutníky sloužil mši sv. a měl promluvy v autobuse i v místě pobytu na Slovensku.

Účastníci odjeli v neděli 6. července v 8.45 z Hradce Králové od hlavního železničního nádraží. Během cesty autobus nabíral na Moravě další účastníky. Nejmladšímu bylo padesát jeden rok  a nejstaršímu 87. Většinu účastníků tvořily ženy, mezi nimi i paní Věra Luxová, manželka předčasně zesnulého politika Ing. Josefa Luxe (1956-1999).  Na poměrně náročnou cestu si troufli i někteří zdravotně postižení účastníci. Autobus, v němž zněly modltby i zpěv, jel se zastávkami po trati Hradec Králové – Litomyšl – Svitavy – Olomouc – Žilina – Martin – Liptovský Mikuláš – Poprad – Tatranská Lomnica, kam dorazil v 17.35 hodin, aby zaparkoval u hotelu Morava, na místě ubytování.

Tento slušně vybavený, nedávno zrekonstruovaný hotel byl postaven nákladem Životní pojišťovny moravské v Brně v letech 1931-1933 na počest 80. narozenin prezidenta TGM. Slavnostně byl otvevřen 29.6. 1933, jak hlásá pamětní deska v přízemí. Zde byl natočen i známy film Anděl na horách (1955) s hercem  Jaroslavem Marvanem. Poutníci se  každý den  zúčastňovali slavnosti eucharistie. Mši a promluvy  vedl P. Kunert. Bohatý byl program duchovní i rekreační.. Podle svých možností  senioři se zúčastňovali organizovaných pěších túr, návštěv památek, muzeí i jeskyní.   V ceně zájezdu byla započítána nejen doprava autokarem, duchovní doprovod, ubytování i polopenze, tedy snídaně i večeře formou samoobslužných švédských stolů, ale při večeři by bylo dobré podávat jako nápoj i čistou pitnou vodu, což je zcela běžné i v zahraničí (např. ve francouzských Lurdech). Hotel nabízel a pořádal  zajímavé výlety do okolí: na termální koupaliště Vrbov, do Pieninského národního parku a plavení na „pltích“, vorech - po řece Dunajci i navštěvu Spiše – perly východního Slovenska.

Vyvrcholením programu byl pak zájezd našim autobusem ve čtvrtek 10. července 2014 na mariánské poutnické centrum Hora Zvir (820 m n.m.) u Litmanové na východním Slovensku poblíž slovensko-polských hranic. Zde se dvěma mladým děvčatům - tehdy jedenáctileté Ivetě Korčákové a  dvanáctileté Kataríně Češelkové – na lavičce v jizbičce dřevěného srubu (majdanu - seníku) zjevovala od 5. srpna 1990 do 6. srpna 1995 každý měsíc v neděli po prvním pátku Panna Maria, která se děvčatům představila jako „Neposkvrněná Čistota“. Tato zjevení  vyzývající k obrácení a modltbám výrazně ovlivnila duchovní život věřících na slovenské i polské straně a místo se stalo místem modlitby. Je to „Gréckokatolícke mariánské pútnické miesto Prešovskej archieparchie“(2004-2014). Závěry práce Komise pro Litmanovou byly v roce 2011 ukončené a odeslané do Říma. Pravost těchto zjevení je stále předmětem zkoumání ze strany církve.

Celý prostor na Hoře Zvir u Litmanové tvoří vkusný, esteticky a architektonicky zakomponovaný poutnický areál  obklopený loukou a lesem. Areál tvoří několik dřevěných budov s  hlavním liturgickým prostorem, kde jsme se zúčastnili modlitby svatého růžence od 10. hodiny a svaté liturgie od 10.30 do 12.30 hodin i adorace. Dále je zde zbudována dřevěná Kaplnka Zjavenia a Spovedný dôm bl. Metoda Dominika Trčku CSsR. Nechybí ani prodejna devocionálií a suvenýrů ad. Na hoře se stále staví a buduje.

Hlavní liturgii celebroval místní řeckokatolický kněz společně s dalšími třemi  katolickými kněžími z  Maďarska, Polska i Česka. Ačkoliv byl všední den, uvědomili jsme si i zde, že naše církev je skutečně katolická, tzn. všeobecná, světová, mezinárodní. Bohoslužba se zpěvy byl silný duchovní zážitek, který zasáhl pravděpodobně všechny přítomné.

Po obědě v nedaleké restauraci Salaš jsme se z iniciativy naší vedoucí Verunky  zastavili v typicky horalské, navíc katolické slovenské vzorové obci Lendak, kde nás  provedla zajímavým  Múzeem ĺudovej  kultúry (kroje, drevenice) sama  jeho zakladatelka Helena Gallíková. Gotickým kostelem sv. Mikuláše z roku 1313 provázel místní pan farář, který  upozornil na umělecky hodnotný kříž z roku 1200, na hlavní retabulový gotický oltář z Kežmarské školy z roku 1510 a zahrál i na  varhany. Vedle tohoto chrámu staví zbožní Lendačané i nový kostel. Zhlédli jsme jeho hrubou stavbu.

V pátek 11. července 2014 jsme v 9.00 hodin odejeli autobusem zpět domů.. Po zastávkách a nákupech i obědě jsme dorazili do konečné stanice v Hradci Králové po 19.20. hodině. Během cesty se účastníci už od Olomouce rozjížděli do svých domovů plni nejen světských, ale i duchovních zážitků a milostí.

Je třeba poděkovat všem, kteří se podíleli na úspěšné organizaci zájezdu. Dík tedy patří Cestovní kanceláři AVETOUR s.r.o Dobruška. Zejména však vedoucí a hlavní iniciátorce, organizátorce a odpovědné průvodkyni  Mgr. Verunce Čepelkové z Týniště n.Orl., vedoucí Diecézního centra pro seniory Biskupství královéhradeckého, která prokázala své profesionální schopnosti, Dále Otci Janovi Kunertovi, řidiči A. Markovi  a všem dalším. Je třeba ocenit dlouhodobou příkladnou práci Diecézního centra pro seniory, které vyvíjí mnohostrannou záslužnou a úspěšnou činnost ve prospěch našich věřících nejen z naší diecéze, ale i pro seniory z dalších česko-moravských diecézí. Díky Bohu – vrátili jsme se osvěženi na duchu, duši i těle. Požehnaný pobyt i zájezd splnily svůj účel.

 

PhDr. Jiří Uhlíř, Jaroměř sobota 19. 7. 2014, bytem: Bulharská 267, 551 02 Jaroměř 3 – Josefov, tel 491 813 444, e-mail: uhlir.jiri@quick.cz  V Jaroměři v sobotu 19. 7. 2014

(Autor je řádným členem Obce spisovatelů v Praze a členem Klubu autorů literatury faktu v Praze.)

 
Fotogalerie Fotogalerie
Fotogalerie Duchovně-odpočinkový pobyt ve Vysokých Tatrách
Duchovně-odpočinkový pobyt ve Vysokých Tatrách

01.08.2014

Autor: Libuše Štrébelyová, Marie Šmídová a Veronika Čepelková

Počet fotek ve fotogalerii: 26

Fotogalerie Zobrazit fotky Duchovně-odpočinkový pobyt ve Vysokých Tatrách

 
Nahoru